Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

  1. HAVLÍČEK, Jakub. World religions paradigm, legal system and education. The case of the Czech Republic. JOURNAL OF BELIEFS & VALUES-STUDIES IN RELIGION & EDUCATION. ENGLAND: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2018, roč. 39, s. 344-357. ISSN 1361-7672. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/13617672.2018.1433920.

  2009

  1. BAZALOVÁ, Barbora. Legislativa vztahující se ke vzdělávání žáků s Downovým syndromem. In Celostátní setkání Klubu rodičů a přátel dětí s DS. 2009.

  2008

  1. ADÁMEK, Vladimír. Celoživotní vzdělávání - právní úprava a význam nejen z hlediska financování vysokých škol. In COFOLA 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 408-415. ISBN 978-80-210-4629-0.
  2. HAVLAN, Petr a Michal RADVAN. Legal regulation of non-profit subjects in the Czech Republic. International Journal of Law and Management. Bingley: Emerald Group Publishing Ltd., 2008, roč. 50, č. 4, s. 153-157. ISSN 1754-243X.
  3. OŠKRDALOVÁ, Gabriela a Petr VALOUCH. MiFiD a poskytovatelé finančních služeb. In Sborník z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2008, s. 1-6. ISBN 978-80-7041-202-2.
  4. HAJN, Petr. Zlomyslnosti o zákonodárství. Praha: Jednota českých právníků - Pražské sdružení, 2008.

  2007

  1. HUSTÁK, Zdeněk a Zdeněk HUSTÁK. Co je to MiFID a co přinese do českého právního řádu. Finanční poradce. Praha: Economia, a.s., 2007, roč. 2007, č. 3, s. 15-17. ISSN 1214-410X.
  2. MANDELOVÁ, Lucie. Doplňky stravy nejen ve výživě sportovce. Výživa a potraviny. Praha, 2007, roč. 62, č. 4, s. 105-106. ISSN 1211-846X.
  3. MANDELOVÁ, Lucie. Doplňky stravy ve výživě sportovců. Kvalita potravin. Šumperk: QUALIFOOD s.r.o., 2007, roč. 7, č. 2, s. 20-21. ISSN 1213-6859.
  4. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Fungování municipálního finančního systému. In Dny veřejného práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 83, 550-553, 9 s. ISBN 978-80-210-4430-2.
  5. TKÁČIKOVÁ, Jana. Právní aspekty bezpečnosti krmiv. Potravinářská revue. 2007, č. 3, s. 42-47. ISSN 1801-9102.
  6. VOJÁČEK, Ladislav. Právní úprava obchodních a živnostenských komor v habsburské monarchii. In Stát a právo v letech 1848 – 1918 ve středoevropském kontextu. Sborník příspěvků. Bratislava: BVŠP, 2007, s. 291 -301. ISBN 978-80-969332-9-7.
  7. MENŠÍK, Josef. Právo, trh a násilí. In Interakce ekonomie, managementu a práva 2007 (sborník z konference). Brno: knihovnicka.cz, 2007, s. 85-88. ISBN 978-80-87139-65-3.
  8. ŠRAMKOVÁ, Dana a Pavel SCHREIBER. Theoretical and Practical Aspects of Legal Liability within Czech Tax Legislation. In Dny veřejného práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 89, 599-606, 9 s. ISBN 978-80-210-4430-2.
  9. ZAPLETALOVÁ, Dana. Význam interpretace a judikatury v současném českém právním prostředí. In Obchod a spotřebitel. první. Brno: Konvoj, 2007, s. 90-95. ISBN 978-80-7302-131-3.

  2006

  1. FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Josef ZIMEK. Základy státovědy. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 266 s. Edice učebnic právnické fakulty MU; č. 399. ISBN 978-80-210-4057-1.

  2005

  1. ČECH, Tomáš. Primární drogová prevence a protidrogová výchova ve školách. In Střelec, S. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy II. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 140-152. Studie z teorie a metodiky výchovy, II. díl. ISBN 80-210-3687-7.
  2. ČECH, Tomáš. Primární prevence drogových závislostí a efektivita její realizace v českých školách. In WIEGEROVÁ, A. (ed.) Kvalita života v škole v centre pozornosti výskumných projektov. Bratislava: Pedagogická fakulta UK, 2005, s. 169-176. ISBN 80-969146-2-6.

  2004

  1. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina a Pavel MOLEK. Zákonodárství: opět hra bez hranic? Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2004, XII/2004, č. 2, s. 122-127, 15 s. ISSN 1210-9126.

  2003

  1. KADEČKA, Stanislav. Právní předpisy územní samosprávy ve Slovenské republice. Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2003, Roč. 36, č. 2-3, s. 144-169. ISSN 0139-6005.

  2001

  1. LINKESCHOVÁ, Dana a Jaroslav FRIDRICH. Legislation and management in construction process. Brno: FAST VUT Brno, 2001, 159 s.

  1998

  1. FILIP, Jan. Dogmatika svobody projevu z hlediska teorie, legislativy a soudní praxe. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1998, roč. 6, č. 4, s. 618-637. ISSN 1210-9126.
  2. FILIP, Jan. Svoboda projevu v České republice z hlediska teorie, legislativy a soudní praxe. In Zborník z konferencie. Bratislava: Hans-Seidel-Stiftung eV ; Ústavný súd Slovenskej republiky, 1998, s. 53-56.

  1995

  1. HAJN, Petr. Racionalita v zákonodárství a regulace reklamy. Parlamentní zpravodaj. Praha: IDEU, 1995, roč. 1, č. 7, s. 310-311. ISSN 1211-037X.

  1991

  1. BOHÁČKOVÁ, Renata. Dynamické hledisko tvorby práva a automatická normotvorba. In K odkazu prof. JUDr. Františka Weyra : sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1991, s. 12-15. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 109. ISBN 80-210-0494-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 7. 2024 13:16