Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. JANOUŠOVÁ, Eva, Daniel SCHWARZ a Tomáš KAŠPÁREK. Automatic Classification of 3-D MRI Data Sets With the Use of 2DPCA in the Schizophrenia Research. In International Society for Clinical Biostatistics. 2009.
 2. JANOUŠOVÁ, Eva, Daniel SCHWARZ a Tomáš KAŠPÁREK. Classification of 3-D MRI Images Based on Spatial Deformations in The Schizophrenia Research. In Technical Compuning Prague 2009, 17th Annual Conference Proceedings. Praha: Humusoft s.r.o., 2009. s. 1-3. ISBN 978-80-7080-733-0.
 3. KAŠPÁREK, Tomáš. Prefrontal morphology, neurobiology and clinical manifestation of schizophrenia. In Prefrontal cortex. Roles, interventions and traumas. 1. vyd. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2009. s. 1-48. ISBN 978-1-60692-415-0.
 4. KAŠPÁREK, Tomáš. Prefrontal morphology, neurobiology and clinical manifestation of schizophrenia. In Prefrontal cortex. Roles, interventions and traumas. 1. vyd. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2009. s. 1-48. ISBN 978-1-60692-415-0.
 5. 2007

 6. SCHWARZ, Daniel, Tomáš KAŠPÁREK, Ivo PROVAZNÍK a Jiří JARKOVSKÝ. A Deformable Registration Method for Automated Morphometry of MRI Brain Images in Neuropsychiatric Research. IEEE Transactions on Medical Imaging. New York: IEEE, 2007, roč. 26, č. 4, s. 452-461. ISSN 0278-0062.
 7. SCHWARZ, Daniel a Tomáš KAŠPÁREK. Automated Tissue Classification in MRI Brain Images With the Use of Deformable Registration. M. Domanski, R. Stasinski, M. Bartkowiak (Eds.). In Proceedings of 15th European Signal Processing Conference EUSIPCO 2007. Poznan, Poland: PTETiS, 2007. s. 1127-1130. ISBN 978-83-921340-2-2.
 8. SCHWARZ, Daniel a Tomáš KAŠPÁREK. Brain Tissue Classification with Automated Generation of Training Data Improved by Deformable Registration. W.G.Kropatsch, M. Kampel, A. Hanbury (Eds.). In LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2007. s. 301-308. ISBN 978-3-540-74271-5.
 9. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Petr KRUPA, Věra FEITOVÁ a Jaroslav BRICHTA. Degenerative cervical stenosis: decision making and surgical outcome. In Scientific Book.11-th Argos International Symposium Scientific Book. Paris: Argos, 2007. s. 66-66, 100 s. ISSN 1773-9462.
 10. GERYCHOVÁ, Romana a Eva RAČANSKÁ. Prenatally diagnosed fetal brain tumor. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. UK: John Wiley & Sons, Ltd., 2007, roč. 30, č. 4, s. 564. ISSN 0960-7692.
 11. BRÁZDIL, Milan, Michal MIKL, Jozef ZÁKOPČAN, Radek MAREČEK, Jiří PRÁŠEK, Robert KUBA a Ivan REKTOR. Substrakční iktální SPECT koregistrovaný s MRI (SISCOM) v diagnostice farmakorezistentní epilepsie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2007, roč. 70, 103 suppl., s. 34. ISSN 1210-7859.
 12. 2006

 13. SCHWARZ, Daniel, Ivo PROVAZNÍK, Tomáš KAŠPÁREK a Jiří JARKOVSKÝ. Automatická morfometrie obrazů mozku z MRI ve výzkumu schizofrenie. In Sborník abstrakt II. mezinárodního kongresu Telemedicína Brno 2006. 2006. ISBN 80-86633-46-2.
 14. SCHWARZ, Daniel a Tomáš KAŠPÁREK. Nonlinear Registration for Deformation-Based Morphometry in First Episode Schizophrenia. In Neuroimage - supplementum. Florence: Elsevier, 2006. 2 s. ISSN 1053-8119.
 15. ŘÍHA, Ivo, Aleš DRASTICH, Zdeněk NOVÁK, Daniel SCHWARZ a Jan CHRASTINA. Přínos fúze obrazu MRI a CT pro optimalizaci intervencí na mozku. In Edukační sborník konference XXX. Brněnské onkologické dny. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2006. s. 58-58. ISBN 80-86793-06-0.
 16. 2005

