Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Kateřina KAŇKOVÁ a Vladimír ZNOJIL. Haplotype analysis of the NADPH oxidase p22phox gene in patients with bronchial asthma. Int Arch Allergy Immunol. Basel: S Karger AG, 2009, roč. 148, č. 1, s. 73-80. ISSN 1018-2438.
 2. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, František MRÁZEK a Martin PETŘEK. MCP-1 and CCR2 gene polymorphisms in Czech patients with allergic disorders. Int J Immunogenet. Anglie: Blackwell, 2009, roč. 36, č. 1, s. 69-72. ISSN 1744-3121.
 3. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Martina KUKLETOVÁ a Věra SAZMOVÁ. Papillon-Lefevre syndrom: kazuistika. Praktické zubní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 57, č. 3, s. 31-36. ISSN 1213-0613.
 4. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Vladimír VAŠKŮ a Anna VAŠKŮ. Polymorphims in Energy Homeostasis Genes are Associated with Cutaneous T-Cell Lymphoma. In Research Progress in Tumor Markers. New York, USA: Nova Science Publishers, Inc., 2009. s. 15-25, 10 s. Research Progress in Tumor Markers. ISBN 978-1-60456-692-5.
 5. VOKURKA, Jan, Lucie KLAPUŠOVÁ, Pavla PANTUCKOVA, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. The association of MMP-9 and IL-18 gene promoter polymorphisms with gingivitis in adolescent. Arch Oral Biol. Amsterodam: Elsevier, 2009, roč. 54, č. 2, s. 172-178. ISSN 0003-9969.
 6. 2008

 7. VOKURKA, Jan a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Analýza genových polymorfizmů TLR2 a TLR9 u pacientů s parodontitidou v ČR. In Pražské dentální dny. Praha, ČR: Česká stomatologická komora, 2008. s. 66-66. ISSN 1212-5725.
 8. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Kristína MUSILOVÁ, Martina KUKLETOVÁ a Lubomír KUKLA. Existuje vrozená dispozice k rozvoji plakem indukované gingivitidy? In Sympózium detskej a preventívnej stomatológie ABSTRACTA. Bratislava: Slovenská lekárska společnosť, 2008. s. 10-10.
 9. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Peter AUGUSTÍN a Martina KUKLETOVÁ. Existují vrozené dispozice k rozvoji gingivitidy a parodontitidy? In Mezinárodní seminář SVC - Výzkumné aktivity řešitelských týmů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 51-52. ISBN 978-80-210-4596-5.
 10. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Marcel SCHÜLLER, Dagmar KINDLOVÁ a Vladimír ZNOJIL. Haplotype analysis of interleukine 18 (IL-18) gene in Czech patients with allergic asthma. 2008.
 11. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Michal JURAJDA, Petr POHUNEK a Vladimír ZNOJIL. Haplotype analysis of the endothelial nitric oxide synthase (eNOS) gene in asthma. Hum Immunol. Elsevier, 2008, roč. 69, 4-5, s. 306-313. ISSN 0198-8859.
 12. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Peter AUGUSTÍN, Martina KUKLETOVÁ a Pavlína ČERNOCHOVÁ. Molekulárně biologická analýza genů v parodontologii, dětském zubním lékařství a ortodoncii. In Sympozium Stomatologického výzkumného centra X. BRNĚNSKÉ DENTÁLNÍ A IMPLANTOLOGICKÉ DNY. 1. vydání. Vyškov: Masarykova univerzita, 2008. s. 10-10. ISBN 978-80-210-4729-7.
 13. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Peter AUGUSTÍN, Tomáš HALABALA, Vladimír ZNOJIL a Jiří VANĚK. THE ASSOCIATION OF INTERLEUKIN-4 (IL-4) HAPLOTYPES WITH CHRONIC PERIODONTITIS IN A CZECH POPULATION. J Periodontol. Chicago: American Academy of Periodontology, 2008, roč. 79, č. 10, s. 1927-1933. ISSN 0022-3492.
 14. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Kristína MUSILOVÁ, Jan VOKURKA, Lucie KLAPUŠOVÁ, Pavla PANTŮČKOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Vladimír ZNOJIL. The association of interleukin-6 (IL-6) haplotypes with plaque-induced gingivitis in children. Acta Odontologica Scandinavica. Sweden: Informa Healthcare, 2008, roč. 66, č. 2, s. 105-112. ISSN 0001-6357.
 15. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Jan VOKURKA a Antonín FASSMANN. TOLL-LIKE RECEPTOR (TLR) GENE POLYMORPHISMS AND THE PREVALENCE OF KEY PERIODONTAL PATHOGENS IN PERIODONTITIS. In EOMW2008. University of Turku: National Public Health Institute (KTL), 2008. s. 22-22.
