Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. POLČÁK, Radim, Zuzana DURAJOVÁ a Petr HOSTAŠ. Aktuální právní otázky doménových jmen. 2009.
  2. POLČÁK, Radim. Kolizní otázky internetových právních vztahů. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 1, č. 1, 98 s. ISSN 1802-128X.
  3. POLČÁK, Radim. Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti (ISP). In XVII. Karlovarské právnické dny. Praha: Linde Praha, 2009, 12 s. ISBN 978-80-7201-770-6.
  4. POLČÁK, Radim. Verantwortlichkeit der Informationsdienstleister (ISP). In XVII. Karlsbader Juristentage. Praha: Linde Praha, 2009, s. 216-230. ISBN 978-80-7201-770-6.

  2008

  1. POLČÁK, Radim. A Note on Legitimacy of Law on the Internet. In Lex Informatica 2008 (Praha). 2008.
  2. POLČÁK, Radim. Aktuální otázky ICT práva. In seminář Aktuální otázky ICT práva (BIS ČR). 2008.
  3. POLČÁK, Radim a Jiří KOHOUTEK. Elektronizace justičích agend. 2008.
  4. POLČÁK, Radim a Andreas WIEBE. European ICT Law - Selected Issues. Brno: University of Wroclaw, Faculty of Law, Administration and Economy, The Research Center for Legal and Economic Issues of Electronic Communication, 2008, 170 s. librix.eu. ISBN 978-80-7399-494-5.
  5. POLČÁK, Radim. Global Information Assembling – Viewing Data Retention Just as a Child Play. In KnowRight 2008 (Krakow). 2008.
  6. POLČÁK, Radim. Information as a Medium of Law. Legal studies and practice journal : research revue. Brno: Masaryk University, 2008, XVI, č. 3, s. 225-230. ISSN 1210-9126.
  7. POLČÁK, Radim. K elektronizaci justice. Jurisprudence. Praha: ASPI, 2008, roč. 17, č. 6, s. 3-11. ISSN 1802-3843.
  8. ŠČERBA, Tomáš. Konferencia Cyberspace 2008 a jej interdisciplinárny odkaz. Právny obzor : časopis Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2008, roč. 2009, č. 1, 2 s. ISSN 0032-6984.
  9. POLČÁK, Radim, Tomáš GŘIVNA a Andreas WIEBE. Lex Informatica 2008. 2008.
  10. POLČÁK, Radim, Mireille HILDEBRANDT a Aernout SCHMIDT. Securing automated justice. 2008.
  11. POLČÁK, Radim. Some Notes on Current Paradoxes in the Law on Personal Data Protection. Information and Communications Technology and Law. Budapest: Dialog Campus Kiado, 2008, roč. 4, č. 6, s. 52-55. ISSN 1786-0776.
  12. POLČÁK, Radim. Stone Roots, Digital Leaves: Czech Law against Unfair Competition in the Internet Era. Review of Central and East European Law. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008, roč. 33, č. 2, s. 155-180. ISSN 0925-9880. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1163/092598808X262588.

  2007

  1. POLČÁK, Radim, Zsolt György BALOGH, Michael BOGDAN, Giovanni Maria RICCIO, Dan Jerker B. SVANTESSON a Andreas WIEBE. Introduction to ICT Law (Selected Issues). Brno: Masarykova Univerzita, 2007, 185 s. AUBI, řada teoretická, 314. ISBN 978-80-210-4302-2.
  2. WIEBE, Andreas a Radim POLČÁK. Lex Informatica 2007. 2007.
  3. POLČÁK, Radim a Andreas WIEBE. Summer School of ICT Law Reader 2007. Brno: WU Wien, 2007, 222 s. knihovnicka.cz. ISBN 978-80-87139-10-3.
  4. POLČÁK, Radim. The Cybercrime Convention and Cyberterrorism. 2007.

  2006

  1. POLČÁK, Radim. Freedom of On-Line Information in Hungary. 2006.
  2. POLČÁK, Radim. Kingdom of IT and IP law and the Quest for Legitimacy. In KnowRight 2006. Vienna: Oesterreichische Computer Gesellschaft, 2006, s. 19-27. ISBN 3-85403-202-1.

  2005

  1. POLČÁK, Radim. K některým specifickým rysům práva informačních technologií. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2005, roč. 13, č. 3, s. 275-279, 4 s. ISSN 1210-9126.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 6. 2024 11:28