Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. MIČKOVÁ, Hana a Hana ŠERÁKOVÁ. Severní Amerikou od Vikingů po současnost (náměty pro práci s žáky mladšího školního věku), 1.díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 71 s. Na pomoc pedagogické praxi. ISBN 978-80-210-4832-4.
 2. 2008

 3. GRUSKA, Jozef. Globalizácia a veda v ére informatiky. In Globalizácia ako platforma prieniku prírodných a humanitných vied, Nové formy komunikácie. 2008.
 4. PITNER, Tomáš a Pavel PEŠAT. Informatik in Tschechischen Schulen im Rahmen aktueller Bildungsreform. In Treffen des Arbeitskreises Didaktik der Informatik. 2008.
 5. 2007

 6. PITNER, Tomáš. Informatika a informační a komunikační technologie. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2007. 3 s. 1. ISBN 978-80-87000-11-3.
 7. DUŠEK, Ladislav, Jan ŽALOUDÍK a Karel INDRÁK. onkologie 20, Supplement 1/2007 monografické vydání. Informační zázemí pro využití onkologických populačních dat v ČR. Česká republika: Česká onkologická společnost, 2007. 196 s. 20. ISSN 0862-495X.
 8. DOSEDLA, Martin. Projektový přístup a projektové řízení při výuce informatických předmětů. In XX. Didmattech 2007. Olomouc: Votobia, 2007. s. 285-288, 3 s. ISBN 80-7220-296-0.
 9. CÍDLOVÁ, Hana. Trvale udržitelný rozvoj předávání informací. In Příprava učitelů chemie na environmentální výchovu a výchovu k trvale udržitelnému rozvoji. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 17-19. ISBN 978-80-210-4504-0.
 10. 2006

 11. BLAŽEK, Ladislav. A view on the essence of business. Prague economic papers. Praha: Oeconomica, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 183-184. ISSN 1210-0455.
 12. BLAŽEK, Ladislav. Pohled na podstatu podnikání. Politická ekonomie. Praha: Oeconomica, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 274-276. ISSN 0032-3233.
 13. 2005

 14. SLEZÁKOVÁ, Ivana. Teaching ICT in English: CLIL Lessons in Elementary Schools. In Intensive Programme TiFoLa. Paido. Brno, 2005. s. 92-101, 140 s. 219. publikace. ISBN 80-7315-109-X.
 15. 2001

 16. PITNER, Tomáš. Environmentální vzdělávání na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně. In Informační společnost a životní prostředí. 1. vyd. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2001. s. 51. ISBN 80-86433-07-2.
 17. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Aleš BOUREK a Ivo HRAZDIRA. Lékařská fyzika, biofyzika a informatika. Plzeň. lék. Sborn. Praha: Karolinum, 2001, roč. 67, s. 5-9. ISSN 0551-1038.
 18. 1999

 19. SPÁČILOVÁ, Danuše. Ekonomicko-právní informační systém. CHIP : počítačový magazín. Praha: Vogel Publishing, 1999, roč. 9, č. 9, s. 126-128. ISSN 1210-0684.
 20. SPÁČILOVÁ, Danuše. I profesionál potřebuje svého poradce : 1. část. CHIP : počítačový magazín. Praha: Vogel Publishing, 1999, roč. 9, č. 12, s. 162-163. ISSN 1210-0684.
 21. SPÁČILOVÁ, Danuše. Nejen pro právníky (ASPI). CHIP : počítačový magazín. Praha: Vogel Publishing, 1999, roč. 9, č. 3, s. 114-117. ISSN 1210-0684.
 22. SPÁČILOVÁ, Danuše. Nejen pro právníky (Legsys). CHIP : počítačový magazín. Praha: Vogel Publishing, 1999, roč. 9, č. 2, s. 118-120. ISSN 1210-0684.
 23. SPÁČILOVÁ, Danuše. Nejen pro právníky (PRÁVNÍ InfoDISK a PROFI InfoDISK)). CHIP : počítačový magazín. Praha: Vogel Publishing, 1999, roč. 9, č. 4, s. 172-175. ISSN 1210-0684.
 24. SPÁČILOVÁ, Danuše. Nejmladší a výkonný. CHIP : počítačový magazín. Praha: Vogel Publishing, 1999, roč. 9, č. 5, s. 130-132. ISSN 1210-0684.
 25. SPÁČILOVÁ, Danuše. Počítače, internet a právo. In Výuka práva na počátku 21. století : příspěvky účastníků konference konané dne 14.4.1999 v rámci oslav 80. výročí vzniku a 30. výročí znovuobnovení Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 132-142. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 227. ISBN 80-210-2244-2.
 26. SPÁČILOVÁ, Danuše. Pomocník a spolehlivý rádce. CHIP : počítačový magazín. Praha: Vogel Publishing, 1999, roč. 9, č. 8, s. 120-122. ISSN 1210-0684.
 27. SPÁČILOVÁ, Danuše. --právo v přímém přenosu. CHIP : počítačový magazín. Praha: Vogel Publishing, 1999, roč. 9, č. 10, s. 136-139. ISSN 1210-0684.
 28. SPÁČILOVÁ, Danuše. Profidata pro správná rozhodnutí. CHIP : počítačový magazín. Praha: Vogel Publishing, 1999, roč. 9, č. 6, s. 136-138. ISSN 1210-0684.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 10. 2022 22:24