Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

 1. KLAPETEK, Martin. Islám jako součást vyučování na německých a rakouských státních školách. Pantheon. Religionistické studie. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010, VI., č. 1, s. 71-84. ISSN 1803-2443.
 2. 2009

 3. KŘÍŽ, Zdeněk. Germany and its Military Involvement in the Kosovo Crisis: The End of Civilan Power? Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, MPÚ, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 116-130, 14 s. ISSN 1211-3247.
 4. 2008

 5. TOMEŠ, Zdeněk, Libor ŽÍDEK, Petr MUSIL, Aleš FRANC, Martin CHROMEC, Soňa BALCÁRKOVÁ, Zuzana HRDLIČKOVÁ, Monika JANDOVÁ a Pavel KREJČIŘÍK. Hospodářská politika 1900-2007. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008. 262 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-002-7.
 6. VAIL, Benjamin Jeremiah. Illegal Transnational Shipment of Waste in the EU: Culprits and Collaborators in Germany and the Czech Republic. Environmental politics. London: Frank Cass, 2008, roč. 17, č. 5, s. 828-834. ISSN 0964-4016.
 7. VAIL, Benjamin Jeremiah. Municipal Waste and the Economy: Analyzing Evidence of Dematerialization in Germany and Its Implications for CEE Countries. In ŠAUER, Petr. ENVIRONMENTAL ECONOMICS, POLICY AND INTERNATIONAL RELATIONS: YOUNG RESEARCHERS PERSPECTIVE. Prague: Nakladatelstvi a vydavatelstvi litomyslskeho seminare, 2008. s. 1-12, 13 s. Young researchers perspective. ISBN 978-80-86709-14-7.
 8. JELÍNKOVÁ, Petra. Střet svobody usazování s právní úpravou postavení jednatelů v členských státech. In Dny práva 2008 Days of law. I. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. s. 1117 - 1123. ISBN 978-80-210-4733-4.
 9. 2007

 10. REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudební křižovatky: Česko – Německo (1. část). Čeští hudebníci a Německo. Harmonie. Praha: Muzikus, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 4-7. ISSN 1210-8081.
 11. REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudební křižovatky: Česko – Německo (2. část). Čeští hudebníci a Německo. Harmonie. Praha: Muzikus, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 4-7. ISSN 1210-8081.
 12. KLAPETEK, Martin. Importance of Experiencing Feasts for Inward Consolidation and Outwar Integration of Islamic Religious Groups in Germany. In Sacrum et Pofanum II. První. Sevastopol - Krakov: Ministerstvo kultury a turizmu Ukrajiny; National Preserve of Tauric Chersonesos; Institute of Religious Studies Faculty of Philosophy Jagiellonian University of Krakow, 2007. s. 83-86. ISBN 978-966-8738-10-4.
 13. KLAPETEK, Martin. Postoj muslimských organizací v Německu k dialogu s křesťany. In Mezináboženský dialog dnes: se zřetelem k tzv. abrahámovským náboženstvím. 1. vyd. Praha: Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů, 2007. s. 93-100. ISBN 978-80-86779-06-5.
 14. KADLECOVÁ, Marta, Karel SCHELLE, Renata VESELÁ a Ladislav VOJÁČEK. Právní dějiny vybraných států Evropské unie. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. 245 s. Právo. ISBN 978-80-87071-15-1.
 15. ILLYÉS, Eszter, Milan CHYTRÝ, Zoltán BOTTA-DUKÁT, Ute JANDT, Monika JANIŠOVÁ, Iveta ŠKODOVÁ, Wolfgang WILLNER a Ondřej HÁJEK. Semi-dry grasslands along a climatic gradient across Central Europe: Vegetation classification with validation. Journal of Vegetation Science. Uppsala: Opulus Press, 2007, roč. 18, č. 6, s. 835-846. ISSN 1100-9233.
 16. KLAPETEK, Martin. Stejné nebo odlišné pojetí času?: k problematice integrace tureckých muslimů do německé společnosti. In M. Eliade : 100 rokov od narodenia : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie : Košice 26.4.2007. První. Trebišov: Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice, 2007. s. 131-136. ISBN 978-80-8084-220-8.
 17. MRKÝVKA, Petr, Eugeniusz RUŚKOWSKI, Bogdan DOLNICKI, Joanna JAGODA, Nina MIALOVICKA, Oksana MUZYKA, Aleksiej PAUL, Vadim STRIELNIKOV, Vaitiekus NOVIKEVICIUS, Andžejus SELIAVA a Vladimír BABČÁK. Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych. 1. vyd. Bydgoszcz-Białystok-Katowice: Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2007. 371 s. Badania prawnicze. ISBN 978-83-60186-46-6.
 18. SCHOLZ, Petr. Zákon o finančníma arbitrovi a způsoby mimosoudního vyrovnávání sporů vzniklých při převodu finančních prostředků ve vybraných státech s vyspělým bankovním průmyslem (3. část). Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, 2007, roč. 05/2007, č. 5, s. 7-13. ISSN 1801-6006.
 19. 2005

