Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2004

  1. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš FOLTAS a Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 1. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 404 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 354). ISBN 80-210-3578-1.
  2. ČEJKOVÁ, Viktória a Eva VÁVROVÁ. Hodnocení harmonizace českého pojistného trhu s jednotným pojistným trhem EU. ACTA Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Brno: MZLU v Brně, 2004, roč. 52, č. 6, 18 s. ISSN 1211-8516.

  2002

  1. ŠEDOVÁ, Jindřiška a Svatopluk NEČAS. The enterprise of joint-stock companies in the Czech Republic and its legal support. In 2nd International Conference for Young Researches of Economics (Volume II.). 1. vyd. Gödöllö: Szent István University Gödöllö, 2002, s. 232-239. ISBN 963 9483 06 9.
  2. ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Transformation of Insurance Industry in the Czech Republic. In Transformation of CEEC Economies to EU Standards. 1. vyd. Brno: University of Trento, Faculty of Business and Management Brno University of Technology Czech Republic, 2002, s. 30-35. ISBN 80-86510-27-1.

  2001

  1. ČEJKOVÁ, Viktória. Finanční umísťování technických rezerv komerčních pojišťoven. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí, část první. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, s. 107-120. ISBN 80-210-2533-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 5. 2024 08:47