Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. BEGANOVIĆ, Velid. ‘God Damn This War’ : Virginia Woolf’s Struggle for Peace between the Wars. In 14th ESSE Conference, 29 August - 2 September, Masaryk University, Brno, Czech Republic. 2018. ISBN 978-80-210-9015-6.
 2. 2008

 3. KUŘE, Josef. Bioethics and the Future: Future Potentiality in Bioethics Foundational Theories. In The Challenge of Cross-Cultural Bioethics in the 21st Century. 2008.
 4. KUŘE, Josef. Budoucnost v současných koncepcích bioetiky. In V. Gluchman (ed.), Metodologické a metodické otázky bioetiky v súčasnosti. Zborník abstraktov konferencie UNESCO. 2008.
 5. HUMPOLÍČEK, Pavel. Kreativita v budoucnosti. : Česká televize, 2008. pořad Milénium.
 6. 2007

 7. VOTAVA, Miroslav. Co čeká lékařskou mikrobiologii za 20 let? Epidemiol. Mikrobiol. Imunol., Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2007, roč. 56, č. 1, s. 20-22. ISSN 1210-7913.
 8. 2004

 9. MUNZAR, Jiří. Gegenwart und Zukunft der deutschen Sprache in Tschechien, insbesondere im Großraum Brünn. In Dietmar Goltschnigg - Anton Schwab (Ed.): Zukunftschancen der deutschen Sprache in Mittel-, Südost- und Osteuropa. Wien: Edition Praesens, 2004. s. 396-399, 4 s. ISBN 3-7069-0237-0.
 10. KIRSCH, Otakar. Minulostí k budoucnosti (katalogizace památek Svazku obcí Větrník). Rostěnice: Svazek obcí Větrník, 2004. 125 s.
 11. 2003

 12. HROBAŘOVÁ, Hana. Vymezení hlavních principů koncepce udržitelného rozvoje. In MnedelNET 2003, Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. 1. vyd. Brno: MZLU, 2003. s. 38-45, 8 s. ISBN 80-7157-719-7.
 13. 2000

 14. JALILI, Nasir, Gustáv ČATÁR, Andrea TÓTHOVÁ, Attila GÁNYOVICS a František Anton KRŠEK. Malária na Slovensku: minulosť, súčasnosť, budúcnosť. Slovenský lekár, Senica, 2000, roč. 10(24), 11-12, s. 424-429. ISSN 1335-0234.
 15. 1999

 16. PALLASOVÁ, Eva. Futurální význam deontických predikátorů v staroslověnštině. In Příspěvky ke slovanské filologii. Brno: Vydavatelství MU, 1999. s. 66-72. ISBN 80-210-2121-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 3. 2020 06:47