 16. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Josef TOMANDL, Martin FOREJT a Anna VAŠKŮ. Two Common Polymorphisms Within The Adiponectin Gene Are Associated With Food Preferences In Extremely Obese Czech Individuals. In 13th International SHR Symposium. 2008. vyd. Praha: Institute for Clinical and Experimental Physiology, Prague, 2008. s. 85-85.
 17. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie. Úloha genetické predispozice při vzniku a rozvoji alergického astmatu. Alergie. Praha: Tigis s.r.o, 2008, roč. 10, Suppl. 2, s. 41-41. ISSN 1212-3536.
 18. HRDLIČKOVÁ, Barbara a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Vztah polymorfizmu C593T (Pro198Leu) genu pro glutathionperoxidázu k respiračním alergickým chorobám: pilotní studie. 2008.
 19. 2007

 20. MRÁZEK, František, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Zuzana NAVRÁTILOVÁ a Martin PETŘEK. Analysis of the MCP-1 (CCL-2) gene polymorphisms in Czech patients with allergic diseases: a preliminary study. Tissue Antigens. Blackwell Munksgaard, 2007, roč. 69, č. 5, s. 444-444. ISSN 0001-2815.
 21. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Ota HLINOMAZ a Anna VAŠKŮ. Are common leptin promoter polymorphisms associated with restenosis after coronary stenting? Heart Vessels. Japan: Springer Japan, 2007, roč. 2007, 22(5), s. 310-5, 6 s. ISSN 0910-8327.
 22. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Marcel SCHÜLLER a Vladimír ZNOJIL. Association of interleukin 18 (IL-18) haplotypes with allergic disorders. Klinická imunológia a alergológia. Slovenská republika, Bratislava: Česká a Slovenská spoločnosť pre alergol, 2007, roč. 17, č. 3, s. 28-30, 2 s. ISSN 1335-0013.
 23. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Kateřina KAŇKOVÁ, Michal JURAJDA a Vladimír ZNOJIL. Haplotype analysis of NADPH oxidase p22phox gene in Czech patients with bronchial asthma. In ICMI 2007. Tokyo: Society for Mucosal Immunology, 2007. s. 308-308.
 24. MRÁZEK, František, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Michal JURAJDA a Martin PETŘEK. MCP-1 and CCR-2 gene polymorphisms in Czech patients with allergic disorders. Eur.Respir.J. Leeds: Maney Publishing, 2007, roč. 30, Suppl. 51, s. 625-625. ISSN 0904-1850.
 25. HAVELKOVÁ, Marie. MOLEKULÁRNÍ GENETIKA SLOUŽÍ VÝCHOVĚ A UČITELSTVÍ (aneb příběh jednoho z lidských genů). In Fórum o premenách školy v 21.storočí. 1. vyd. Slovenská republika, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě Pedagogická fakulta, 2007. s. 310 - 316. ISBN 978-80-969146-7-8.
 26. ŠERÝ, Omar a Radim ŠTAIF. Neurobiologie hyperkinetické poruchy. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 103, č. 1, s. 28-46. ISSN 1212-0383.
 27. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Martina KUKLETOVÁ, Antonín FASSMANN, Věra SAZMOVÁ a Jiří VANĚK. Nová mutace v genu pro katepsin C v české rodině s Papillon-Lefevre syndromem. In VI. Jindřichohradecké dny - abstrakta. Jindřichův Hradec: Česká společnost pro dětskou stomatologii, 2007. s. 6-6.
 28. KALA, Zdeněk, Jiří DOLINA, F. MAREK a L. IZAKOVIČOVÁ-HOLÁ. Polymorhism of glutathione S-transferase M1, T1 and P1 in patients with reflux esophagitis and Barrett´s esophagus. Journal of Hum Genetics. 2007, roč. 52, č. 6, s. 526-534, 8 s. ISSN 1434-5161.
 29. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Vladimír VAŠKŮ, Petr BIENERT a Anna VAŠKŮ. Polymorphisms in Energy Homeostasis Genes are Associated with Cutaneous T-Cell Lymphoma. In Tumor Markers Research Perspectives. New York: Nova Publishers, 2007. s. 5-15, 10 s. XX - in press. ISBN 1-60021-423-1.
 30. KALA, Zdeněk, Jiří DOLINA, Filip MAREK a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Polymorphisms of glutathione S-transferase (GST) M1, T1, and P1 in patients with reflux esophagitis and Barretts esophagus. J Hum Genet. Springer, 2007, roč. 52, č. 6, s. 527-534. ISSN 1434-5161.
 31. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Kateřina KAŇKOVÁ, Zuzana DOSTÁLOVÁ, Petr BIENERT a Anna VAŠKŮ. Two common polymorphisms in leptin and adiponectin genes are not associated with preeclampsia in the Czech population. In International Journal of Obesity, vol 37, no 1. 2007. ISSN 0307-0565.
