Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2004

  1. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš FOLTAS a Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 1. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. 404 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 354). ISBN 80-210-3578-1. 2004.
   Název anglicky: Finance Law and Finance Administration. 1st part.
   RIV/00216224:14220/04:00011209 Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích). Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Mrkývka, Petr (203 Česká republika, garant, domácí) -- Pařízková, Ivana (203 Česká republika, domácí) -- Radvan, Michal (203 Česká republika, domácí) -- Šramková, Dana (203 Česká republika, domácí) -- Foltas, Tomáš (203 Česká republika, domácí) -- Nováková, Petra (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: law; public administration; finance law; theory of law; public finance; local finance; currency; banks; insurance companies; exchanges; public budgets; state funds

   Změnil: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Změněno: 7. 2. 2022 08:47.
  2. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ a Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 2. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. 385 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 355). ISBN 80-210-3579-X. 2004.
   Název anglicky: Finance Law and Finace Administration. 2nd part
   RIV/00216224:14220/04:00011210 Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích). Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Mrkývka, Petr (203 Česká republika, garant, domácí) -- Pařízková, Ivana (203 Česká republika, domácí) -- Radvan, Michal (203 Česká republika, domácí) -- Šramková, Dana (203 Česká republika, domácí) -- Nováková, Petra (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: law; taxes; direct taxes; indirect taxes; finance law; local charges; tax law; public finance; local finance; finance control; audit

   Změnil: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Změněno: 7. 2. 2022 08:47.
  3. MRKÝVKA, Petr. Wybrane problemy tworzenia i stosowania prawa podatkowego w Republice Czeskiej = Selected problems of tax law creating and aplication in the Czech republic. In The problems of the financial law evolution in Central and Eastern Europe within the integration processes. Bialystok-Vilnius: WP UwB & Talmida. s. 93-93. ISBN 83-89620-04-9. 2004.
   Název česky: Vybrané problémy tvorby a užívání daňového práva v České republice
   Název anglicky: Several Problems on Creating and Using Tax Law in the Czech Republic
   RIV/00216224:14220/04:00011211 Stať ve sborníku. Právní vědy. polština. Litva.
   Mrkývka, Petr (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: direct taxes; indirect taxes; finance law; local charges; tax law; public finance; local finance

   Změnil: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D., učo 632. Změněno: 31. 5. 2005 18:41.
Zobrazeno: 15. 4. 2024 01:16