Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. BRÜCKNEROVÁ, Karla. Kvalita vysokoškolské výuky očima zralých studentů. In ICOLLE, International Conference of Lifelong Learning. 2020.
 2. 2012

 3. ZOUNEK, Jiří a Ondřej BÁRTA. Budoucí učitelé – přichází éra „digitální“ generace? In 20. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu: Kvalita ve vzdělávání. 2012.
 4. ZOUNEK, Jiří. E-learning : komplementarita a flexibilita přístupů k učení (se). 2012.
 5. ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. E-learning : učení (se) s online technologiemi. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 226 s. ISBN 978-80-7357-903-6.
 6. ROHLÍKOVÁ, Lucie, Jana VEJVODOVÁ, Jiří ZOUNEK a Ondřej BÁRTA. Informační a komunikační technologie a jejich využití při studiu na vysoké škole. In Kvalita ve vzdělávání : XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, 10.-12. září 2012. 2012.
 7. ZOUNEK, Jiří. University Students - the Dawn of a Digital Generation? (a pilot study). In The European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, 18 -21. September, 2012. 2012.
 8. 2009

 9. BAZALOVÁ, Barbora. HEAG Project Expert. European Agency for Development in Special Needs Education, 2009.
 10. POVOLNÁ, Renata a Olga DONTCHEVA-NAVRATILOVA. Improving English teacher education: Comparability and compatability of academic programmes across Europe. In Proceedings. Exploratory Workshop: Linguistic and Intercultural Education in the Process of Europeanisation of Higher Education, CLIE-2009. Alba Julia, Rumunsko: 1 Decembrie 1918 University of Alba Julia, The Centre for Research and Innovation in Linguistic Education - CIEL, 2009. s. 36-41. ISBN 978-973-1890-36-4.
 11. POVOLNÁ, Renata a Olga DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ. Improving English teacher education: Comparability and compatability of academic programmes across Europe (abstract). In Exploratory Workshop: Linguistic and Intercultural Education in the Process of Europeanisation of Higher Education, CLIE- 2009, Book of Abstracts. 2009.
 12. 2007

 13. PÓČ, David a Eduard BAKOŠ. Recent trends in the curricula development on the higher education institutions in the Czech Republic. In Learning Together:Reshaping higher education in a global age. 1.vydání. Londýn: University of London,Institute of Education, 2007. s. 40-55.
 14. VALDHANS, Jiří. Uznávání kvalifikací. In ECTS Credits/ECTS Label. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 58-80, 22 s. ISBN 978-80-210-4441-8.
 15. 2005

 16. ZOUNEK, Jiří a Martin SEBERA. Budoucí učitelé a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 2005, č. 10, s. 95-108. ISSN 1211-6971.
 17. 2001

 18. KADEČKA, Stanislav. K novele zákona o vysokých školách. Právní zpravodaj : časopis pro právo a podnikání. Praha: C.H.Beck, 2001, rRč. 2, č. 6, s. 7-8. ISSN 1212-8694.
 19. ZOUNEK, Jiří. Pedagogický seminář Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v meziválečném období. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 213 s.
 20. ZOUNEK, Jiří. Pedagogický seminář Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v meziválečném období. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 213 s.
 21. KADEČKA, Stanislav. Poznámky k zákonu o vysokých školách. Právní zpravodaj : časopis pro právo a podnikání. Praha: C.H. Beck, 2001, Roč. 2, č. 10, s. 7-8. ISSN 1212-8694.
 22. 2000

 23. KADEČKA, Stanislav. Veřejná správa vysokého školství v České republice. Právny obzor : časopis Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2000, Roč. 83, č. 5, s. 420-431. ISSN 0032-6984.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 12. 2022 07:58