 32. 2006

 33. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Anna VAŠKŮ. Analysis of the inducible nitric oxide synthase gene polymorphisms in Czech patients with atopic diseases. Clin Exp Allergy. England: Blackwell Science, 2006, roč. 36, č. 12, s. 1592-1601. ISSN 0954-7894.
 34. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Anna VAŠKŮ. Analysis of the inducible nitric oxide synthase gene polymorphisms in Czech patients with atopic diseases. In Abstract book. Vienna, Austria: European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 2006. s. 267. ISBN 3-9810999-0-7.
 35. IZAKOVIČOVÁ HOLLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Jan MUŽÍK, Jiří VANĚK a Anna VAŠKŮ. Functional polymorphisms in the matrix metalloproteinase 9 (MMP 9) gene in relation to severity of chronic periodontitis. J Periodontol. Chicago: American Academy of Periodontology, 2006, roč. 77, č. 11, s. 1850-1855. ISSN 0022-3492.
 36. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ a Vladimír ZNOJIL. Haplotype analysis of the endothelial nitric oxide synthase (eNOS) gene in IgE-mediated asthma. In Book of Abstracts - 5th Meeting of the European Mucosal Immunology Group. Prague, Czech Republic: European Mucosal Immunology Group, 2006. s. 31-31.
 37. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Ondřej LUDKA, Jiří VÍTOVEC a Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ. Má polymorfismus G8002A v genu pro endotelin význam pro další rizika u pacientů se srdečním selháním? Vnitřní lékařství. 2006, roč. 52, č. 1, s. 34-39. ISSN 0042-773X.
 38. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie. Mohou genové polymorfizmy ovlivnit úspěšnost oseointegrace dentálních implantátů? In Středoevropské sympozium VIII. brněnské implantologické dny. Masarykova univerzita v Brně: Stomatologické výzkumné centrum, 2006. s. 45-45. ISBN 80-210-4150-1.
 39. ŠTAIF, Radim, Ivana DRTÍLKOVÁ, Renáta PITELOVÁ, Omar ŠERÝ a Pavel THEINER. Molecular biology of ADHD: an association study of DAT1, DRD2, DRD4, COMT and MAOB gene polymorphisms with hyperactive disorder in children. In 3rd International Biology Students Conference 2006, April 6.-9. 2006. Abstract book 2006. Riga, Latvia: Latvias Universiatates Biologijas Studentu Asociacia (LUBSA), 2006. s. 47-47, 50 s.
 40. NOVOTNÝ, Tomáš, Ivo PAPOUŠEK, Alexandra BITTNEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Vítězslav PÁLENSKÝ. Mutační analýza LQT genů u jedinců s polékovým prodloužením QT intervalu. Vnitřní lékařství. Praha: ČLS JEP, 2006, roč. 52, č. 2, s. 116-118.
 41. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Věra SAZMOVÁ, Martina KUKLETOVÁ a Anna VAŠKŮ. Mutation analysis of the cathepsin C gene in Czech family with Papillon-Lefevre syndrome. In Sborník abstrakt. Rhodos: EADV, 2006. s. X, 1 s.
 42. ŠTAIF, Radim, Pavel THEINER, Renáta PITELOVÁ, Ivana DRTÍLKOVÁ a Omar ŠERÝ. POLYMORFIZMUS GENU PRO DOPAMINOVÝ PŘENAŠEČ A JEHO VZTAH K PATOGENEZI ADHD. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2006, roč. 10, Suppl. 1, s. 73-73, 80 s. ISSN 1212-6845.
 43. NĚMEC, Petr, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Theodor SWOBODNIK, Dana POLÁŠKOVÁ, Miroslav SOUČEK a Anna VAŠKŮ. Polymorfizmus v promotorové oblasti genu pro MMP-2 u revmatoidní artritidy. Vnitřní lékařství. Praha, 2006, roč. 52, č. 4, s. 348-354. ISSN 0042-773X.
 44. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Vladimír ZNOJIL. Polymorphism in toll-like receptor 4 (TLR4) gene and atopic phenotypes in Czech young patients with IgE-mediated allergy. In Abstract Book. Vienna, Austria: European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 2006. s. 268. ISBN 3-98109999-0-7.
 45. ŠERÝ, Omar, Ivana DRTÍLKOVÁ, Pavel THEINER, Renáta PITELOVÁ, Radim ŠTAIF, Vladimír ZNOJIL a Jan LOCHMAN. Polymorphism of DRD2 gene and ADHD. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2006, roč. 27, č. 1, s. 236-240. ISSN 0172-780X.
 46. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Vladimír ZNOJIL a Anna VAŠKŮ. Polymorphisms of the CD14 gene and atopic phenotypes in Czech patients with IgE-mediated allergy. J Hum Genet. Springer, 2006, roč. 51, č. 11, s. 977-983. ISSN 1434-5161.
