Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2008

    1. KYNCL, Libor a Michal RADVAN. Legal Sanctions in the Area of the Financial Market. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 421-427. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.

    2005

    1. POLČÁK, Radim a Martin ŠKOP. Právní vztahy. In Sbírka příkladů z teorie práva. 1. vyd. Praha: ASPI, 2005, s. 138-170. ISBN 80-7357-116-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 7. 2024 12:19