Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

  1. KANICKÝ, Viktor, Tomáš VACULOVIČ, Alice STAŇKOVÁ, Lubomír PROKEŠ, Veronika KONEČNÁ a Karel NOVOTNÝ. Lokální analýza slitin, povrchů a objektů kulturního dědictví plazmovou spektrometrií s využitím laseru. In 37. mezinárodní konference Defektoskopie 2007. Praha: Česká společnost pro nedestruktivní testování, 2007, s. 305-310. ISBN 978-80-214-3504-9.
   Název anglicky: Local analysis of alloys, surfaces and objects of cultural heritage by plasma spectrometry with laser
   RIV/00216224:14310/07:00021078 Stať ve sborníku. Anorganická chemie. čeština. Česká republika.
   Kanický, Viktor (203 Česká republika, garant) -- Vaculovič, Tomáš (203 Česká republika) -- Staňková, Alice (203 Česká republika) -- Prokeš, Lubomír (203 Česká republika) -- Konečná, Veronika (203 Česká republika) -- Novotný, Karel (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: laser ablation; mass spectrometry with inductively coupled plasma; optical emission spectrometry with inductively coupled plasma; laser induced breakdown spectrometry; local analysis; microanalysis; depth profiles; surface mapping
   Mezinárodní význam: ano

   Změnil: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., učo 408. Změněno: 29. 1. 2008 16:33.
  2. KANICKÝ, Viktor, Tomáš VACULOVIČ, Markéta HOLÁ, Lubomír PROKEŠ, Veronika KONEČNÁ a Karel NOVOTNÝ. Přímá analýza pevných látek plazmovou spektrometrií s využitím laseru. In Anorganická analýza v životním prostředí, sborník přednášek ze semináře. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2007, s. 73-78. ISBN 978-80-86380-41-4.
   Název anglicky: Direct analysis of solid samples by plasma spectrometry with laser
   RIV/00216224:14310/07:00023672 Stať ve sborníku. Anorganická chemie. čeština. Česká republika.
   Kanický, Viktor (203 Česká republika, garant) -- Vaculovič, Tomáš (203 Česká republika) -- Holá, Markéta (203 Česká republika) -- Prokeš, Lubomír (203 Česká republika) -- Konečná, Veronika (203 Česká republika) -- Novotný, Karel (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: laser ablation; mass spectrometry with inductively coupled plasma; optical emission spectrometry with inductively coupled plasma; laser induced breakdown spectrometry; local analysis; microanalysis; depth profiles; surface mapping
   Mezinárodní význam: ano

   Změnil: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., učo 408. Změněno: 29. 1. 2008 16:35.

  2003

  1. NOVOTNÝ, Karel, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Analýza materiálů pomocí spektrometrie laserem buzeného plazmatu - LIBS. In Juniormat 03 4th International Conference. Brno: Brno University of Technology Faculty of Mechanical Engineering, 2003, s. 87-90. ISBN 80-214-2462-1.
   Název anglicky: Analysis of materials by Laser Induced Breakdown Spectrometry - LIBS
   RIV/00216224:14310/03:00008262 Stať ve sborníku. Analytická chemie, separace. čeština. Česká republika.
   Novotný, Karel (203 Česká republika) -- Otruba, Vítězslav (203 Česká republika) -- Kanický, Viktor (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: atomic emission spectrometry; laser induced breakdown spectrometry; laser ablation; quantitative analysis

   Změnil: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D., učo 17748. Změněno: 16. 12. 2003 16:52.
  2. NOVOTNÝ, Karel, Tomáš VACULOVIČ, Viktor KANICKÝ a Vítězslav OTRUBA. Influence of surrounding gas in laser induced breakdown spectrometry and laser ablation - ICP atomic emission spectrometry in analysis of metals. In Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXIII. Granada, Spain: Universidad de Granada, 2003, s. 476-476. ISBN 84-338-3017-1.
   RIV/00216224:14310/03:00008250 Stať ve sborníku. Analytická chemie, separace. angličtina. Španělsko.
   Novotný, Karel (203 Česká republika) -- Vaculovič, Tomáš (203 Česká republika) -- Kanický, Viktor (203 Česká republika, garant) -- Otruba, Vítězslav (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: Laser Induced Breakdown Spectrometry; surrounding gas; metal samples

   Změnil: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D., učo 17748. Změněno: 27. 10. 2003 10:47.
  3. NOVOTNÝ, Karel, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Optická emisní spektrometrie laserem buzeného plazmatu - LIBS. In Sborník abstrakt 12. Spektroskopické konference. Praha: Spektroskopická společnost Jana Marca Marci, 2003, s. 13.
   Název anglicky: Laser induced plasma spectrometry - laser induced breakdown spectrometry LIBS
   RIV/00216224:14310/03:00008247 Stať ve sborníku. Analytická chemie, separace. čeština. Česká republika.
   Novotný, Karel (203 Česká republika) -- Otruba, Vítězslav (203 Česká republika) -- Kanický, Viktor (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: laser induced breakdown spectrometry; atomic emission spectrometry; laser ablation

   Změnil: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D., učo 17748. Změněno: 16. 12. 2003 18:02.
  4. NOVOTNÝ, Karel, Tomáš VACULOVIČ, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Spektrometrie laserem buzeného plazmatu - LIBS. In Hutnícka Analytika 2003. Český Těšín: 2Theta, 2003, s. 54-62. ISBN 80-86380-15-7.
   Název anglicky: Laser Induced Breakdown Spectrometry
   RIV/00216224:14310/03:00008246 Stať ve sborníku. Analytická chemie, separace. čeština. Dánsko.
   Novotný, Karel (203 Česká republika) -- Vaculovič, Tomáš (203 Česká republika) -- Otruba, Vítězslav (203 Česká republika) -- Kanický, Viktor (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: LIBS; Laser Induced Breakdown Spectrometry; steel

   Změnil: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D., učo 17748. Změněno: 16. 12. 2003 18:14.
  5. VACULOVIČ, Tomáš, Karel NOVOTNÝ, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Spektrometrie laserem buzeného plazmatu v analýze kovových materiálů. In Sborník abstrakt 12. Spektroskopické konference. Praha: Spektroskopická společnost Jana Marca Marci, 2003, s. 42.
   Název anglicky: Laser induced breakdown spectrometry in analysis of metal materials
   RIV/00216224:14310/03:00008249 Stať ve sborníku. Analytická chemie, separace. čeština. Česká republika.
   Vaculovič, Tomáš (203 Česká republika) -- Novotný, Karel (203 Česká republika) -- Otruba, Vítězslav (203 Česká republika) -- Kanický, Viktor (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: laser induced breakdown spectrometry; LIBS; analysis of metals

   Změnil: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D., učo 17748. Změněno: 16. 12. 2003 18:40.
Zobrazeno: 13. 7. 2024 14:07