Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. ŠÍP, Radim. Kalokagathia: ldeál, nebo faltus vocis? 1. vyd. Brno: Paido, 2008. 92 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-164-5.
 2. 2007

 3. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Michal RAUS. Charakteristika klíčových momentů způsobu života žáků před vstupem na střední školu. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2007. Sekce 8: Firma a vzdělanostní kapitál. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2007. s. 30-39, 83 s. ISBN 978-80-86633-90-9.
 4. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Michal RAUS. LIFESTYLE OF PRIMARY SCHOOL PUPILS. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 155-170. ISBN 978-80-7315-138-6.
 5. MOTYČKA, Jaroslav, Martin SEBERA a Barbora JALOVECKÁ. Vliv pohybové aktivity ve středním a vysokém věku na zdraví. In Sport a kvalita života. 1. vyd. Brno: MU, 2007. 159 s. ISBN 978-80-210-4435-7.
 6. 2006

 7. HODAŇ, Bohuslav. About Cultural and Value Fundamentals of Movement. In Sport, Culture and Society. Warsaw, Poland: Akademia Wychowania Fizycznego, 2006. 21 s. ISBN 83-89630-56-7.
 8. DAMBORSKÁ, Alena, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR, Robert ROMAN a Miloslav KUKLETA. Correlation between stimulus-response intervals and peak amplitude latencies of visual P3 Waves. Homeostasis. Praha: Foun. for Stress Prevent. and Behav. Med, 2006, roč. 44/2006, 4/2006, s. 165-168. ISSN 0960-7560.
 9. HODAŇ, Bohuslav. Philosophical and Social-Cultural Conditionality of Human Movement as Quality of Life Determination. Gymnica - Acta Univ. Palacki. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, roč. 36, č. 4, 17 s. ISSN 1212-1185.
 10. 2005

 11. KNOPOVÁ, Blanka. Činnosti hudebně pohybové v systému hudebního vzdělávání na ZŠ a SŠ. 1. vyd. MU Brno: Ondrášková Karla, 2005. 48 s. Pořadové číslo 4266/Pd-45/05-17/99. ISBN 80-210-3911-6.
 12. OSOLSOBĚ, Petr. Kierkegaardův pojem pohybu a skoku. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 343-363. ISSN 0015-1831.
 13. 2002

 14. KNOPOVÁ, Blanka, Blanka KNOPOVÁ a Jaroslav KOUTSKÝ. Písničko, pojďme si hrát! 1. vydání. Praha ALBRA: Alena Brajerová ALBRA Praha, 2002. 30 s. Učebnice pro ZŠ. ISBN 80-86490-53-X.
 15. KNOPOVÁ, Blanka. Písničko, pojďme si hrát! Metodické poznámky pro učitele. 1. vyd. Praha: ALBRA - Pansofia Praha, 2002. 54 s. Metodika. ISBN 80-86490-43-2.
 16. 2001

 17. DAMBORSKÁ, Alena, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Robert ROMAN a Miloslav KUKLETA. Steep U-shaped EEG potentials preceding the movement in oddball paradigm: Their role in movement triggering. Homeostasis in Health and Diseases. Praha: CIANS Homeostasis, 2001, roč. 2001, č. 41, s. 60-63. ISSN 0960-7560.
 18. KORVAS, Pavel, Jiří LUŽA a Jan DOŠLA. Využití programu CORELDRAW8 a TĚŽIŠTĚ pro sledování kinetiky těžiště běžce na lyžích. In Pohyb a výchova. 2001. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2001. s. 37-38. ISBN 80-7044-329-4.
 19. KROB, Josef. Z dějin ontologie. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 56 s. Torzo. ISBN 80-210-2603-0.
 20. 1999

 21. MUŽÍK, Vladislav a Ilona DOHNALOVÁ. Projekt Týdny zdraví na základní škole v České republice. In VÁLKOVÁ, Hana a Zuzana HANELOVÁ. Pohyb a zdraví. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. s. 393-397. ISBN 80-244-0004-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 1. 2022 09:00