 20. ROTREKLOVÁ, Olga, Anna KRAHULCOVÁ, Patrik MRÁZ, Viera MRÁZOVÁ, Lenka MÁRTONFIOVÁ, Tomáš PECKERT a Barbora ŠINGLIAROVÁ. Chromosome numbers and breeding systems of some European species of Hieracium subgen. Pilosella. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2005, roč. 77, č. 2, s. 177-195. ISSN 0032-7786.
 21. KŘÍŽ, Zdeněk. Německý podíl na spolupráci Evropské unie a Severoatlantické aliance při provádní vojenských operací na podporu míru. Klíčová mocnost nebo černý pasažér? In Bezpenostní (ne)stabilita. Praha: Klub mladých Evropanů, 2005. s. 46- 63, 17 s. ISBN 80-239-5598-5.
 22. KŘÍŽ, Zdeněk. Přístupy německých parlamentních politických stran k reformě Bundeswehru. Politologická revue. 2005, roč. 2005, č. 1, s. 118-131, 13 s. ISSN 1211-0353.
 23. SCHELLE, Karel, Marta KADLECOVÁ, Renata VESELÁ a Ladislav VOJÁČEK. Vybrané kapitoly z právních dějin států Evropské unie. 1. vydání. Brno: B.I.B.S.,a.s., 2005. 206 s. Právo. ISBN 80-86575-64-0.
 24. 2004

 25. ROZKOŠNÝ, Rudolf, František GREGOR a Miroslav BARTÁK. Additions and corrections to "The Muscidae (Diptera) of Central Europe" I. In BITUŠÍK, Peter. Dipterologica bohemoslovaca. Acta Facultatis Ecologiae. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita, 2004. s. 123-127. ISBN 1336-300X.
 26. ROTREKLOVÁ, Olga. Hieracium bauhini group in Central Europe: chromosome numbers and breeding systems. Preslia. Praha, 2004, roč. 76, č. 4, s. 313-330, 27 s. ISSN 0032-7786.
 27. BARTÁK, Miroslav, František GREGOR a Rudolf ROZKOŠNÝ. New records of interesting Palaearctic Muscidae (Diptera). Dipterologica bohemoslovaca, Vol. 11. In KUBÍK, Štěpán a Miroslav BARTÁK. Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia, Vol. 109. Brno: Masaryk University, 2004. s. 7-16. ISBN 80-210-35-82-X.
 28. MAREŠ, Miroslav. Politischer Extremismus in Tschechien und in Deutschland im Vergleich. Freiheit und Recht. Vierteljahresschrift für streitbare Demokratie und Widerstand gegen Diktatur. Bonn, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 6-8. ISSN 0532-6605.
 29. SCHELLE, Karel. Právní dějiny. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., 2004. 39 s. Skripta.
 30. 2003

 31. BALÍK, Stanislav. Debata nad podobou nejnižší úrovně veřejné správy ve Spolkové republice Německo. In FIALA, Vlastimil a Blanka ŘÍCHOVÁ. Úloha politických aktérů v procesu decentralizace evropských zemí. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Moneta - FM, 2003. s. 73-83. mimo edice. ISBN 80-900965-7-3.
 32. URVÁLEK, Aleš. Dějinné mezníky ve světle německých výkladů. Úvodní studie k eseji Botho Strausse. Aluze.Časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: Palackého univerzita Olomouc, 2003, VII, 1/2003, s. 86-96, 10 s. ISSN 1212-5547.
 33. KŘÍŽ, Zdeněk. Německá bezpečnostní politika v militární dimenzi. 1. vydání. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2003. 165 s. 43/2003. ISBN 80-85960-52-4.
 34. GREGOR, František, Miroslav BARTÁK a Rudolf ROZKOŠNÝ. New records of interesting Fanniidae and Muscidae (Diptera) from the Czech Republic and some other Europen countries. Studia dipterologica. 2003, roč. 10, č. 1, s. 331-337. ISSN 0945-3954.
 35. 2002

