Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. BEGANOVIĆ, Velid. ‘God Damn This War’ : Virginia Woolf’s Struggle for Peace between the Wars. In 14th ESSE Conference, 29 August - 2 September, Masaryk University, Brno, Czech Republic. 2018. ISBN 978-80-210-9015-6.
  URL
  angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Modernism; Woolf; war; culture; struggle; future; the Mark on the Wall; The Years; Wittgenstein; essays; letters; diary; biography
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Jana Pelclová, Ph.D., učo 39970. Změněno: 28. 1. 2019 12:38.
 2. 2008

 3. KUŘE, Josef. Bioethics and the Future: Future Potentiality in Bioethics Foundational Theories. In The Challenge of Cross-Cultural Bioethics in the 21st Century. 2008.
  Název česky: Bioetika a budoucnost: Budoucí potencialita v bioetických teoriích
  Název anglicky: Bioethics and the Future: Future Potentiality in Bioethics Foundational Theories
  Filosofie a náboženství. angličtina. Chorvatsko.
  Klíčová slova anglicky: bioethics future
  Druh sborníku: předkonferenční sborník
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil., učo 29166. Změněno: 27. 6. 2009 15:05.
 4. KUŘE, Josef. Budoucnost v současných koncepcích bioetiky. In V. Gluchman (ed.), Metodologické a metodické otázky bioetiky v súčasnosti. Zborník abstraktov konferencie UNESCO. 2008.
  Název česky: Budoucnost v současných koncepcích bioetiky
  Název anglicky: Future in the contemporary concepts of bioethics
  Filosofie a náboženství. čeština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: bioethics future
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil., učo 29166. Změněno: 27. 6. 2009 15:48.
 5. HUMPOLÍČEK, Pavel. Kreativita v budoucnosti. : Česká televize, 2008. pořad Milénium.
  URL URL
  Název česky: Kreativita v budoucnosti
  Název anglicky: Creativity in the future
  RIV/00216224:14210/08:00034346 Audiovizuální tvorba. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Humpolíček, Pavel (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: creativity; future; discussion

  Změnil: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Změněno: 18. 12. 2008 10:11.
 6. 2007

 7. VOTAVA, Miroslav. Co čeká lékařskou mikrobiologii za 20 let? Epidemiol. Mikrobiol. Imunol., Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2007, roč. 56, č. 1, s. 20-22. ISSN 1210-7913.
  Název anglicky: What are the Prospects for Medical Microbiology in the Next 20 Years?
  RIV/00216224:14110/07:00032934 Článek v odborném periodiku. Mikrobiologie, virologie. čeština. Česká republika.
  Votava, Miroslav (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: medical microbiology; future; molecular biology; conventional methods
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc., učo 5. Změněno: 25. 6. 2009 10:24.
 8. 2004

 9. MUNZAR, Jiří. Gegenwart und Zukunft der deutschen Sprache in Tschechien, insbesondere im Großraum Brünn. In Dietmar Goltschnigg - Anton Schwab (Ed.): Zukunftschancen der deutschen Sprache in Mittel-, Südost- und Osteuropa. Wien: Edition Praesens, 2004. s. 396-399, 4 s. ISBN 3-7069-0237-0.
  Název česky: Současnost a budoucnost němčina jako cizího jazykav Česku, zejména v oblasti Brna
  Název anglicky: The Position of German Language in Czechia, especially in Brno and surroundings at Present and in Future
  RIV/00216224:14210/04:00030676 Stať ve sborníku. Jazykověda. němčina. Rakousko.
  Munzar, Jiří (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: German Language; Czechia; Position; Brno; Present; Future;

  Změnil: Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D., učo 10978. Změněno: 14. 4. 2010 22:03.
 10. KIRSCH, Otakar. Minulostí k budoucnosti (katalogizace památek Svazku obcí Větrník). Rostěnice: Svazek obcí Větrník, 2004. 125 s.
  Název česky: Minulostí k budoucnosti (katalogizace památek Svazku obcí Větrník)
  Název anglicky: Through past to the future (catalogue of monuments of Svaz obcí Větrník)
  RIV/00216224:14210/04:00032132 Odborná kniha. Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česká republika.
  Kirsch, Otakar (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: past; future; catalogue of monuments; Svaz obcí Větrník

  Změnil: Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D., učo 9857. Změněno: 26. 6. 2008 18:56.
 11. 2003

 12. HROBAŘOVÁ, Hana. Vymezení hlavních principů koncepce udržitelného rozvoje. In MnedelNET 2003, Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. 1. vyd. Brno: MZLU, 2003. s. 38-45, 8 s. ISBN 80-7157-719-7.
  Název anglicky: The main principles of The Sustainable Development concept
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: principles of Sustainable Development; gender; responsibility; society of knowledge; future

  Změnila: Ing. Hana Pragerová, Ph.D., učo 9516. Změněno: 17. 12. 2003 11:05.
 13. 2000

 14. JALILI, Nasir, Gustáv ČATÁR, Andrea TÓTHOVÁ, Attila GÁNYOVICS a František Anton KRŠEK. Malária na Slovensku: minulosť, súčasnosť, budúcnosť. Slovenský lekár, Senica, 2000, roč. 10(24), 11-12, s. 424-429. ISSN 1335-0234.
  Název anglicky: Malaria in Slovakia: past, present and future

  Klíčová slova anglicky: malaria; past; present; future; Slovakia

  Změnila: RNDr. Andrea Tóthová, Ph.D., učo 75909. Změněno: 24. 2. 2003 14:45.
 15. 1999

 16. PALLASOVÁ, Eva. Futurální význam deontických predikátorů v staroslověnštině. In Příspěvky ke slovanské filologii. Brno: Vydavatelství MU, 1999. s. 66-72. ISBN 80-210-2121-7.
  Název anglicky: The Meaning of the Future in the Deontic Predicators in Old Church Slavonic
  RIV: Stať ve sborníku. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Meaning;Future;Deontic Predicators;Old Church Slavonic

  Změnila: Marie Hofmanová, učo 645. Změněno: 11. 2. 2000 13:50.
  Přír. čísla: 2579904411
Zobrazeno: 1. 6. 2020 21:59