Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Ivana BUREŠOVÁ, Karthick Raja MUTHU RAJA, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Expression of CD27 on plasma cells in multiple myeloma. In 14th Congress of the European Hematology Association. 2009. ISSN 0390-6078.
  2. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Ivana BUREŠOVÁ, Renata SUSKÁ, Tomáš PERUTKA, Karthick Raja MUTHU RAJA, Pavla ZARBOCHOVÁ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Imunofenotypizace plazmocytů u mnohočetného myelomu. In XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009. ISSN 1213-5763.
  3. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Ivana BUREŠOVÁ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Phenotype of Plasma Cells in Multiple Myeloma. In XIIth International Myeloma Workshop. 2009. ISSN 1557-9190.

  2008

  1. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Darina OČADLÍKOVÁ, Jaroslav MICHÁLEK, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Analýza dendritických buněk zdravých dárců a osob s monoklonální gamapatií nejasného významu či mnohočetným myelomem. In XXV. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů a XII. kongres českých a slovenských imunologů s mezinárodní účastí. 2008. ISSN 1212-3536.
  2. ŠMARDA, Petr. DNA ploidy level variability of some fescues (Festuca subg. Festuca, Poaceae) from Central and Southern Europe measured in fresh plants and herbarium specimens. Biologia. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2008, roč. 63, č. 3, s. 349-367. ISSN 0006-3088.
  3. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Ivana BUREŠOVÁ, Luděk POUR, Jaroslav MICHÁLEK a Roman HÁJEK. Flow Cytometric Detection of Minimal Residual Disease in Multiple Myeloma Patients. In ASH 2008. 2008. ISSN 1528-0020.
  4. KOVÁŘOVÁ, Lucie a Roman HÁJEK. Flowcytometrická analýza plazmatických buněk u mnohočetného myelomu. Klinická onkologie. Aps Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 21, Supplement, s. 249-252. ISSN 0862-495X.
  5. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Ivana BUREŠOVÁ, Renata SUSKÁ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Flowcytometrická detekce minimální reziduální nemoci u transplantovaných pacientů s mnohočetným myelomem. In XV. Česko-slovenský hematologický a transfúziologický sjezd. 2008. ISSN 1213-5763.
  6. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Alena BULIKOVÁ, Miloslava MATÝŠKOVÁ a Miroslav PENKA. Flowcytometrická detekce trombocytárních mikropartikulí. In XV. Česko-slovenský hematologicko-transfuziologický sjezd. 2008. ISSN 1213-5763.
  7. ŠMARDA, Petr, Petr BUREŠ, Lucie HOROVÁ, Bruno FOGGI a Graziano ROSSI. Genome size and GC content evolution of Festuca: Ancestral expansion and subsequent reduction. Annals of Botany. Oxford: Oxford University Press, 2008, roč. 101, č. 3, s. 421-433. ISSN 0305-7364.
  8. PAVLÍČEK, Tomáš, Petr BUREŠ, Lucie HOROVÁ, Olga RASKINA a Eviatar NEVO. Genome size microscale divergence of Cyclamen persicum in Evolution canyon, Israel. Central European Journal of Biology. Springer Versita, 2008, roč. 3, č. 1, s. 83-90. ISSN 1895-104X.
  9. ŠMARDA, Petr, Petr BUREŠ, Lucie HOROVÁ a Olga ROTREKLOVÁ. Intrapopulation genome size dynamics in Festuca pallens. Annals of Botany. Oxford: Oxford University Press, 2008, roč. 102, č. 4, s. 599-607, 8 s. ISSN 0305-7364.
  10. SLANINOVÁ, Iva, Jiří ŠINKORA, Jiří SLANINA a Eva TÁBORSKÁ. Macarpine - new supravital, red fluorescing DNA probe. In Book of Abstracts of XXIV International Congress ISAC. Budapest, Hungary: International Society for Analytical Cytology, 2008. s. 251.
  11. HODÁLOVÁ, Iva, Pavol MEREĎA, Pavol MÁRTONFI, Lenka MÁRTONFIOVÁ a Jiří DANIHELKA. Morphological characters useful for the delimitation of taxa within Viola subsect. Viola (Violaceae): A morphometric study from the West Carpathians. Folia Geobotanica. Pruhonice: Institute of Botany, 2008, roč. 43, č. 1, s. 83-117. ISSN 1211-9520.
  12. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Ivana BUREŠOVÁ, Renata SUSKÁ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Phenotype of plasma cells in monoclonal gammopathy of undetermined significance and multiple myeloma subjects. In 13th Congress of the European Hematology Association. 2008. ISSN 0390-6078.
  13. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Ivana BUREŠOVÁ, Renata SUSKÁ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Phenotype of plasma cells in monoclonal gammopathy of undetermined significance and multiple myeloma subjects. In XXIV. International Congress - International Society for Analytical Cytology. 2008.
  14. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Ivana BUREŠOVÁ, Renata SUSKÁ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Přínos fenotypizace plazmocytů v diagnostice mnohočetného myelomu a monoklonální gamapatie nejasného významu. In IX. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE LABORATORNÍ HEMATOLOGIE. 2008. ISBN 1213-5763.
  15. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Ivana BUREŠOVÁ, Renata SUSKÁ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Přínos fenotypizace plazmocytů v diagnostice mnohočetného myelomu a monoklonální gamapatie nejasného významu. In XXII. Olomoucké hematologické dny. 2008. ISSN 0042-773X.
  16. SLANINOVÁ, Iva, Jiří ŠINKORA a Eva TÁBORSKÁ. Quaternary benzo(c)phenanthridine alkaloids, new supravital DNA probes. In Sborník XIX. Biologických dnů. Hradec králové: Československá biologická společnost, 2008. s. 43.
  17. RAWSTRON, AC, A ORFAO, M BEKSAC, L BEZDICKOVA, RA BROOIMANS, H BUMBEA, K DALVA, D FUHLER, J GRATAMA, D HOSE, L KOVAROVA a HE JOHNSEN. Report of the European Myeloma Network on multiparametric flow cytometry in multiple myeloma and related disorders. Haematologica/the hematology journal. Pavia: Ferrata Storti Foundation, 2008, roč. 93, č. 3, s. 431-438. ISSN 0390-6078.
  18. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Ivana BUREŠOVÁ, Renata SUSKÁ, Jaroslav MICHÁLEK, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Rozlišení nádorových klonálních a fyziologických polyklonálních plazmatických buněk pomocí flowcytometrie. Klinická onkologie. ApS Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 21, Supplement, s. 254-257. ISSN 0862-495X.
  19. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Lenka ZAHRADOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Luděk POUR a Roman HÁJEK. Stanovení diagnózy plazmocelulární leukémie v praxi. Klinická onkologie. ČLS J.E.Purkyně: ApS Brno, spol. s r.o., 2008, roč. 21, Supplement, s. 258-260. ISSN 0862-495X.

