Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

  1. SEHNÁLEK, David a Jana TUROŇOVÁ. Nařízení o výživném a postavení mezinárodních smluv v Evropské unii. Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. Ústav státu a práva AV ČR, 2010, roč. 149/10, č. 3, s. 233-250. ISSN 0231-6625.

  2008

  1. MACHALOVÁ, Tatiana. Dny práva. 2008.
  2. SEHNÁLEK, David, Jan NECKÁŘ, Jiří VALDHANS a Michal RADVAN. Dny práva – 2008 – Days of Law. In Dny práva - 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008, s. 1-235. ISBN 978-80-210-4733-4.
  3. VEČEŘA, Miloš. Globalizace práva jako právní proces. In Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s. 640-647. ISBN 978-80-244-1906-0.
  4. HAVLAN, Petr a Michal RADVAN. Legal regulation of non-profit subjects in the Czech Republic. International Journal of Law and Management. Bingley: Emerald Group Publishing Ltd., 2008, roč. 50, č. 4, s. 153-157. ISSN 1754-243X.

  2007

  1. ŠKOP, Martin. L´influence de lóeuvre de Derrida sur la théorie actuelle du droit. In Vliv díla Jacquesa Derridy na současné myšlení - L´influence de l´oeuvre de jacques Derrida sur la pensée contemporaine. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2007, s. 207 - 210. ISBN 978-80-7007-258-5.
  2. HLOUCH, Lukáš. Právní hermeneutika a současné teoreticko-právní myšlení. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, XV, č. 3, s. 257 - 263, 6 s. ISSN 1210-9126.
  3. ŠKOP, Martin. Vliv Derridova díla na současné myšlení o právu. In Vliv díla Jacquesa Derridy na současné myšlení - L´influence de l´oeuvre de jacques Derrida sur la pensée contemporaine. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2007, s. 211-215. ISBN 978-80-7007-258-5.

  2004

  1. POLČÁK, Radim. Kyberprostor - nové výzvy právní teorii. Právny obzor. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2004, Roč. 87, č. 3, s. 261-265. ISSN 0032-6984.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 7. 2024 12:35