Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

 1. MACHALOVÁ, Tatiana. Antropologická dimenze diskursivní etiky. In Reformulácia antropologickej otázky v súčasnej filosofii. 1. vyd. Prešov: Acta Facultatis Philosophical Universitatis Prešoviensis, 2007. s. 50-61, 11 s. ISBN 978-80-8068-649-9.
 2. 2005

 3. SVOBODA, Mojmír. The moral factor of mental health diagnosing. 2005.
 4. 2003

 5. JANKOVSKÝ, Jiří. Etika pro pomáhající profese. 1. vyd. PRAHA: Triton, 2003. 223 s. ISBN 80-7254-329-6.
 6. MACEK, Jakub. Mary Whitehouse: První dáma britské mediální morálky. Host - Revue pro média 06, Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2003, roč. 6, s. 24-27. ISSN 1211-9938.
 7. 2002

 8. ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslava. Morálka a svědomí v pjetí adolescentů. In Utváření vývoj osobnosti. Brno: Barrister & Principal, 2002. s. 163-172, 10 s. Psychologie. ISBN 80-85947-83-8.
 9. ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslava. Morálka v pojetí adolescentů. Brno: CVVOE FSS MU, 2002. Sborník prezentací.
 10. ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslava a Michaela ŠAFÁŘOVÁ. Risk behaviour in relation to moral beliefs (sincerity, responsibility, respecting self and others) and self-understanding of Czech adolescent. Oxford (England): EARA Conference, 2002. poster.
 11. 2000

 12. ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslava. Svědomí a morálka ve vztahu k existencionálním otázkám a smyslu života. Petr Macek, Michaela Šafářová, Eds. In Integrativní funkce osobnosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. s. 129-132, 4 s. ISBN 80-210-2465-8.
 13. 1999

 14. VEČEŘA, Miloš. Vztah práva a morálky u Emanuela Chalupného. In Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor : sborník příspěvků ze stejnojmenného sympozia, konaného ve dnech 2.-3. října 1998 v Táboře. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 1999. s. 147-152. Studie a prameny k dějinám myšlení ... ; sv. 5. ISBN 80-7007-129-X.
 15. 1998

 16. LINKESCHOVÁ, Dana. Etické aspekty v práci ředitele školy. In Obec a škola v procesu 2. vlny porevolučních změna. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. s. 105-230.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 1. 2019 10:40