Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. HYÁNEK, Vladimír a Markéta ŘEŽUCHOVÁ. Pluralismus procesu poskytování veřejných služeb. In Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. Tribun EU s.r.o. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 20-41. ISBN 978-80-7399-345-0.

  2007

  1. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Bydlení. In REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. druhé aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007, s. 237-246. ekonomická učebnice. ISBN 978-80-86929-29-3.
  2. ŠKARABELOVÁ, Simona. Kultura. druhé aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007, 12 s. ISBN 9788086929293.
  3. ŠKARABELOVÁ, Simona. Masmédia. In REKTOŘÍK, Jaroslav akol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. druhé aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007, s. 218-226. ISBN 9788086929293.

  2006

  1. SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Analýza dopadu daní na financování podniků v ČR. In Firma a konkurenční prostředí 2006. 1. vyd. Brno: MZLU PEF Brno, 2006, s. 131-138. ISBN 80-7302-117-X.
  2. REKTOŘÍK, Jaroslav. Kontrola jako nástroj krizového řízení ve veřejné správě. Vedoucí autorského kolektivu Doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc. In ŠELEŠOVSKÝ, Jan, Eduard BAKOŠ, Josef VILÁŠEK a Zdeněk KUBEŠ. Krizové řízení ve veřejné správě a bezpečnost obyvatel. První. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006, s. 38 - 50, 64 s. Průběžné vzdělávání úředníků ÚSC. ISBN 80-210-3934-5.
  3. BINEK, Jan. Spolupráce obcí a financování společných aktivit. In Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení - Sborník z III. ročníku mezinárodní vědecké konference mladých vědeckých pracovníků a doktorandů Mladá věda. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 12-20. ISBN 80-210-4148-X.

  2005

  1. HYÁNEK, Vladimír, Simona ŠKARABELOVÁ a Markéta ŘEŽUCHOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů. 1. vydání. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2005, 40 s. Systematické sledování ekonomického prostředí NNO. ISBN 80-239-5262-5.
  2. MALÝ, Filip. Strategické finanční rozhodování. In Sborník mezinárodní Baťovy doktorandské konference. Zlín, 2005, s. 175-175, 231 s. ISBN 80-7318-257-2.
  3. MALÝ, Filip. Strategické finanční rozhodování. In Teorie řízení podniku - Sborník prací studentů doktorského studia. první. Brno, 2005, s. 24-49, 231 s. ISBN 80-210-3698-2.

  2004

  1. SALÁK, Pavel. Problematika náhrady nákladů za nasazení armády ČR při řešení krizových situací. In JUMAN 04 : Jurist and Manager : první mezinárodní pracovní konference, Praha, 21. října 2004. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2004, s. 141-152. ISBN 80-86596-52-4.
  2. HYÁNEK, Vladimír a Simona ŠKARABELOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2003. Praha: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2004, 25 s. Rozbor.

  2003

  1. HYÁNEK, Vladimír a Simona ŠKARABELOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2002. Praha: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2003, 20 s. Rozbor.

  2002

  1. ŠKARABELOVÁ, Simona. Když se řekne nezisková organizace. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002, 130 s. Příručka. ISBN 80-210-3031-3.

  2000

  1. REKTOŘÍK, Jaroslav a Stanislav CYSAŘ. Financování neziskových organizací v ČR. In Neziskové organizace v ČR, SR a Rakousku. 1.vydání. Brno: MU, 2000, s. 150-157. ISBN 80-210-2259-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 7. 2024 20:44