Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

  1. MACHOVÁ, Barbora. ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. In ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. 2014.
  2. KOVÁŘ, Josef Jan. ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. Brno: Rektorát Masarykovy univerzity, Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 2014.

  2013

  1. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Jakub MÜLLER, Martin KUČA, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Geoarcheologická a geofyzikální prospekce  na kostelním návrší v Březníku, okr. Třebíč. In Chvojka, Ondřej. Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku. Sborník z konference, Jindřichův Hradec, 6. 3. – 7. 3. 2013. Jindřichův Hradec: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013, s. 159-165. ISBN 978-80-87311-43-1.
  2. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov. Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 38, č. 2, s. 415-433. ISSN 0231-5823.
  3. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Nové prospekce zaniklých středověkých vrchnostenských sídel na jižní Moravě. In Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie, Jindřichův Hradec. 2013.
  4. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Průzkum hradu Vildenberk, okr. Brno-venkov, v roce 2012. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
  5. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Pavel ROŠTÍNSKÝ a Petr KOS. Stavební materiály na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov. In 45. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Kutná Hora. 2013.
  6. KUČA, Martin, Jaroslav BARTÍK, Jakub MATOUŠEK, Josef Jan KOVÁŘ, Lubomír PROKEŠ, Alžběta ČEREVKOVÁ, Jitka ŠTOHANDLOVÁ, Soňa KROLLOVÁ, Barbora KOSTIHOVÁ a Pavel NIKOLAJEV. Terénní prospekce povodí říčky Únanovky/Těšetičky, okr. Znojmo. In Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie, Jindřichův Hradec. 2013.

  2012

  1. KOVÁŘ, Josef Jan, Lubomír PROKEŠ, Michal HLAVICA, Martin KUČA a Milan VOKÁČ. Březník (okr. Třebíč). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, roč. 53, č. 2, s. 139-140. ISSN 1211-7250.
  2. KOLMAN, Martin. ModRana – flexibilní navigační systém pro mobilní linuxová zařízení. openMagazin. Liberix, 2012, Srpen 2012.
  3. KOVÁŘ, Josef Jan a Michal HLAVICA. Prezentace použití geoinformačních systémů při lokalizaci zaniklého šlechtického sídla v obci Březník. Masarykova univerzita, 2012.

  2010

  1. modRana (software)
   KOLMAN, Martin. modRana. 2010.

  2009

  1. DVOŘÁK, Ladislav. Využití GPS při Integrovaném terénním cvičení. In XXVII. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: University of Defence, Fakulty of Economics and Management, 2009, 7 s. ISBN 978-80-7231-650-2.

  2008

  1. TAJOVSKÁ, Kateřina. TESTOVÁNÍ GPS PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÉHO CHEMICKÉHO NÁKLADU. In Sborník anotací 10.odborné konference doktorského studia Juniorstav 2008. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2008, 10 s. ISBN 978-80-86433-45-5.

  2007

  1. ŘEZNÍK, Tomáš, Zdeněk STACHOŇ, Jiří KOZEL a Věroslav KAPLAN. Practical Risk Management Online. In XXIII International Cartographic Conference Abstract of Papers. Moskva: Roskartografia, 2007, s. 1-9.

  2004

  1. KLEČKOVÁ, Kateřina. Aplikace mobilních GIS a GPS pro sběr dat a mapování. In JUNIORSTAV 2004 6. Odborná konference doktorského studia. Brno: VUT FAST v Brně, 2004, s. 370-375. ISBN 80-214-2560-1.
  2. HABÁŇ, Martin. Projekt Galileo - výzva dalšímu pokroku Evropy. Integrace. Praha: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2004, 5 s. ISSN 1212-978X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 7. 2024 11:05