 47. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ a Anna VAŠKŮ. Polymorphisms of the GSTM1 and GSTT1 genes in patients with allergic diseases in Czech population. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2006, roč. 61, č. 2, s. 265-267. ISSN 0105-4538.
 48. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Vladimír VAŠKŮ a Anna VAŠKŮ. Proopiomelanocortin Gene: A New Susceptibility Gene for Cutaneous T-cell Lymphoma. In Journal of Investigative Dermatology. 2006: European Society for Dermatological Research, 2006. s. s33, 1 s.
 49. ŠERÝ, Omar, Vladimír MIKEŠ, Renáta PITELOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Petr ZVOLSKÝ. The association between high-activity COMT allele and alcoholism. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2006, roč. 27, č. 1, s. 231-235. ISSN 0172-780X.
 50. ŠERÝ, Omar, Olga HRAZDILOVÁ, Věra KLENEROVÁ, Radim ŠTAIF, Vladimír ZNOJIL a Pavel ŠEVČÍK. The association of monoamine oxidase B functional polymorphism with postoperative pain intensity. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2006, roč. 27, č. 3, s. 333-337. ISSN 0172-780X.
 51. VOKURKA, Jan, Pavla MORAVCOVÁ, Lucie KLAPUŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. The interaction of MMP-9 and IL-18 gene promoter polymorphisms in children with gingivitis. In Book of Abstracts, 5th Meeting of the European Mucosal Immunology Group. Prague, Czech Republic: European Mucosal Immunology Group, 2006. s. 167-167.
 52. KLAPUŠOVÁ, Lucie, Martina KUKLETOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Lydie IZAKOVIČOVÁ-HOLLÁ. The relationship between MMP-9 promoter polymorphism and severity of gingivitis in children. In Abstracts of the 8th Congress of EAPD. 1. vyd. Leeds: University of Leeds, 2006. s. PD4-3, 1 s.
 53. KLAPUŠOVÁ, Lucie, Martina KUKLETOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. The relationship between MMP-9 promoter polymorphism and severity of gingivitis in children. European Archives of Paediatric Dentistry. Amsterdam: European Academy of Paediatric Dentistry, 2006, roč. 7, č. 3, s. 185-186. ISSN 1818-6300.
 54. ŠTAIF, Radim, Ivana DRTÍLKOVÁ, Pavel THEINER, Renáta PITELOVÁ, Vladimír MIKEŠ a Omar ŠERÝ. Two candidate gene polymorphisms in ADHD children: a case-control study of catechol-o-methyltransferase (COMT) and monoamine oxidase B (MAOB) genes. Archives of Medical Science. Poland: Termedia Publishing House, 2006, roč. 2, č. 4, s. 235-239. ISSN 1734-1922.
 55. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ a Anna VAŠKŮ. Variabilita receptorů RXRA a RXRB u pacintů s psoriázou. In Kniha abstraktov, II. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, 2006. s. 41-41. ISBN 80-969418-3-6.
 56. KLAPUŠOVÁ, Lucie, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Martina KUKLETOVÁ a Vladimír ZNOJIL. Vztah funkční varianty genu pro MMP-9 k rozvoji gingivitidy u dětí. In Zborník príspevkov. Košice: Slovenská stomatologická společnost, 2006. s. 10-11.
 57. 2005

 58. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Vladimír ZNOJIL. A polymorphism in exon of the CD14 gene and atopic phenotypes in Czech young patients with IgE-mediated allergy. In International Journal on Immunorehabilitation. Moscow, Russia: III European Asthma Congress, 2005. s. 74-74. ISBN 1562-3629.
 59. DOSTÁLOVÁ, Zuzana, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Anna VAŠKŮ, Romana GERYCHOVÁ a Vít UNZEITIG. Asociace inzerčně-delečního polymorfismu v genu pro angiotenzin-konvertující enzym (ID ACE) s gestačním diabetem. In Praktická Gynekologie. Brno: Sdružení soukromých gynekologů ČR, 2005. s. 15-16, 1 s.
 60. ŠERÝ, Omar, Olga HRAZDILOVÁ, Renáta PITELOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. DNA polymorfismus genu pro monoaminooxidázu B ovlivňuje vnímání bolesti. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2005, roč. 101, č. 4, s. 194-198. ISSN 1212-0383.
 61. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Anna VAŠKŮ. Gender specific association of the endothelial nitric oxide synthase (NOS3) gene polymorphisms with allergic diseases. In European Respiratory Journal. Copenhagen: European Respiratory Society, 2005. s. 140-141. ISBN 0904-1850.
 62. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Anna VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Michal BERÁNEK, Vladimír ZNOJIL, Jiří VANĚK a Jiří VÁCHA. Genetic variations in the human gelatinase A (MMP-2) promoter are not associated with susceptibility to, and severity of, chronic periodontitis. J Periodontol. Chicago: American Academy of Periodontology, 2005, roč. 76, č. 7, s. 15-19. ISSN 0022-3492.
