Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. KOPECKÁ, Marie a Miroslav GABRIEL. Microtubules and actin cytoskeleton of potentially pathogenic basidimycetous yeast as target for antifungals. CHEMOTHERAPY. Basel, Switzerland: S. KARGER AG, Basel, 2009, roč. 55, č. 4, s. 278-286. ISSN 0009-3157.
 2. 2005

 3. PŘIBYL, Pavel, Vladislav CEPÁK a Vilém ZACHLEDER. Cytoskeletal alterations in interphase cells of the green alga Spirogyra decimina in response to heavy metals exposure: I. The effect of cadmium. Protoplasma. Rakousko: Springer-Verlag, 2005, roč. 226, č. 1, s. 231-240, 40 s. ISSN 0033-183X.
 4. DAVID, Marek, Miroslav GABRIEL a Marie KOPECKÁ. Cytoskeleton during the cell division cycle of the yeast Cryptococcus laurentii. In XIII. Cytoskeletální klub, Hotel SKI, Nové Město na Moravě 27.-29.4.2005. 2005.
 5. NOVY, Jindrich, Pavlina BECVAROVA, Jirina SKORPIKOVA, Vojtech MORNSTEIN a Roman JANISCH. Discrete Fourier transform-based analysis of HeLa cell microtubules after ultrasonic exposure. Microscopy Reasearch Technique. Wiley-Liss, 2005, roč. 68, č. 1, s. 1-5. ISSN 1059-910X.
 6. SLANINOVÁ, Iva a Zdenka SLUNSKÁ. Microtubules as targets of alkaloids in cancer treatment. In Sborník XIII. Cytoskeletálního klubu. Praha: Československá biologická společnost, 2005. s. 25-25.
 7. 2004

 8. MORNSTEIN, Vojtěch, Pavlína BEČVÁŘOVÁ, Jindřich NOVÝ, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Roman JANISCH. How to evaluate the cytoskeletal response to the action of ultrasound? Liječnički Vjesnik. Zagreb: Hrvatski Liječnički Zbor, 2004, roč. 126, Supp. 2, s. 168-168. ISSN 1330-4917.
 9. BEČVÁŘOVÁ, Pavlína, Jindřich NOVÝ, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN a Roman JANISCH. Metodika sledování reparace cytoskeletu buněk založená na diskrétní Fourierově transformaci. In Sborník abstrakt XXVII. Dnů lékařské biofyziky. 1. vydání. Hradec Králové: Ústav Lékařské biofyziky LF UK, 2004. s. 3-3.
 10. 2003

 11. VESELSKÁ, Renata, Karel ZITTERBART, Šárka JELÍNKOVÁ, Jakub NERADIL a Augustin SVOBODA. Specific cytoskeleton changes during apoptosis accompanying induced differentiation of HL-60 myeloid leukemia cells. Oncology Reports. 2003, roč. 10, č. 4, s. 1049-1058. ISSN 1021-335X.
 12. 2002

 13. VESELSKÁ, Renata, Jakub NERADIL, Karel ZITTERBART a Augustin SVOBODA. Changes in the cytoskeleton of HL-60 and P19 cells during apoptosis associated with differentiation process. In X. Cytoskeletální klub. 2002.
 14. NERADIL, Jakub, Renata VESELSKÁ a Augustin SVOBODA. Changes in the cytoskeleton of P19 cells during apoptosis associated with induced differentiation. In Cells IV. 1. vyd. České Budějovice: Kopp Publishing, 2002. s. 108. ISBN 80-7232-181-1.
 15. JANISCH, Roman. Microtubules in the reproductive cycle of ciliates. In Abstrakta X. Cytoskeletálního klubu. Praha: AV ČR, 2002. s. 11.
 16. 2001

