Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2014

  1. ČERNOHORSKÁ, Vanda. New Media Activism: A Consciousness-raising Tool for the Contemporary Women's Movement? (conference paper). In Cyber-Developments in International Relations (American Graduate School in Paris, France). 2014.
  2. 2013

  3. ČERNOHORSKÁ, Vanda. Hate Speech 2.0. Verbal Attacks in Online Sphere (conference paper). In Hate Crime and Related Behavior (Prague Municipal Office, Czech Republic). 2013.
  4. ČERNOHORSKÁ, Vanda. New Media Activism as Contemporary Feminist Strategy (conference paper). In 12th International Doctoral Seminar in Social Science (European Graduate School for the Social Science, Czech Republic). 2013.
  5. MACEK, Jakub. Poznámky ke studiím nových médií. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. 200 s. ISBN 978-80-210-6476-8.
  6. 2012

  7. ČERNOHORSKÁ, Vanda. How to do Feminism? New Media Activism as Contemporary Feminist Strategy (conference paper). In Girls and Digital Culture: Transnational Reflections on Girlhood (King’s College London, Department of Digital Humanities, GB). 2012.
  8. 2010

  9. MACEK, Jakub. Poznámky k teorii virtuálních komunit. Biograf. Praha: Časopis Biograf, 2010, roč. 2009, č. 50, s. 3-31, 28 s. ISSN 1211-5770.
  10. ČESÁLKOVÁ, Lucie. Recyklovat výzkum nových médií. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: NFA, 2010, roč. 22, č. 4, s. 172-175. ISSN 0862-397X.
  11. 2009

  12. MACEK, Jakub. Nová média a problém elitních public. In Sympózium "Nástroje interpretace /novo/mediálního díla". 2009.
  13. 2008

  14. MARUŠKA, Michal. Autorské portfolio. 2008.
  15. STRAKOŠOVÁ, Zuzana. Využití nových médií ve výtvarných dílnách s mentálně postiženými. Pedagogická orientace. Brno: ČPdS, 2008, roč. 18, č. 1, s. 61-71, 140 s. ISSN 1211-4669.
  16. 2005

  17. MACEK, Jakub. Private and Public: Communication Technologies Between Two Cultural Spaces. In Cyberspace 2005 Conference. 2005. doi:10.13140/2.1.2278.4329.
  18. 2003

  19. MACEK, Jakub. Tělesnost a kyberkultura. Host - Revue pro média 05. Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2003, č. 5, s. 2-9, 10 s. ISSN 1211-9938.
  20. 2002

  21. MACEK, Jakub. Digitální média a ideál svobody. Sedmá generace. 2002, roč. 2002, č. 8, s. 4-8. ISSN 1212-0499.
  22. 1999

  23. HORÁČEK, Radek. Proměny Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Ateliér. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 1999, roč. 12, č. 6, s. 3. ISSN 1210.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 6. 2021 10:07