 63. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Lucie KLAPUŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Věra SAZMOVÁ a Jiří VANĚK. Hledání genetických rizikových faktorů vzniku a rozvoje parodontitidy a mechanizmy jejich účinku. In Mezinárodní pracovní seminář SVC. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 12. ISBN 80-210-3868-3.
 64. ŠERÝ, Omar, Olga HRAZDILOVÁ, Eva MATALOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. PAIN RESEARCH UPDATE FROM GENETIC POINT OF VIEW. Pain Practice. Oxford, UK: Blackwell Synergy, 2005, roč. 5, č. 4, s. 341-348. ISSN 1530-7085.
 65. HAVELKOVÁ, Marie a Pavel MENŠÍK. PREVENCE NEGATIVNÍCH STRESŮ V ŽIVOTĚ DÍTĚTE VYUŽITÍM NOVÝCH POZNATKŮ MOLEKULÁRNÍ GENETIKY. In Sborník z celostátní konference s mezinárodní účasti XXXII. OSTRAVSKÉ DNY DĚTÍ A DOROSTU. 1. vyd. Česká republika, Ostrava: Česká lékařská společnost J.. E. Purkyně, 2005. s. 48-54. ISBN 80-7329-107-X.
 66. VAŠKŮ, Vladimír, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Anna VAŠKŮ a Věra SEMRÁDOVÁ. Three promoter polymorphisms of MMP-2 gene are associated with age in plaque psoriasis. In Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology. Paris: Blackwell Publishing, 2005. s. 1-1.
 67. HAVELKOVÁ, Marie, Kateřina LEFNEROVÁ, Petr KACHLÍK a Pavel MENŠÍK. Vybraná praktická cvičení z cytogenetiky ve výuce budoucích učitelů. In Výchova ke zdraví I. 1. vyd. ČR Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2005. s. 81 - 90, 9 s. ISBN 80-210-3918-3.
 68. 2004

 69. IZAKOVICOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Andrea STEJSKALOVÁ, Vladimír ZNOJIL, Jirí VANEK a Jirí VÁCHA. Analysis of the Interleukin 6 (IL-6) Gene Promoter Polymorphisms in Czech Patients with Chronic Periodontitis. J Periodontol. Chicago: American Academy of Periodontology, 2004, roč. 75, č. 1, s. 30-36. ISSN 0022-3492.
 70. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Naděžda DVOŘÁKOVÁ, Tomáš HALABALA, Vladimír ZNOJIL, Jiří VÁCHA a Jiří VANĚK. Analýza polymorfizmů v genech pro interleukin-1 (IL-1) u českých pacientů s chronickou parodontitidou. Česká stomatologie. Praha: ČSL JEP Praha, 2004, roč. 104, č. 2, s. 48-56. ISSN 1210-7891.
 71. VAŠKŮ, Vladimír, Julie VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ a Anna VAŠKŮ. Association of variants in angiotensin-converting enzyme and endothelin-1 genes with phototherapy in cutaneous T-cell lymphoma. Acta dermatovenerologica. Ljubljana: Alpina, Pannonica et Adriatica, 2004, roč. 13, č. 4, s. 111-118. ISSN 1318-4458.
 72. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Marcel SCHÜLLER, Vladimír ZNOJIL a Anna VAŠKŮ. (CCTTT)n repeat and -2447G/G polymorphisms in the NOS2 gene promoter and atopic diseases in the Czech population. In Abstract Book. Stockholm, Sweden: European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 2004. s. 34-34. ISBN 3-9808961-3-7.
 73. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Marcel SCHÜLLER a Vladimír ZNOJIL. CD14 promoter polymorphism and atopic phenotypes in Czech young patients with IgE-mediated allergy. In Abstract Book. Stockholm, Sweden: European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 2004. s. 127-127. ISBN 3-9808961-3-7.
 74. KOZÁK, Milan, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lubomír KŘIVAN, Anna VAŠKŮ, Milan SEPŠI, Bořivoj SEMRÁD a Jiří VÁCHA. Endothelin-1 gene polymorphism in patients with malignant arrhythmias. J Cardiovasc Pharmacol. New York : Raven Press.: Lippincott Williams & Wilkins, 2004, roč. 44, Supp.1, s. S92-S95, 4 s. ISSN 0160-2446.
 75. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Marcel SCHÜLLER, Vladimír ZNOJIL, Jiří VÁCHA a Anna VAŠKŮ. Gender-specific association of nitric oxide synthase-3 (NOS3) gene polymorphisms with atopic diseases in the Czech population. In Physiol Res. Praha: Praha: Academia, 2004. s. 51P, 1 s. ISBN 0862-8408.