 17. HAVELKOVÁ, Marie, Eberhard UNGER a Ingeburg HONES. Cytoskelet, kalmodulin a buněčná proliferace. In XVI. Biologické dny s názvem Aktuální témata z buněčné a molekulární biologie.-. 1. vyd. Olomouc, UP LF: Olomouc, UP, Tisk: ARTAD spol. s.r.o., Olomouc, 2001. s. 115-116. ISBN 80-244-0327-7.
 18. SVOBODA, Augustin, Iva SLANINOVÁ a Alena HOLUBÁŘOVÁ. Cytoskeleton in regenerating protoplasts and restoration of cell polarity in the yeast Saccharomyces cerevisiae. Acta Biologica Hungarica. Budapest: Akademiai Kiado, 2001, roč. 52, č. 2, s. 325-332. ISSN 0236-5383-01.
 19. SLANINOVÁ, Iva, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ a Jiří SLANINA. Interaction of benzo[c]phenanthridine and protoberberine alkaloids with animal and yeast cells. Cell Biology and Toxicology. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2001, roč. 17, č. 1, s. 51-63. ISSN 0742-2091.
 20. SLANINOVÁ, Iva, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ a Jiří SLANINA. Interaction of benzo[c]phenanthridine and protoberberine alkaloids with animal and yeast cells. Cell Biology and Toxicology. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2001, roč. 17, č. 1, s. 51-63. ISSN 0742-2091.
 21. RÉBLOVÁ, Kamila a Roman JANISCH. Mechanismus účinku nízkovýkonného laserového záření na úrovni buněčných struktur. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 2001, roč. 51, č. 5, s. 307-309. ISSN 0009-0700.
 22. VESELSKÁ, Renata a Roman JANISCH. Reaction of the Skin Fibroblast Cytoskeleton to Micromanipulation Interventions. Journal of Structural Biology. San Diego,USA: Academic Press, 2001, roč. 136, č. 2, s. 110-118. ISSN 1047-8477.
 23. 2000

 24. HOLUBÁŘOVÁ, Alena, Petr MÜLLER a Augustin SVOBODA. A response of yeast cells to heat stress: cell viability and the stabilitz of cytoskeletal structures. Scripta medica. Brno: MU, 2000, roč. 73, č. 6, s. 381-391. ISSN 1211-3395.
 25. SLANINOVÁ, Iva, Sergej ŠESTÁK, Augustin SVOBODA a Vladimír FARKAŠ. Cell wall and cytoskeleton reorganization as the response to hyperosmotic shock in Saccharomyces cerevisiae. Archives of Microbiology. Springer -Verlag, 2000, roč. 173, č. 4, s. 245-252. ISSN 0302-8933.
 26. SLANINOVÁ, Iva, Judit KUCSERA a Augustin SVOBODA. Cytoskelet a mitochondrie u Xantophyllomyces dendrorhous (Phaffia rhodozyma). Bratislava: Československá mikrobiologická společnost, 2000. 1 s.
 27. SLANINOVÁ, Iva, Judit KUCSERA a Augustin SVOBODA. Cytoskeleton and mitochondrial topology in Xantophyllomyces dendrorhous (Phaffia rhodozyma). Folia Microbiologica. Praha: MÚ ČAV, 2000, roč. 45, č. 1, s. 89. ISSN 0015-5632.
 28. SLANINOVÁ, Iva a Augustin SVOBODA. Changes in cytoskeleton morphology during the life cycle of Schizosaccharomyces japonicus var. versatilis. Scripta medica. Brno: Masaryk University Brno, 2000, roč. 73, č. 6, s. 355-367. ISSN 1211-3395.
 29. VESELSKÁ, Renata a Roman JANISCH. The effect of UV irradiation on changes in cytoskeleton and viability of mouse fibroblasts L929 cell line. Scripta Medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2000, roč. 73, č. 6, s. 393-408. ISSN 1211-3395.
 30. 1999

 31. HAVELKOVÁ, Marie, Eberhard UNGER a Ingeburg HÖNES. Microtubules, MAPs and Calmodulin - their Structures and Functions in Yeasts. ed.E.Unger. In "Structure - Function Relationships of Cytoskeleton Components". 1999. vyd. SRN: Univ. Erfurt, 1999. s. 28-35.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 9. 2023 02:52