  2007

  1. BUREŠ, Petr, Petr ŠMARDA, Ivana HRALOVÁ, Sara FUENTES-SORIANO, Martin LYSÁK, Radomír ŘEPKA, Klára HELÁNOVÁ, Olga ROTREKLOVÁ, Jana PROCHÁZKOVÁ, Luboš ÚRADNÍČEK a Jana KŮROVÁ. Correlation between GC content ond genome size in plants. Cytometry. New York: International Society for Analytical Cyt, 2007, roč. 71A, č. 9, s. 764-764. ISSN 0196-4763.
  2. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Tomáš BÜCHLER, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Darina OČADLÍKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Miroslav PENKA, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Dendritic cell counts and their subsets during treatment of multiple myeloma. Neoplasma. Bratislava: Slovak Academic Press, 2007, roč. 54, č. 4, s. 297-303. ISSN 0028-2685.
  3. ROTREKLOVÁ, Olga, Anna KRAHULCOVÁ a František KRAHULEC. Flow cytometry, a suitable method for detection of ploidy level and reproductive variability within the hawkweeds populations, Hieracium subgen. Pilosella. 2007.
  4. HRALOVÁ, Ivana, Petr BUREŠ, Olga ROTREKLOVÁ, Petr ŠMARDA, Vít GRULICH, František ZEDEK, Jakub ŠMERDA, Lucie HOROVÁ, Zdena HROUDOVÁ a Radomír ŘEPKA. Genome size variation in species with holokinetic chromosomes (Cyperaceae). Cytometry. New York: International Society for Analytical Cyt, 2007, roč. 71A, č. 9, s. 763-763. ISSN 0196-4763.
  5. SLANINOVÁ, Iva, Jiří ŠINNKORA a Eva TÁBORSKÁ. Macarpine - New Supravital DNA Probe. In Analytical Cytometry, Book of Abstracts. Česká republika: Czech Society for Analytical Cytology, 2007. s. 70-71. ISBN 978-80-239-9591-6.
  6. HODÁLOVÁ, Iva, Vít GRULICH, Lucie HOROVÁ, Milan VALACHOVIČ a Karol MARHOLD. Occurence of tetraploid and octoploid cytotypes in Senecio jacobaea ssp. jacobaea (Asteraceae) in Pannonia and the Carpathians. Botanical Journal of the Linnean society. London: The Linnean Society of London, 2007, roč. 153, nevím, s. 231-242. ISSN 0024-4074.
  7. SLANINOVÁ, Iva, Jiří SLANINA a Eva TÁBORSKÁ. Quaternary Benzo[c]phenanthridine Alkaloids - Novel Cell Permeant and Red Fluorescing DNA Probes. Cytometry Part A. UNITED STATES: John Wiley & Sons, Inc., 2007, roč. 71A, č. 9, s. 700-708. ISSN 1552-4922.
  8. ŠMARDA, Petr, Petr BUREŠ a Lucie HOROVÁ. Random Distribution Pattern and Non-adaptivity of Genome Size in a Highly Variable Population of Festuca pallens. Annals of Botany. Oxford: Oxford University Press, 2007, roč. 100, č. 1, s. 141-150. ISSN 0305-7364.
  9. ŠMARDA, Petr, Jakub ŠMERDA, Aleš KNOLL, Petr BUREŠ a Jiří DANIHELKA. Revision of Central European taxa of Festuca ser. Psammophilae Pawlus: morphometrical, karyological and AFLP analysis. Plant Systematics and Evolution. Wien: Springer-Verlag, 2007, roč. 266, 3-4, s. 194-232, 36 s. ISSN 0378-2697.