 76. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Michal JURAJDA, Antonín FASSMANN, Naděžda DVOŘÁKOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Genetic variations in the matrix metalloproteinase-1 (MMP-1) promoter and risk of susceptibility and/or severity of chronic periodontitis in the Czech population. J Clin Periodontol. Denmark: Munksgaard International Publishers Ltd., 2004, roč. 31, č. 8, s. 685-690. ISSN 0303-6979.
 77. SCHÜLLER, Marcel, Šárka ŠEBELOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Dana BUČKOVÁ a Jiří VÁCHA. IL-18 gene promoter 2 polymorphism and IgE-mediated allergy in Czech population. In Abstract Book. Stockholm, Sweden: European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 2004. s. 130-130. ISBN 3-9808961-3-7.
 78. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie. Mohou geny ovlivňovat chování organizmu vůči implantátům? In Sborník VII. BRNĚNSKÉ IMPLANTOLOGICKÉ DNY. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 11. ISBN 80-210-3334-7.
 79. ŠERÝ, Omar, Olga HRAZDILOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Může být vnímání bolesti ovlivněno geneticky? Bolest. Praha: TIGIS Praha, 2004, roč. 7, č. 3, s. 128-132. ISSN 1212-0634.
 80. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Marcel SCHÜLLER, Dana BUČKOVÁ a Jiří VÁCHA. Neuronal nitric oxide synthase (NOS1) gene polymorphism and IgE-mediated allergy in the Central European population. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2004, roč. 59, č. 5, s. 548-552. ISSN 0105-4538.
 81. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Vladimír VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Anna VAŠKŮ. New Frequent polymorphism 1765C/T in the Gene Encoding For Transcriptional Represson Oncoprotein Gfi-1 in Cutaneous T-cell Lymphomas (CTCL). In The Journal of Investigative Dermatology. London: European Society for Dermatological Research, 2004. s. 56-56.
 82. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Vladimír ZNOJIL, Jiří VÁCHA a Anna VAŠKŮ. Nové poznatky ve výzkumu genetického podkladu alergických nemocí, zejména bronchiálního astmatu. In Alergie. Praha: TIGIS, spol. s.r.o, 2004. s. 56-57. ISBN 1212-3536.
 83. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie a Vladimír VAŠKŮ. Nový častý polymorfismu 17654 C/T v genu pro trankripční represorový onkoprotein Gfi-1 u kožních T-lymfomů. In Sborník XXI. Sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, Brno, 2004, supp 2. Praha: Tigis, 2004. s. 58-58.
 84. 2003

 85. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Marcel SCHÜLLER a Vladimír ZNOJIL. A gender-specific association between a novel A5495G variant in the endothelial nitrix oxide synthase gene (NOS3) and respiratory allergy in the Czech population. Eur.Respir.J. Leeds: Maney Publishing, 2003, roč. 22, Suppl 45, s. 581. ISSN 0904-1850.
 86. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie. Editorial: Interleukin-18 in asthma and other allergies. Clin Exp Allergy. England: Blackwell Science, 2003, roč. 33, č. 8, s. 1023-1025. ISSN 0954-7894.
 87. VAŠKŮ, Anna. Editorial k práci Valončík O et al.: "Vplyv polymorfizmu ACE génu na funkciu ľavej komory u chorých s diabetem 2. typu". Vnitřní lékařství. Česká republika: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, roč. 49, č. 3, s. 164-1652, 2 s. ISSN 0042-773X.
 88. FASSMANN, Antonín, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Dana BUČKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VANĚK. Polymorphism in the +252(A/G) lymphotoxin-alpha and the -308(A/G) tumor necrosis factor-alpha genes and susceptibility to chronic periodontitis in a Czech population. J Periodontal Res. Denmark: Munksgaard, 2003, roč. 38, č. 4, s. 394-399. ISSN 0022-3484.
 89. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Marcel SCHÜLLER, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Two CD14 promoter polymorphisms and atopic phenotypes in Czech patients with IgE-mediated allergy. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2003, roč. 58, č. 10, s. 1023-1026. ISSN 0105-4538.
 90. HAVELKOVÁ, Marie. WITH ACE GENE FORWARDS TO THE COMFORTABLE LIFE, ALTERNATIVELY TO THE HEAVENLY HEIGHTS. In TEACHERS and Health. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2003. s. 217-224. ISBN 80-86669-02-5.
 91. 2002

 92. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Ondřej LUDKA, Jiří TOMAN, Jiří VÍTOVEC, Monika GOLDBERGOVÁ a Marie TOMANDLOVÁ. Big endothelin in chronic heart failure-marker of disease severity or genetic determination? Journal of Molecular and Cellular Cardiology. London, UK: Academic Press, 2002, roč. 34, č. 6, s. A91, 1 s. ISSN 0022-2828.
