Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. ŠMARDOVÁ, Lenka, Ingrid VÁŠOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Zdenka KŘENOVÁ, David ŠÁLEK, Andrea MAREČKOVÁ, Leoš KŘEN, Karol BOLČÁK, Jiří VORLÍČEK a Jiří MAYER. Burkittův lymfom: přehled patofyziologie, diagnostiky a terapie. Transfúze a hematologie dnes. 2008, roč. 3/14, č. 3, s. 131-139, 144 s. ISSN 1213-5763.
 2. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Peter AUGUSTÍN, Martina KUKLETOVÁ a Pavlína ČERNOCHOVÁ. Molekulárně biologická analýza genů v parodontologii, dětském zubním lékařství a ortodoncii. In Sympozium Stomatologického výzkumného centra X. BRNĚNSKÉ DENTÁLNÍ A IMPLANTOLOGICKÉ DNY. 1. vydání. Vyškov: Masarykova univerzita, 2008. s. 10-10. ISBN 978-80-210-4729-7.
 3. VAŠKŮ, Vladimír. Některé molekulárně biologické aspekty imunitních dějů u psoriázy. In Česko-slovenská dermatologie. Praha: ČLS JEP, 2008. s. 144. ISSN 0009-0514.
 4. 2007

 5. VOTAVA, Miroslav. Co čeká lékařskou mikrobiologii za 20 let? Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2007, roč. 56, č. 1, s. 20-22. ISSN 1210-7913.
 6. MAČÁK, Jirka, Jana ŠMARDOVÁ, Iva KROUPOVÁ, Barbora RAVČUKOVÁ, Martin KLABUSAY a Leoš KŘEN. Heterogeneity of mantle cell lymphoma. Virchows Archiv. Německo: Springer Verlag, 2007, roč. 451, č. 2, s. 432. ISSN 0945-6317.
 7. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN a Jiří VANĚK. Úloha genetiky v zubním lékařství - současnost a perspektivy. In Středoevropské sympozium IX. BRNĚNSKÉ IMPLANTOLOGICKÉ A DENTÁLNÍ DNY. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 26-26. ISBN 978-80-210-4461-6.
 8. 2006

 9. JANOUŠKOVCOVÁ, Eva, Alena ŽÁKOVSKÁ, Karel VOSTAL a Jiří HALOUZKA. Sledování prevalence a variability Borrelia burgdorferi s.l. spirochet a jejich identifikace u hematofágních členovců a obratlovců v ČR v roce 2000-2003. In XV. konference mladých mikrobiologů, Tomáškovy dny 2006. 2006.
 10. 2005

 11. WIMMEROVÁ, Michaela, Libuše TRNKOVÁ, Petr BENEŠ a Petr ZBOŘIL. IX. pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2005.
 12. CIECHANOWICZ, Andrzej, Zdeněk DOLEŽEL, Grzegorz PLACHA, Jiří ŠTARHA, Jaroslaw GORA, Zbigniew GACIONG, Andrezj BRODKIEWICZ a Grazyna ADLER. Liddle syndrome caused by P616R mutation of the epithelial sodium channel beta subunit. Pediatric Nephrology. Heidelberg: Springer Verlag, 2005, roč. 20, č. 6, s. 837-838. ISSN A25918.
 13. ŠMARDA, Jan, Jiří DOŠKAŘ, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ a Jana KOPTÍKOVÁ. Metody molekulární biologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 194 s. 1. vydání. ISBN 80-210-3841-1.
 14. ŠERÝ, Omar, Olga HRAZDILOVÁ, Eva MATALOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. PAIN RESEARCH UPDATE FROM GENETIC POINT OF VIEW. Pain Practice. Oxford, UK: Blackwell Synergy, 2005, roč. 5, č. 4, s. 341-348. ISSN 1530-7085.
 15. 2004

 16. DOLEŽEL, Zdeněk a Jiří ŠTARHA. Hypertenze medicíny dětského a dospělého věku aneb co může pediatr někdy sdělit internistovi. Interní medicíny pro praxi. Konice: Solen, 2004, roč. 6, č. 11, s. 549-550. ISSN 1212-7299.
 17. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie. Mohou geny ovlivňovat chování organizmu vůči implantátům? In Sborník VII. BRNĚNSKÉ IMPLANTOLOGICKÉ DNY. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 11. ISBN 80-210-3334-7.
 18. ŠERÝ, Omar, Olga HRAZDILOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Může být vnímání bolesti ovlivněno geneticky? Bolest. Praha: TIGIS Praha, 2004, roč. 7, č. 3, s. 128-132. ISSN 1212-0634.
 19. WIMMEROVÁ, Michaela, Libuše TRNKOVÁ, Petr BENEŠ a Petr ZBOŘIL. VIII. pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2004.
 20. 2003

 21. WIMMEROVÁ, Michaela, Libuše TRNKOVÁ, René KIZEK, Petr BENEŠ, Petr ZBOŘIL a Pavla BOUBLÍKOVÁ. VII. pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2003.
 22. 2001

 23. ROSYPAL, Stanislav, Jiří DOŠKAŘ, Roman PANTŮČEK, Jana KAILEROVÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Jan ŠMARDA, Jan ŠMARDA a Jiří ŠTĚPÁN. TERMINOLOGIE MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE. České odborné termíny, definice a anglické ekvivalenty. První vydání. Brno: Vydavatel Prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc. Vodova 80, 612 00 Brno, 2001. 300 s. ISBN 80-902562-3-6.
 24. 2000

 25. NEČAS, Oldřich, Augustin SVOBODA, Milan HEJTMÁNEK, Roman JANISCH, Miroslav ČERVINKA, Karel LENHART a Zdeněk KOLÁŘ. Obecná biologie pro lékařské fakulty. 3. přepracované, v H+H 1. Jinočany: H+H, 2000. 554 s. ISBN 80-86022-46-3.
 26. ZVOLSKÝ, Petr a Omar ŠERÝ. Pokroky psychiatrie a psychofarmakologie z hlediska vývoje molekulární biologie a genetiky. Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2000, roč. 4. ročník, Suppl. 1, s. 17-21. ISSN 1211-7579.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 2. 2023 06:25