Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2007

  1. ŘEZNÍK, Tomáš. Sensor Web Enablement. In CD Zborník príspevkov 17. kartografickej konferencie 2007. Bratislava: Kartografická spoločnosť Slovenskej Republiky, 2007. s. 166-171. ISBN 978-80-89060-11-5.
  2. 2006

  3. MATÝSKA, Martin. Měření výkonnosti dle teorie omezení. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2006. s. 989-1001, 12 s. ISBN 80-245-1091-X.
  4. 1996

  5. MORNSTEIN, Vojtěch, Lenka FORÝTKOVÁ, Pavel GREC, Jiří LECHNER, Věra MARYŠKOVÁ a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Biofyzikální praktikum. editor Vojtěch Mornstein. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 150 s. ISBN 80-210-1416-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 5. 2023 21:45