 93. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Marcel SCHÜLLER, Vladimir ZNOJIL a Jiří VÁCHA. CD14 promoter polymorphism and atopic phenotypes in Czech young patients with IgE-mediated allergy. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2002, roč. 57, Suppl 73, s. 324-325. ISSN 0105-4538.
 94. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Ondřej LUDKA, Jiří TOMAN, Jiří VÍTOVEC, Monika GOLDBERGOVÁ a Marie TOMANDLOVÁ. Endothelin system, gene polymorphisms and clinical importance. journal of American College of cardiology. USA: American College of cardiology, 2002, roč. 39, č. 9, s. 217. ISSN 0735-1097.
 95. KOZÁK, Milan, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lubomír KŘIVAN, Anna VAŠKŮ, Milan SEPŠI, Bořivoj SEMRÁD a Jiří VÁCHA. Endothelin-1 gene polymorphism in the identification of patients at risk for malignant ventricular arrhythmia. Medical Science Monitor (International Medical Journal of Experimental and Clinical Research). USA: International Scientific Literature, Inc, 2002, roč. 8, č. 5, s. 164-167. ISSN 1234-1010.
 96. HAVELKOVÁ, Marie. Genetika pro základní školy - demonstrace videokazety. In BIOLOGICKÉ DNI. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Slovensko, Nitra.: Univerzita Konstantina filozofa, Prírodovedecká fakulta, Nitra, Slovensko., 2002. s. 13. Edícia Prírodovedec, publikácia č. 93. ISBN 80-8050-520-9.
 97. GOLDBERGOVÁ, Monika, Lenka ŠPINAROVÁ, Jindřich ŠPINAR, Jiří TOMAN a Anna VAŠKŮ. Intron Retinoic X Receptor Alpha Polymorphism in Chronic Heart Failure. Atherosclerosis. Ireland: Elsevier, 2002, roč. 3, č. 2, s. 115-116. ISSN 1567-5688.
 98. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Lack of association between atopic asthma and the tumor necrosis factor alpha -308 gene polymorphism in a Czech population. Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology. Spain: INTERASMA, 2002, roč. 12, č. 3, s. 192-197. ISSN 1018-9068.
 99. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Dana BUČKOVÁ, Antonín FASSMANN, Petr BENEŠ a Vladimír ZNOJIL. Plasminogen-Activator-Inhibitor-1 Promoter Polymorphism as a Risk Factor for Adult Periodontitis in Non-Smokers. Genes Immun. United Kingdom: Nature Publishing Group, 2002, roč. 3, č. 5, s. 292-294. ISSN 1466-4879.
 100. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Jiří VÁCHA. Polymorphism 4G/5G in the plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) gene is associated with IgE-mediated allergic diseases and asthma in the Czech population. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2002, roč. 57, č. 5, s. 447-449. ISSN 0105-4538.
 101. GOLDBERGOVÁ, Monika, Lenka ŠPINAROVÁ, Jindřich ŠPINAR, Svatava TSCHÖPLOVÁ a Anna VAŠKŮ. Polymorphisms in inflammatory genes (TNFalpha, TNFbeta and TNFalpha-converting enzyme) in chronic heart failure. 2002.
 102. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Dana BUČKOVÁ, Viera KUHROVÁ, Andrea STEJSKALOVÁ, Hana FRANCOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Prevalence of endothelial nitric oxide synthase gene polymorphisms in patients with atopic asthma. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2002, roč. 57, Suppl.73, s. 318-319. ISSN 0105-4538.
 103. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Dana BUČKOVÁ, Viera KUHROVÁ, Andrea STEJSKALOVÁ, Hana FRANCOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Jirí VÁCHA. Prevalence of endothelial nitric oxide synthase gene polymorphisms in patients with atopic asthma. Clin Exp Allergy. England: Blackwell Science, 2002, roč. 32, č. 8, s. 1193-1198. ISSN 0954-7894.
 104. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Dana BUČKOVÁ, Antonín FASSMANN, Tomás HALABALA, Anna VASKŮ a Jirí VÁCHA. Promoter Polymorphisms in the CD14 Receptor Gene and their Potential Association with the Severity of Chronic Periodontitis. J Med Genet. London: BMJ Publishing Group, 2002, roč. 39, č. 11, s. 844-848. ISSN 0022-2593.
 105. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Petr BENEŠ, Tomáš HALABALA a Vladimír ZNOJIL. 5 polymorphisms in the transforming growth factor-beta 1 (TGF-beta 1) in adult periodontitis. J Clin Periodontol. Denmark: Munksgaard International Publishers Ltd., 2002, roč. 29, č. 4, s. 336-341. ISSN 0303-6979.