 17. SCHWARZ, Daniel, Ivo PROVAZNÍK a Tomáš KAŠPÁREK. Comparison of Point Similarity Measures for Atlas-based Registration of MRI Brain Images. In Proceedings of 27th Annual IEEE EMBS International Conference. Shanghai: IEEE, 2005. s. 455-458. ISBN 0-7803-8894-1.
 18. 2004

 19. SKOTÁKOVÁ, Jarmila a Luboš HRAZDIRA. Indikace CT a MR vyšetřování při poranění pohybového aparátu. Medicina Sportiva Bohemica Slovaca. Praha: Česká společnost tělových. lékařství, 2004, roč. 13/2004, č. 4, s. 187-194, 7 s. ISSN 1210-5481.
 20. 2003

 21. KOTEK, Jan, Petr HERMANN a Přemysl LUBAL. Complexing Properties of Tetraazamacrocycles with Phosphorus Acid Pendant Arms. In Book of Abstracts of XXVIII International Symposium on Macrocyclic Chemistry, Gdansk, Poland, July 13-18 2003. Gdansk: Gdansk University of Technology, 2003. s. OP02, 1 s. ISBN 83-914495-6-4.
 22. LÉTAL, Jiří a Milan HÁJEK. MRI ‚texture‘ analysis of MR images of apples during ripening and storage. Lebensm. Wiss. u. Technol. 2003, roč. 2003, č. 36, s. 719-727, 8 s. ISSN 0022-1147.
 23. SCHWARZ, Daniel a Ivo PROVAZNÍK. Segmentace multispektrálních obrazových dat z MR. In Scripta medica - supplementum. Brno: LF MU, 2003. s. 356-357. ISSN 1211-3395.
 24. TÁBORSKÝ, Petr, Přemysl LUBAL, Josef HAVEL, Petr HERMANN, Ivan LUKEŠ, Zbigniew HNATEJKO a Stefan LIS. Spectroscopic Characterization of New Eu(III)/DOTA Analogue Complexes as potential MRI Agents. In Abstract Book of Conference "TOWARDS MOLECULAR ELECTRONICS" (Central European Conference on Advanced Materials and Nanotechnology), Srem, Poland, June 23-28, 2003. Poznan: Adam Mickiewicz University, 2003. s. 105.
 25. BRÁZDIL, Milan, Pavel DOBŠÍK, Marta PAŽOURKOVÁ, Petr KRUPA a Ivan REKTOR. Význam funkční magnetické rezonance pro hodnocení kognirivních pochodů v lidském mozku. Lokalizace "oddball" úkolem aktivovaných neuronálních populací. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2003, roč. 66/69, č. 1, s. 20-30. ISSN 1210-7859.
 26. 2002

 27. PŘIKRYL, Radovan, M.S. BUCHSBAUM, I.L. SHIHABUDDIN, A.M. BRICKMAN, R. MIZZO, R. SHAW a K. DAVIS. Bazální ganglia a schizofrenie - MRI studie 44 (Neuropsychofarmakolog.konf., 5.-9.1.2002, Jeseník). Psychiatrie. Praha: Tigis, 2002, roč. 6, č. 1, s. 36. ISSN 1211-7579.
 28. 2000

 29. ČEŠKOVÁ, Eva, Bolelslav PROKEŠ, Marta ONDRUŠOVÁ, Josef ŠPAČEK, Miroslav LORENC a Pavel DRYBČÁK. Size of hippocampus in first-episode schizophrenia /Abstract/. In ACNP, 39 Annual Meeting San Juan. USA: Vanderbilt University School Medicine, 2000. s. 133.
 30. ČEŠKOVÁ, Eva, Boleslav PROKEŠ a Marta ONDRUŠOVÁ. Výpočetní tomografie a magnetická resonance u prvních atak schizofrenie. In 42. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference. Praha: Galén, 2000. s. 32. ISBN 80-86257-09-6.
 31. 1999

 32. DOUBKOVÁ, A. a Martin KRBEC. Topografie struktur uložených před hrudní a bederní páteří. 1999. vyd. Praha: Galén, 1999. Acta Chir. orthop. Traum. čech., 66, 4. ISBN 0001-5415.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 5. 2021 22:31