Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. MOCCIARO, Egle a Luisa BRUCALE. Possession and volition in the development of modal meanings: a case-study from Sicilian. Journal of Contemporary Philology. 2019, roč. 2, č. 2, s. 27-46. ISSN 2545-4765. doi:10.37834/JCP1920027b.
 2. 2018

 3. BEGANOVIĆ, Velid. ‘God Damn This War’ : Virginia Woolf’s Struggle for Peace between the Wars. In 14th ESSE Conference, 29 August - 2 September, Masaryk University, Brno, Czech Republic. 2018. ISBN 978-80-210-9015-6.
 4. 2008

 5. KUŘE, Josef. Bioethics and the Future: Future Potentiality in Bioethics Foundational Theories. In The Challenge of Cross-Cultural Bioethics in the 21st Century. 2008.
 6. KUŘE, Josef. Budoucnost v současných koncepcích bioetiky. In V. Gluchman (ed.), Metodologické a metodické otázky bioetiky v súčasnosti. Zborník abstraktov konferencie UNESCO. 2008.
 7. HUMPOLÍČEK, Pavel. Kreativita v budoucnosti. Česká televize, 2008. pořad Milénium.
 8. 2007

 9. VOTAVA, Miroslav. Co čeká lékařskou mikrobiologii za 20 let? Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2007, roč. 56, č. 1, s. 20-22. ISSN 1210-7913.
 10. 2004

 11. MUNZAR, Jiří. Gegenwart und Zukunft der deutschen Sprache in Tschechien, insbesondere im Großraum Brünn. In Dietmar Goltschnigg - Anton Schwab (Ed.): Zukunftschancen der deutschen Sprache in Mittel-, Südost- und Osteuropa. Wien: Edition Praesens, 2004. s. 396-399. ISBN 3-7069-0237-0.
 12. KIRSCH, Otakar. Minulostí k budoucnosti (katalogizace památek Svazku obcí Větrník). Rostěnice: Svazek obcí Větrník, 2004. 125 s.
 13. 2003

 14. HROBAŘOVÁ, Hana. Vymezení hlavních principů koncepce udržitelného rozvoje. In MnedelNET 2003, Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. 1. vyd. Brno: MZLU, 2003. s. 38-45. ISBN 80-7157-719-7.
 15. 2000

 16. JALILI, Nasir, Gustáv ČATÁR, Andrea TÓTHOVÁ, Attila GÁNYOVICS a František Anton KRŠEK. Malária na Slovensku: minulosť, súčasnosť, budúcnosť. Slovenský lekár. Senica, 2000, roč. 10(24), 11-12, s. 424-429. ISSN 1335-0234.
 17. 1999

 18. PALLASOVÁ, Eva. Futurální význam deontických predikátorů v staroslověnštině. In Příspěvky ke slovanské filologii. Brno: Vydavatelství MU, 1999. s. 66-72. ISBN 80-210-2121-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 1. 2023 11:53