Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. KADEŘÁVEK, Pavel a Radovan FIALA. C-13 Relaxation Study of RNA Dynamics: Application to UUCG Hairpin Loop. In 23rd NMR Valtice. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. s. 31-31. ISBN 978-80-86441-39-9.
 2. SZÜČOVÁ, L., Z. TRÁVNÍČEK, I. POPA a Jaromír MAREK. Preparation and cis-to-trans transformation study of square-planar [Pt(L-n)2Cl(2)] complexes bearing cytokinins derived from 6-benzylaminopurine (L-n) by view of NMR spectroscopy and X-ray crystallography. Polyhedron. Velká Británie: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, OXFORD, 2008, roč. 27, č. 12, s. 2710-2720. ISSN 0277-5387.
 3. 2007

 4. VONDRÁŠEK, Jiří, Tomáš KUBAŘ, Francis E. JENNEY, JR., Michael W.W. ADAMS, Milan KOŽÍŠEK, Jiří ČERNÝ, Vladimír SKLENÁŘ a Pavel HOBZA. Dispersive interactions govern strong thermal stability of a protein. Chemistry- A European Journal. 2007, roč. 13, č. 32, s. 9022-9027. ISSN 0947-6539.
 5. KADEŘÁVEK, Pavel a Radovan FIALA. Limits of Accuracy of RNA Dynamics Studied by Model Free Analysis of C-13 Relaxation. In 22nd NMR Valtice. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2007. s. 2-2. ISBN 978-80-86441-38-2.
 6. FIALA, Radovan a Vladimír SKLENÁŘ. Novel 13C-detected Experiments for Nucleic Acids. In 11th Chianti Workshop on Magnetic Resonance. 1. vyd. Vallombrosa: CERM, 2007. s. 60-60.
 7. GRYCOVÁ, Lenka, Jiří DOSTÁL a Radek MAREK. