Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

  1. MRKÝVKA, Petr, Eugeniusz RUŚKOWSKI, Bogdan DOLNICKI, Joanna JAGODA, Nina MIALOVICKA, Oksana MUZYKA, Aleksiej PAUL, Vadim STRIELNIKOV, Vaitiekus NOVIKEVICIUS, Andžejus SELIAVA a Vladimír BABČÁK. Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych. 1. vyd. Bydgoszcz-Białystok-Katowice: Oficyna Wydawnicza BRANTA. 371 s. Badania prawnicze. ISBN 978-83-60186-46-6. 2007.

  2004

  1. MRKÝVKA, Petr. Exkurs do problematiky majetku územní samosprávy v Polské republice. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Roč. 12, č. 3, s. 235-240. ISSN 1210-9126. 2004.
  2. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš FOLTAS a Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 1. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. 404 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 354). ISBN 80-210-3578-1. 2004.
  3. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ a Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 2. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. 385 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 355). ISBN 80-210-3579-X. 2004.
  4. MRKÝVKA, Petr. Wybrane problemy tworzenia i stosowania prawa podatkowego w Republice Czeskiej = Selected problems of tax law creating and aplication in the Czech republic. In The problems of the financial law evolution in Central and Eastern Europe within the integration processes. Bialystok-Vilnius: WP UwB & Talmida. s. 93-93. ISBN 83-89620-04-9. 2004.

  2001

  1. MRKÝVKA, Petr. Konstrukce daňového řádu v Polsku. In Aproximace práva a ekonomická integrace v procesu přípravy ČR na vstup do EU. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava. s. 130-139. ISBN 80-248-0069-1. 2001.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 4. 2024 08:17