Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2012

  1. KALHOUS, David. Anatomy of a Duchy. The Political and Ecclesiastical Structures of Early Přemyslid Bohemia. 1. vyd. Leiden - Boston: Brill, 2012. 350 s. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages. ISBN 978-90-04-22980-8.
  2. 2008

  3. KALHOUS, David. K významu sirmijské a apoštolské tradice při formování episkopální organizace na Moravě. In Východní Morava v 10. až 14. století. Brno: Moravské zemské muzeum; Archeologický ústav AV ČR Brno, 2008. s. 43-52. ccc. ISBN 978-80-7028-319-6.
  4. 2003

  5. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Hledání Metodějova hrobu. In Dějiny ve věku nejistot. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2003. s. 151-176. Sborník k příležitosti 70. narozenin D. Třeštíka. ISBN 80-7106-647-8.
  6. 2001

  7. MELICHAR, Rostislav. Kdy našli ss. Konstantin-Cyril a Metoděj ostatky s. Klimenta? - Pokus o odpověď z pohledu přírodovědce. In Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Prostějov: Muzeum Prostějovska, Prostějov, 2001. s. 31-43. ISBN 80-86276-07-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 12. 2022 15:53