Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. SCHWEIGL, Johan. Financial Crisis or Healing Process?. Online. In COFOLA 2009: Key Points and Ideas. Brno: Masarykova Univerzita. s. "nestránkováno", 2 s. ISBN 978-80-210-4855-3

  2008

  1. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. MiFID - klasifikace zákazníků a jejich ochrana. Online. In Evropské finanční systémy 2008 - Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Brno: MU ESF Katedra financí. s. 306-310. ISBN 978-80-210-4628-3
  2. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy. Online. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 352 s. 4. aktualizované a rozšířené vydání. ISBN 978-80-214-3703-6

  2007

  1. HUSTÁK, Zdeněk. Co čeká kapitálový trh v České republice?. Online. Kapitál. Praha: EUROMEDIA, roč. 2007, č. 10, s. 13-15. ISSN 1211-748X
  2. REJNUŠ, Oldřich. Novodobý význam burzovního obchodování komodit v podmínkách soudobé světové ekonomiky. Online. In Mezinárodní konference Podnikatelské fakulty VUT v Brně "Research in the area of economics and company management". VUT v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Podnikatelská fakulta. s. 161-170, 210 s. ISBN 978-80-214-3482-0
  3. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy. Online. 3. aktualiz. a rozšíř. vyd. Brno: VUT Brno, Podnikatelská fakulta - nakladatelství CERM. 286 s. skripta. ISBN 978-80-214-3466-0
  4. REJNUŠ, Oldřich. Soudobý význam komodit při vytváření nových druhů finančních investičních instrumentů (strukturovaných produktů). Online. In 7. mezinárodní konference "Nové obchodovatelné komodity a jejich využití". 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 35-42, 92 s. ISBN 978-80-210-4432-6

  2005

  1. SEDLÁČEK, Jaroslav. Reálná hodnota finančních nástrojů (IAS 39). Online. In Firma a konkurenční prostředí 2005. Brno: MZLU PEF. s. 104-111. ISBN 80-7302-094-7

  2002

  1. ŠEVČÍK, Aleš a Petr ČERVINEK. Očekávané změny vývoje finančních trhů. Online. In Soubor příspěvků prací a výsledků vědeckovýzkomné činnosti učitelů Katedry financí. 1. vyd. Brno: ESF MU. s. 100-106. ISBN 80-210-3032-1
  2. ŠEVČÍK, Aleš, Petr ČERVINEK a Martin ŠIŠKA. Tendence vývoje mezinárodního finančního systému. Online. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Mena, bankovníctvo, finančné trhy. První. Bratislava: EKONÓM. s. 30-33. ISBN 80-225-1621-X
  3. ČERVINEK, Petr. The future trends of the financial systems. Online. In Karviná. Karviná: Karviná. s. 1-10
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 4. 2024 01:34