Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. JANÍKOVÁ, Věra. Dramatická výchova a cizojazyčná výuka. In Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. 2009.
 2. HANUŠOVÁ, Světlana. Foreign language teaching and learning at an early age. Lingua Viva. České Budějovice: Pedagogická fakulta JČU, 2009, roč. 5, č. 8, s. 9-16. ISSN 1801-1489.
 3. JANÍKOVÁ, Věra. Qualität des fremdsprachlichen Unterrichts. In Dosahování a hodnocení kvality ve výuce cizích jazyků. 2009.
 4. JANÍKOVÁ, Věra. Qualität des fremdsprachlichen Unterrichts: ein facettenreicher Begriff. In Dosahování a hodnocení kvality ve výuce cizích jazyků. 1. vyd. Praha: Metropolitní univerzita, 2009. 14 s. ISBN 978-80-86855-45-5.
 5. 2008

 6. NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Vendula SOBĚSLAVSKÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Kateřina VLČKOVÁ a Jana ZERZOVÁ. CPV videostudie anglického jazyka: sběr dat a zamýšlené analýzy. Orbis scholae. 2008, roč. 2, č. 1, s. 73-91. ISSN 1802-4637.
 7. BENEŠOVÁ, Pavla. Fertigkeit Schreiben im Fremdsprachenunterricht bei lernschwachen Schülern. 2008.
 8. BENEŠOVÁ, Pavla. Kreatives Schreiben im Deutschunterricht bei lernschwachen Schülern. R. Grenarová, M. Vítková (eds.). In Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU / Communicative approach in foreign language teaching in learners with SLD. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. s. 19-24. ISBN 978-80-210-4782-2.
 9. JANÍKOVÁ, Věra. Narace a vyučování jazyku. Recenze. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. 276 s. 180/2008. ISBN 978-80-7368-527-0.
 10. HANUŠOVÁ, Světlana. Učební styly a strategie ve výuce cizího jazyka u žáků se specifickými poruchami učení. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008.
 11. 2007

 12. JANÍKOVÁ, Věra. Autonomní učení a elektronická média v moderních cizojazyčných učebnicích. In Hodnocení učebnic. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 55-70. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 7. ISBN 978-80-7315-148-5.
 13. BENEŠOVÁ, Pavla. Erforschung der Rolle der Emotionen beim kreativen Schreiben im Fremdsprachenunterricht. In Forschung im Doktorstudium am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007. s. 22-27. ISBN 978-80-210-4469-2.
 14. BENEŠOVÁ, Pavla. Kreatives und emotionsgefärbtes Schreiben online - Ein Forschungsprojekt. In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007. s. 15-20. ISBN 978-80-210-4501-9.
 15. HANUŠOVÁ, Světlana a Helena HAVLÍČKOVÁ. Portfolio v cizojazyčném vyučování. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 89 s. ISBN 978-80-210-4480-7.
 16. JANÍKOVÁ, Věra. Problematika výuky němčiny u žáků se specifickými poruchami učení pohledem učitele. Výsledky výzkumu. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 92-114, 22 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
 17. JANÍKOVÁ, Věra. Realizační fáze kurikula a jeho obsahová dimenze na příkladu jazykové výuky. In Absolvent základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 46-57. ISBN 978-80-210-4402-9.
 18. BENEŠOVÁ, Pavla. Tvůrčí psaní ve výuce německého jazyka u žáků se specifickými poruchami učení. Komenský. Brno: PdF MU v Brně, 2007, roč. 132, č. 2, s. 13-16. ISSN 0323-0449.
 19. 2006

 20. HANUŠOVÁ, Světlana a Petr NAJVAR. Foreign Language Acquisition at an Early Age. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 107 s. ISBN 80-210-4149-8.
 21. HANUŠOVÁ, Světlana a Tamara VÁŇOVÁ. Metody cizojazyčné výuky podporující princip autonomie žáka. In Sborník z konference Autonomie v procesu učení a vyučování cizího jazyka. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2006. s. 100 -108. ISBN 80-210-4164-1.
 22. MELICHÁRKOVÁ, Kateřina. Sociální strategie učení ve výuce cizího jazyka. In JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 182-188, 8 s. ISBN 80-210-4164-1.
 23. 2005

 24. BENEŠOVÁ, Pavla. Emotionale Aspekte im Fremdsprachenunterricht - am Beispiel des kreativen Schreibens. In Jazyk a komunikácia. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí. 1. vyd. Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, 2005. s. 155-158. ISBN 80-89113-22-2.
 25. KYLOUŠKOVÁ, Hana. Jak pracovat s uměleckým textem ve výuce cizího jazyka. Brno: Školní vzdělávací programy na Portálu PdF MU, 2005. 5 s.
 26. KYLOUŠKOVÁ, Hana. Literární text ve výuce cizím jazykům - metodické postupy. Cizí jazyky. Plzeň: Fraus, 2005, roč. 48, č. 4, s. 130-132. ISSN 1210-0811.
 27. BRYCHOVÁ, Alice. Posílení autonomního učení pomocí sebehodnocení prostřednictvím kritérií Evropského jazykového portfolia. In Inovativní tendence v kurikulu studijního oboru "Učitelství německého jazyka pro základní školy". 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, 2005. s. 50-56. ISBN 80-210-3697-4.
 28. 2004

 29. BENEŠOVÁ, Pavla. Emotionen sind unsere Energie. In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 10-15. ISBN 80-210-3517-X.
 30. KYLOUŠKOVÁ, Hana. Modernité dans la pédagogie du texte littéraire. In Actes du 8e séminaire international d'Etudes doctorales. Prešov: Filozofická fakulta Prešovské univerzity, 2004. s. 264-268. ISBN 80-969277-2-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 1. 2021 17:03