 36. BALÍK, Stanislav. Čtyři základní typy obecního uspořádání v Německu? Debata nad jejich vzájemnou konvergencí. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2002, IV., 1., s. 1-15. ISSN 1212-7817.
 37. ROTREKLOVÁ, Olga, Anna KRAHULCOVÁ, Danuše VAŇKOVÁ, Tomáš PECKERT a Patrik MRÁZ. Chromosome numbers and breeding systems in some species of Hieracium subgen. Pilosella from Central Europe. Preslia. Praha: Česká botanická společnost při AV ČR, 2002, roč. 74, č. 1, s. 27-44. ISSN 0032-7786.
 38. BALÍK, Stanislav. Obecní volby v Německu. Zastupitelská demokracie na komunální úrovni I. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002, IX, č. 2, s. 169-181. ISSN 1211-3247.
 39. 2001

 40. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří. Recenze: Köhler F. 2000: Totholzkäfer in Naturwaldzellen des nördlichen Rheinlands. Klapalekiana. Praha: Česká společnost entomologická, 2001, roč. 37, 3-4, s. 269-270. ISSN 1210-6100.
 41. KOZÁKOVÁ, Simona. Struktura financování neziskového sektoru v Německu a Rakousku. Praha: Informační centrum nezisk.organizací, 2001. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor.
 42. KOZÁKOVÁ, Simona. Struktura neziskového sektoru v Německu a Rakousku. Praha: Ministerstvo vnitra, 2001. Veřejná správa : týdeník vlády České republiky.
 43. KOZÁKOVÁ, Simona. Vztah obcí k neziskovým organizacím v Rakousku a SRN. In Územní samospráva v ČR, Rakousku a SRN. 1.vydání. Brno: MU, 2001. s. 48-55. ISBN 80-210-2514-X.
 44. 2000

 45. PONT, Adrian C., Matthias BUCK a Rudolf ROZKOŠNÝ. Coenosia emiliae Lukasheva, 1986 (Muscidae) newly recorded in Central Europe. Studia dipterologica. Halle (Saale): A. Stark and F. Menzel, 2000, roč. 7, č. 1, s. 91-92. ISSN 0945-3954.
 46. KOZÁKOVÁ, Simona. Neziskový sektor a obce ve vybraných zemích EU. In Evropská unie, obce a města. 1. vydání. Brno: MU, 2000. s. 101-107. ISBN 80-210-2385-6.
 47. FILIPOVÁ, Helena. Sorge, V.: Literarische Länderbilder in Liedern Wolf Biermanns und Wladimir Wyssozkis. Ein imagologischer Vergleich. Paratexte. Berlin: Referatedienst zur Literaturwissenschaft, 2000, roč. 1, č. 1, s. 67-68. ISSN 0138-340X.
 48. 1999

 49. FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. CDU a evropská integrace. In FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. Konzervativní a křesťanské politické strany a evropská integrace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 9-32. sborník. ISBN 80-210-2028-8.
 50. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Nová úprava rozhodčího řízení v SRN. EMP. Utrecht, Praha: Stichting EMP, Nadace EMP, 1999, roč. 8, č. 5, s. 15-21. ISSN 1210-3977.
 51. FILIPOVÁ, Helena. Sorge, V.: Literarische Länderbilder in Liedern Wolf Biermanns und Wladimir Wyssozkis. Ein imagologischer Vergleich an Liedtexten der Autor-Interpreten aus den Jahren 1960 bis 1980. Opera Slavica. Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 9, č. 3, s. 63-66. ISSN 1211-7676.
 52. 1997

 53. VOJÁČEK, Ladislav. Pruské celní předpisy z roku 1818 a jejich význam pro integraci německých států. In Právněhistorické studie. 34. Praha: Karolinum, 1997. s. 163-182, 60 s. ISBN 80-7184-229-X.
 54. 1996

 55. DANČÁK, Břetislav. Polsko mezi Ruskem a Německem. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1996, XX., č. 2, s. 8-9. ISSN 0543-7962.
 56. MUSIL, Libor. Vývoj sociálního státu v Evropě. Čítanka z historie moderní evropské sociální politiky. Brno: Doplněk, 1996. 256 s. Doplněk. ISBN 80-85765-62-4.
 57. 1995

 58. VOJÁČEK, Ladislav. Celní právo a celní politika v procesu prvního sjednocení Německa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 213 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 154. ISBN 80-210-2073-3.
 59. VOJÁČEK, Ladislav. Vznik německého celního spolku. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 1, s. 184-206. ISSN 1210-9126.
 60. 1994

 61. SCHELLE, Karel. Die Entstehung der Tschechoslowakischen Republik und das deutsche Problem. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 5, s. 130-137. ISSN 1210-9126.
 62. 1988

 63. MALÍŘ, Jiří. Zu einigen Entwicklungszügen der tschechischen liberalen Parteien. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1988, roč. 35/1988, s. 49-69. ISSN 0231-7710.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 6. 2023 04:03