Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. MICHÁLEK, Jaroslav, Eva MATĚJKOVÁ, Veronika FOLTÁNKOVÁ, M. BARTOŠ, M. DENDIS a R. HORVATH. Elimination of graft versus host reactivity and preservation of graft versus leukemia and graft versus myeloma effect using selective depletion of donor alloreactive T cells. In ISCT 2009 Annual Meeting. 2009.
 2. 2008

 3. ČUMOVÁ, Jana, Anna POTÁČOVÁ, Irena KASALOVÁ, Hana KONEČNÁ, Zbyněk ZDRÁHAL a Roman HÁJEK. Proteomická analýza lidských myelomových buněk ovlivněných přídavkem bortezomibu. In XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2008. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 4. RAWSTRON, AC, A ORFAO, M BEKSAC, L BEZDICKOVA, RA BROOIMANS, H BUMBEA, K DALVA, D FUHLER, J GRATAMA, D HOSE, L KOVAROVA a HE JOHNSEN. Report of the European Myeloma Network on multiparametric flow cytometry in multiple myeloma and related disorders. Haematologica/the hematology journal. Pavia: Ferrata Storti Foundation, 2008, roč. 93, č. 3, s. 431-438. ISSN 0390-6078.
 5. 2007

 6. VARGOVÁ, Lenka, Ladislava HORÁČKOVÁ a Alena NĚMEČKOVÁ. Projevy nádorových onemocnění na skeletu. Ve službách archeologie. Brno: Helbich a.s. Brno, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 119-127, 8 s. ISSN 1802-5463.
 7. 2006

 8. HÁJEK, Roman, Luděk POUR, Hana NOVOTNÁ, Zdeněk ADAM, zdena ČERMÁKOVÁ, Marta KREJČÍ a Kamila HAVLÍKOVÁ. Rapid detection of response to bortezomibe - based regimen in Multiple myeloma using free light Chain assays. 2006.
 9. VIGÁŠOVÁ, Jana, Jitka KADLECOVÁ, Renata SPĚŠNÁ, Renata GAILLYOVÁ, Miroslav PENKA a Jaroslav MICHÁLEK. Relative quantification of tumor associated antigens MAGE-1 and MAGE-A3 in Multiple myeloma. 2006.
 10. 2005

 11. VIGÁŠOVÁ, Jana, Jitka KADLECOVÁ, Miroslav PENKA, R. GAILLYOVÁ, Jaroslav MICHÁLEK a Roman HÁJEK. Nádorové antigeny MAGE A-1 ,MAGE A-3 a jejich stanovení metodou real-time PCR. In XIX. olomoucké hematologické dny 2005 s mezinárodní účastí. 2005. ISBN 80-7346-051-3.
 12. SMOLEJ, L., C. ANDRÝS, Vladimír MAISNAR, Luděk POUR a J. MALÝ. Plasma concentrations of vascular endothelial growth factor and basic fibroblast growth factor in lymphoproliferative disorders. Acta medica (Hradec Králové). Hradec Králové, Czech Republic: Facultas Medica, Universitas Carolina, 2005, roč. 48, č. 1, s. 57-58. ISSN 1211-4286.
 13. 2004

 14. HÁJEK, Roman, Luděk POUR, Marta KREJČÍ a Zdeněk ADAM. Elektronická forma parametrické registrace dat pro klinický význam i praxi v onkologii - Případová studie myelomy. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, suppl., suppl., s. 73 - 78. ISSN 0862-495X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 5. 2021 10:46