  2006

  1. SLANINOVÁ, Iva, Jiří ŠINKORA a Eva TÁBORSKÁ. Benzophenanthridine alkaloids as a new supravital DNA dyes. In Sborník XIV. Cytoskeletálního klubu. Praha: Československá biologická společnost, 2006. s. 20-20.
  2. ŠMARDA, Petr. DNA ploidy levels and intraspecific DNA content variability in Romanian fescues (Festuca, Poaceae) measured in fresh and herbarium material. Folia Geobotanica. Průhonice: Institute of Botany, 2006, roč. 41, č. 4, s. 417-432. ISSN 1211-9520.
  3. ŠMARDA, Petr a Petr BUREŠ. Intraspecific DNA content variability in Festuca pallens on different geographical scales and ploidy levels. Annals of Botany. Oxford: Oxford University Press, 2006, roč. 98, č. 3, s. 665-678. ISSN 0305-7364.
  4. SLANINOVÁ, Iva, Jiří ŠINKORA, Eva TÁBORSKÁ, Jiří SLANINA a Jiří SLAVÍK. Použití makarpinu ke klasifikaci buněk průtokovou cytometrií. 2006. Patent. Číslo: 297482. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Masarykova univerzita v Brně. Datum registrace: 8. 6. 2005. Datum přijetí: 10. 11. 2006.
  5. KOCHJAROVÁ, Judita, Milan VALACHOVIČ, Petr BUREŠ a Patrik MRÁZ. The genus Cochlearia L. (Brassicaceae) in the Eastern Carpathians and adjacent area. Botanical Journal of the Linnean Society. London: Linnean Society of London, 2006, roč. 151, č. 3, s. 355-364. ISSN 0024-4074.

  2005

  1. ŠMARDA, Petr a Kateřina KOČÍ. Festuca alpina, a new species to the flora of Slovakia. Biológia : journal of the Slovak academy of sciences : section botany. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2005, roč. 60, č. 4, s. 383-385. ISSN 1335-6372.
  2. ROTREKLOVÁ, Olga, Anna KRAHULCOVÁ, Patrik MRÁZ, Viera MRÁZOVÁ, Lenka MÁRTONFIOVÁ, Tomáš PECKERT a Barbora ŠINGLIAROVÁ. Chromosome numbers and breeding systems of some European species of Hieracium subgen. Pilosella. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2005, roč. 77, č. 2, s. 177-195. ISSN 0032-7786.
  3. ŠMARDA, Petr, Jochen MÜLLER, Jan VRÁNA a Kateřina KOČÍ. Ploidy level variability of some Central European fescues (Festuca subg. Festuca, Poaceae). Biológia : journal of the Slovak academy of sciences : section botany. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2005, roč. 60, č. 1, s. 25-36. ISSN 1335-6372.
  4. NAVRÁTILOVÁ, Jarmila, Viktor HORVÁTH, Antonín LOJEK, Bořivoj VOJTĚŠEK, Alois KOZUBÍK a Jan ŠMARDA. Využití průtokové cytometrie pro sledování proliferace a diferenciace monoblastů transformovaných onkogenem v-myb. In Analytická cytometrie III. Červenohorské sedlo: Česká společnost pro analytickou cytologii, 2005. s. 150-151. ISBN 80-239-5155-6.

