Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. SABOLOVIČ, Mojmír. Business Performance Analysis via VAIC. In International Conference on Applied Business and Economics 2008. Greece: International Strategic Management Association, 2008. 11 s. ISSN 1108-2976.
 2. 2006

 3. SMUTNÝ, Petr. Manažerské kompetence v podnicích v České republice - výsledky výzkumu. In Česká ekonomika v procesu globalizace. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 181-188. ISBN 80-210-4089-0.
 4. 2005

 5. KULHAVÝ, Viktor. Řízení týmů. In Teorie řízení podniku. Sborník prací studentů doktorského studia. Brno: ESF MU, 2005. s. 152-177, 15 s. ISBN 80-210-3698-2.
 6. 2004

 7. WILDMANNOVÁ, Mirka. Problém ekonomického rozvoje Jihomoravského kraje ve vztahu k nezaměstnanosti. In Konkurenceschopnost regionu - rozvoj lidských zdrojů. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2004. s. 156-166, 9 s. ISBN 80-7194-684-2.
 8. 2003

 9. HORÁKOVÁ, Markéta a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Přínosy rekvalifikací pro znevýhodněné skupiny osob. In Mareš, P.; Sirovátka, T. (eds.). Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: FSS MU, 2003. s. 202-219. ISBN 80-210-3048-8.
 10. 2002

 11. SMUTNÝ, Petr. Rozvoj lidského kapitálu organizace pomocí simulačních her. In Systémové řízení. Brno: ČKVŘ a ESF MU Brno, 2002. s. 430-436. ISBN 80-210-2831-9.
 12. KLAPALOVÁ, Alena, Petr POSPÍŠIL a Petr SMUTNÝ. Some Reflections On Intellectual Capital And Company Performance. In The Development of Economic Science and its Practical Applications. Brno: Faculty of Economics and Administration, 2002. s. 63-67. ISBN 80-210-2897-1.
 13. HÁLEK, Ivan a Petr SMUTNÝ. Změna organizační kultury - cesta k úspěšnosti podniku. In Sborník přednášek z mezinárodní knference Evropský týden v České republice. Praha: Česká společnost pro jakost, 2002. s. 310-321. ISBN neuvedeno.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 9. 2023 13:33