Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

  1. BEGANOVIĆ, Velid. 'The Passion of My Life' : Virginia Woolf and Her London. In The Literary London Society Annual Conference: London in Love, The Institute of English Studies, University of London, 22.-24. 7. 2015, London. 2015.

  2005

  1. MALINA, Jaroslav. Kruh prstenu: Z díla sochaře Zdeňka Macháčka a malířky Marty Taberyové. 2005.
  2. KOLMAŠ, Josef a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 21: Čína z antropologické perspektivy. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně. 475 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3218-9. 2005.

  2002

  1. KATRŇÁK, Tomáš. Romantický rozum, racionální cit. Přítomnost. Praha: Martin Jan Stránský, roč. 2002, č. 1, s. 27-29. ISSN 1211-3883. 2002.

  2001

  1. NAVRÁTIL, Pavel. Sexuální výchova v logoterapeutické perspektivě: výchova k lásce. Scripta bioethica. Brno: Gloria Rosice, roč. 1, č. 2, s. 16-23. ISSN 1213-2977. 2001.

  1999

  1. NĚMEC, Robert. Konečně někdo vzdoruje heslům. Novinky.cz. Praha: Seznam - Ivo Lukačovič, roč. 2. roč., 14.5.1999, 2 s., 1999.
  2. PAVELKA, Jiří. Sex, manželství a láska v antické a středověké literatuře. Příspěvek k paradigmatu intimity evropského kulturního okruhu. In Chocholáč, Bronislav - Jan, Libor - Knoz, Tomáš, ed.: Nový Mars Moravicus aneb sborník příspěvků, jež věnovali prof. dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k šedesátinám. 1. vyd. Brno: Matice moravská. s. 209-234. ISBN 80-902304-6-6. 1999.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 4. 2024 00:22