Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2008

  1. ŠTĚPÁNEK, Antonín a Přemysl LUBAL. Studium rovnováh komplexů tetrazamakrocyklických ligandů s bazemi nukleových kyselin. In Analytická chemie - Merck 2008. Praha: Česká společnost chemická, 2008. s. 63-67. ISBN 978-80-86238-53-1.
  2. 2007

  3. TÁBORSKÝ, Petr, Ivona SVOBODOVÁ, Přemysl LUBAL, Zbigniew HNATEJKO, Stefan LIS a Petr HERMANN. Formation and dissociation kinetics of Eu(III) complexes with H5do3ap and similar dota-like ligands. Polyhedron. Velká Británie: Elsevier Science Ltd., 2007, roč. 26, č. 15, s. 4119-4130. ISSN 0277-5387.
  4. 2006

  5. SVOBODOVÁ, Ivona, Přemysl LUBAL, Jan PLUTNAR, Jana HAVLÍČKOVÁ, Jan KOTEK, Petr HERMANN a Ivan LUKEŠ. Thermodynamic, kinetic and solid-state study of divalent metal complexes of 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane (cyclam) bearing two trans (1,8-)methylphosphonic acid pendant arms. Dalton transactions : an international journal of inorganic chemistry. Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 2006, xx, č. 49, s. 5184-5197. ISSN 1477-9226.
  6. 2003

  7. KOTEK, Jan, Přemysl LUBAL, Petr HERMANN, Ivana CÍSAŘOVÁ, Ivan LUKEŠ, Tomáš GODULA, Ivona SVOBODOVÁ, Petr TÁBORSKÝ a Josef HAVEL. High Thermodynamic Stability and Extraordinary Kinetic Inertness of Cu(II) Complexes with 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane-1,8-bis(methylphosphonic acid): Example of a Rare Isomerism between Kinetically Inert Penta- and Hexacoordinated Cu(II) Complexes. Chemistry - A European Journal. Weinheim: WILEY-VCH Verlag, 2003, roč. 9, č. 1, s. 233-248. ISSN 0947-6539.
  8. TÁBORSKÝ, Petr, Přemysl LUBAL, Josef HAVEL, Petr HERMANN, Ivan LUKEŠ, Zbigniew HNATEJKO a Stefan LIS. Spectroscopic Characterization of New Eu(III)/DOTA Analogue Complexes as potential MRI Agents. In Abstract Book of Conference "TOWARDS MOLECULAR ELECTRONICS" (Central European Conference on Advanced Materials and Nanotechnology), Srem, Poland, June 23-28, 2003. Poznan: Adam Mickiewicz University, 2003. s. 105.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 9. 2023 12:34