  2004

  1. BUREŠ, Petr, Olga ROTREKLOVÁ, Sierra Dawn STONEBERG HOLT a Radim PIKNER. Cytogeographical Survey of Eleocharis subser. Eleocharis in Europe 1: Eleocharis palustris. Folia Geobotanica. Průhonice: Institute of Botany, 2004, roč. 39, č. 3, s. 235-257. ISSN 1211-9520.
  2. BUREŠ, Petr, Yi-Feng WANG, Lucie HOROVÁ a Jan SUDA. Genome Size Variation in Central European Species of Cirsium (Compositae) and their Natural Hybrids. Annals of Botany. Oxford: Oxford University Press, 2004, roč. 94, č. 3, s. 353-363. ISSN 0305-7364.
  3. BUREŠ, Petr, Tomáš PAVLÍČEK, Lucie HOROVÁ a Eviatar NEVO. Microgeographic Genome Size Differentiation of the Carob Tree, Ceratonia siliqua, at 'Evolution Canyon', Israel. Annals of Botany. Oxford: Oxford University Press, 2004, roč. 93, č. 5, s. 529-535. ISSN 0305-7364.
  4. HELÁNOVÁ, Klára, Petr BUREŠ, Petr ŠMARDA a Lucie HOROVÁ. Polypodium x mantoniae (P. interjectum x P. vulgare), new hybrid in Romania, confirmed using flow cytometry. Contributii Botanice. Cluj, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 7-11. ISSN 0069-9616.

  2003

  1. FAJKUS, Jiří, Marek BORSKÝ, Zuzana KUNICKÁ, Martina KOVAŘÍKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiřina HOFMANOVÁ a Alois KOZUBÍK. Changes in Telomerase Activity, Expression and Splicing in Response to Differentiation of Normal and Carcinoma Colon Cells. Anticancer Research. Athens: INT INST ANTICANCER RESEARCH, 2003, Neuveden, č. 23, s. 1605-1612. ISSN 0250-7005.
  2. STONEBERG HOLT, Sierra Dawn, Lucie HOROVÁ, Petr BUREŠ, Josef JANEČEK a Vladimír ČERNOCH. Molecular variability in Poa pratensis agg. in Montana. In Monocots III: Abstracts, The Third International Conference on the Comparative Biology of the Monocotyledons & The Fourth International Symposium on Grass Systematics and Evolution. Claremont, California, U.S.A.: Rancho Santa Ana Botanic Garden, 2003. s. 89.
  3. BUREŠ, Petr, Yi-Feng WANG, Lubomír TICHÝ a Jan BARTOŠ. Polypodium x mantoniae and new localities of P. interjectum in the Czech Republic confirmed using flow cytometry. Preslia. Praha, 2003, roč. 75, č. 4, s. 293-310. ISSN 0032-7786.
  4. VESELSKÁ, Renata, Karel ZITTERBART, Šárka JELÍNKOVÁ, Jakub NERADIL a Augustin SVOBODA. Specific cytoskeleton changes during apoptosis accompanying induced differentiation of HL-60 myeloid leukemia cells. Oncology Reports. 2003, roč. 10, č. 4, s. 1049-1058. ISSN 1021-335X.

  2002

  1. BUREŠ, Petr, Lucie HOROVÁ a Sierra Dawn STONEBERG HOLT. Nuclear DNA content variation of Eleocharis palustris agg. in Europe. In Plant Species-level Systematics: Patterns processes and new applications. 2002.
  2. SMILEK, Pavel, Rom KOSTŘICA, Jan ROTTENBERG, Jiří HLOŽEK, Ladislav DUŠEK a Karel VESELÝ. Prognostické faktory karcinomu faryngu a supraglottis. Choroby hlavy a krku ( Head and Neck Diseases). Slovenská republika: Slovenská spoločnost pre otolaryngológiu, 2002, roč. 5, č. 1, s. 23-29. ISSN 1210-0447.
  3. STONEBERG HOLT, Sierra Dawn, Lucie HOROVÁ a Petr BUREŠ. Variabilita DNA v okruhu Poa pratensis v České republice. In IXth Congress of the Czech Botanical Society / IX. Sjezd České botanické společnosti: Abstracts. Praha: Česká botanická společnost, 2002. s. 107-108. ISBN 80-86632-02-4.

  2000

  1. KLABUSAY, Martin, Michael DOUBEK, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK a Andrea KŘIVANOVÁ. Detekce myelomových buněk v periferní krvi víceměrnou cytometrií: Montorování zbytkové nemoci. Časopis lékařů českých. Brno, 2000, roč. 139, č. 14, s. 432-436. ISSN 0008-7335.

  1997

  1. ADAM, Zdeněk, Martin KLABUSAY, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Detekce myelomových buněk v periferní krvi pomocí průtokové cytometrie. Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 1997, roč. 43, č. 9, s. 592-598. ISSN 0042-773X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 2. 2024 06:02