Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. SIEGLOVÁ, Naděžda. Fairy Tales for a Double Reception. In New Names in Literature for Children and Youth. Literatura pro děti a mládež - mezníky a směřování. první. Slavkov: BM Typo, 2009. s. 14 - 18. ISBN 978-80-903707-9-1.

  2006

  1. BAROKOVÁ, Jana. Lenka Procházková dětem. Ladění. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2006, roč. 2005, č. 4, s. 19-20. ISSN 1211-3484.
  2. DRÁBEK, Pavel. Shakespearovy pohádky. Rozrazil. Brno: Husa na provázku, CED, Větrné mlýny, 2006, roč. 10/1, č. 10, s. 69-73. ISSN 1801-4755.
  3. SIEGLOVÁ, Naděžda a Jana ČEŇKOVÁ. Vývoj poezie pro děti. In Jana Čeňková a kol. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury. Praha: Portál, s.r.o., 2006. 88 s. 1242. publikace. ISBN 80-7367-095-X.

  2004

  1. SIEGLOVÁ, Naděžda. Básnický prostor. In Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století. Olomouc: Votobia, 2004. s. 51 - 61, 10 s. Reflexe české tvorby a recepce. ISBN 80-7220-185-9.
  2. KAYLOR, Michael Matthew. 'Little Porcelain Cup in Which Biting Acids Could Be Mixed': Wilde's Sons as the Audience for 'The Young King'. In New Interpretations of Cultural Phenomena. Pardubice: University of Pardubice, 2004. s. 23-32. ISBN 80-7194-710-5.

  1999

  1. DOROVSKÁ, Dagmar. Makedonské pohádky u nás. In Les Etudes balkaniques tcheques X. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1999. s. 105-109. ISBN 80-85494-50-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 3. 2024 01:12