Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. RADVAN, Michal. Místní poplatky. Daně dědická, darovací a z převodu nemovitostí. Daň z nemovitostí. In Obce 2008-2009 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.7.2008. Praha: ASPI, 2008. s. 437-448; 459-499, 53 s. Meritum. ISBN 978-80-7357-331-7.
   Název anglicky: Local Charges. Inheritance Tax, Gift Tax, Real Estate Transfer Tax. Real Estate Tax
   RIV/00216224:14220/08:00051002 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Radvan, Michal (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Local Charges; Inheritance Tax; Gift Tax; Real Estate Transfer Tax; Real Estate Tax

   Změnil: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Změněno: 7. 9. 2011 16:02.

  2007

  1. RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 386 s. EPH54. ISBN 978-80-7179-563-6.
   Název anglicky: Property Taxation in Europe
   RIV/00216224:14220/07:00050757 Odborná kniha. Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Radvan, Michal (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: tax; property tax; real-estate tax; inheritance tax; gift tax; real-estate transfer tax; tax on motor vehicles; local charges
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Změněno: 7. 9. 2011 13:25.

  2006

  1. RADVAN, Michal. Místní poplatky. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí. Daň z nemovitostí (část čtvrtá, hlava I, III, IV). In Obce 2006 - 2007. 1. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2006. s. 367-376; 387-424, 48 s. Meritum - výkladová řada. ISBN 80-7357-151-X.
   Název anglicky: Local Charges. Inheritance Tax, Gift Tax, Real Estate Transfer Tax. Real Estate Tax (part 4th/I, III, IV)
   RIV: Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Radvan, Michal (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Local Charges; Inheritance Tax; Gift Tax; Real Estate Transfer Tax; Real Estate Tax

   Změnil: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Změněno: 7. 9. 2011 17:47.

  2005

  1. KADEČKA, Stanislav. Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích v české právní úpravě a judikatuře Ústavního soudu. In Financování územní samosprávy ve sjednocující se Evropě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně - Právnická fakulta, 2005. s. 16-17. ISBN 80-210-3677-X.
   Název anglicky: The Ordinances on Local Charges in the Czech Legal Regulation and Jurisdiction of the Czech Constitutional Court
   Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: local ordinances; local charges; constitutional court

   Změnil: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., učo 8807. Změněno: 16. 5. 2005 14:12.

  2004

  1. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ a Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 2. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 385 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 355). ISBN 80-210-3579-X.
   Název anglicky: Finance Law and Finace Administration. 2nd part
   RIV/00216224:14220/04:00011210 Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích). Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Mrkývka, Petr (203 Česká republika, garant, domácí) -- Pařízková, Ivana (203 Česká republika, domácí) -- Radvan, Michal (203 Česká republika, domácí) -- Šramková, Dana (203 Česká republika, domácí) -- Nováková, Petra (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: law; taxes; direct taxes; indirect taxes; finance law; local charges; tax law; public finance; local finance; finance control; audit

   Změnil: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Změněno: 7. 2. 2022 08:47.
  2. MRKÝVKA, Petr. Wybrane problemy tworzenia i stosowania prawa podatkowego w Republice Czeskiej = Selected problems of tax law creating and aplication in the Czech republic. In The problems of the financial law evolution in Central and Eastern Europe within the integration processes. Bialystok-Vilnius: WP UwB & Talmida, 2004. s. 93-93. ISBN 83-89620-04-9.
   Název česky: Vybrané problémy tvorby a užívání daňového práva v České republice
   Název anglicky: Several Problems on Creating and Using Tax Law in the Czech Republic
   RIV/00216224:14220/04:00011211 Stať ve sborníku. Právní vědy. polština. Litva.
   Mrkývka, Petr (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: direct taxes; indirect taxes; finance law; local charges; tax law; public finance; local finance

   Změnil: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D., učo 632. Změněno: 31. 5. 2005 18:41.

  2003

  1. RADVAN, Michal. Novinky v zákoně o místních poplatcích. Daně a právo v praxi. Praha: Adore, 2003, Roč. 8, č. 8, s. 50-53. ISSN 1211-7293.
   Název anglicky: News in the Local Taxes Act
   RIV/00216224:14220/03:00008614 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Radvan, Michal (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: local charges ; Local Charges Act ; Local taxes

   Změnil: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Změněno: 9. 2. 2007 14:41.
Zobrazeno: 29. 11. 2023 22:47