Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. URBANOVÁ, Ludmila. Intertextuality as a Merger of Patterns and Genres. In South Bohemian Anglo-American Studies No.2, The Dynamics of the Language System. České Budějovice: University of South Bohemia, Pedagogical Faculty, 2008, s. 55-61. ISBN 978-80-7394-066-9.

  2007

  1. SEHNÁLEK, David. Provozní model hospodaření a komunitární soutěžní právo. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, XV, 3/2007, s. 228-236. ISSN 1210-9126.
  2. KYNCL, Libor. Sjednocení dozoru nad finančními trhy v rámci reformy veřejné správy. In Dny veřejného práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 76, 474-480, 7 s. ISBN 978-80-210-4430-2.

  2002

  1. KRIŠTOF, Martin. Pre-merger Management - Opportunities and Threats. In Nové trendy rozvoje průmyslu. 1. vyd. Brno: VUT fakulta podnikatelská Brno, 2002, s. 17. ISBN 80-214-2102-9.

  2001

  1. ŠKAPA, Radoslav. Due Diligence: vyndejte zajíce z pytle. Praha: Euronews, 2001. Euro.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 5. 2024 10:28