 106. 2001

 107. MCGRATH, Deirdre, Patrick J FOLEY, Martin PETREK, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Vítězslav KOLEK, Srihari VEERARAGHAVAN, Penelope A LYMPANY, Panagiotis PANTELIDIS, Anna VAŠKŮ, Athol U WELLS, Kenneth I WELSH a Roland M DU BOIS. ACE gene I/D polymorphism and pulmonary disease severity in UK and Czech sarcoidosis populations. Am.J.Respir.Crit.Care Med. Chicago: American Thoracic Society, 2001, roč. 164, č. 2, s. 197-201. ISSN 1073-449X.
 108. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Kateřina KAŇKOVÁ, Antonín FASSMANN, Dana BUČKOVÁ, Tomáš HALABALA, Vladimír ZNOJIL a Jiří VANĚK. Distribution of the RAGE gene polymorphisms in patients with chronic periodontitis: a preliminary study. J Periodontol. Chicago: American Academy of Periodontology, 2001, roč. 72, č. 12, s. 1742-1746. ISSN 0022-3492.
 109. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL, Jiří VANĚK a Jiří VÁCHA. Interactions of Lymphotoxin alpha (TNF-beta), Angiotensin-Converting Enzyme (ACE) and Endothelin-1 (ET-1) Gene Polymorphisms in Adult Periodontitis. J Periodontol. Chicago: American Academy of Periodontology, 2001, roč. 72, č. 1, s. 85-89. ISSN 0022-3492.
 110. BENEŠ, Petr, Kateřina KAŇKOVÁ, Jan MUŽÍK, Ladislav GROCH, Jaroslav BENEDÍK, Lubomír ELBL, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Methylenetetrahydrofolate reductase polymorphism, type II diabetes mellitus, coronary artery disease and essential hypertension in Czech population. Molecular Genetics and Metabolism. San Diego: Academic Press, 2001, roč. 2, č. 73, s. 188-195. ISSN 1096-7192.
 111. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Petr BENEŠ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. TGF-beta1 gene polymorphisms. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2001, roč. 56, č. 12, s. 1236-1237. ISSN 0105-4538.
 112. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Anna VAŠKŮ, Vincent IZAKOVIČ a Vladimír ZNOJIL. The interaction of the polymorphisms in transporter antigen peptides (TAP) and lymphotoxin alpha (LT alpha) genes and atopic diseases in the Czech population. Clin Exp Allergy. England: Blackwell Science, 2001, roč. 31, č. 9, s. 1418-1423. ISSN 0954-7894.
 113. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Anna VAŠKŮ, Vincent IZAKOVIČ a Vladimír ZNOJIL. Variants of endothelin-1 gene in atopic diseases. Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology. Spain: INTERASMA, 2001, roč. 11, č. 3, s. 193-198. ISSN 1018-9068.
 114. 2000

 115. IZAKOVICOVA HOLLA, Lydie, Anna VAŠKŮ, Andrea STEJSKALOVÁ a Vladimír ZNOJIL. Functional polymorphism in the gelationase B gene and asthma. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2000, roč. 55, č. 9, s. 900-901. ISSN 0105-4538.
 116. 1999

 117. HOLLÁ, Lydie, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL, Lenka ŠIŠKOVÁ a Jiří VÁCHA. Association of 3 gene polymorphisms with atopic diseases. J Allergy Clin Immunology. Denmark: Munksgaard International Publishers, 1999, roč. 103, č. 4, s. 702-708. ISSN 0091-6749.
 118. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Kateřina KAŇKOVÁ, Vladimír ZNOJIL, Věra SEMRÁDOVÁ a Jiří VÁCHA. Interaction of five gene polymorphism at psoriasis. The Journal of Investigative Dermatology. Cambridge: Blackwell Science Inc., 1999, roč. 113, č. 3, s. 494. ISSN 0022-202X.
 119. HOLLÁ, Lydie, Viera KUHROVÁ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Marcel SCHÜLLER, Marcel ŠTELCL a Anna VAŠKŮ. Polymorphism of the beta chain of the high affinity immunoglobulin E receptor (FcepsilonRI-beta) in South African black and white asthmatic and nonasthmatic individuals. Am.J.Respir.Crit.Care Med. Chicago: American Thoracic Society, 1999, roč. 160, č. 2, s. 756-757. ISSN 1073-449X.
 120. VAŠKŮ, Anna, Lydie HOLLÁ a Vladimír ZNOJIL. The best model of a cat is a cat, especially the same cat. Exp Hematol. 1999, roč. 27, č. 1, s. 187-188.
 121. 1998

 122. VAŠKŮ, Anna, Miroslav SOUČEK, Vladimír ZNOJIL, Ivan ŘIHÁČEK, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Lenka STŘELCOVÁ, Karel CÍDL, Michaela BLAŽKOVÁ, Dobroslav HÁJEK, Lydie HOLLÁ a Jiří VÁCHA. Angiotensin I-converting enzyme and angiotensinogen gene interaction and prediction of essential hypertension. Kidney International. 1998, roč. 53, č. 6, s. 1479-1482. ISSN 0085-2538.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 9. 2023 14:14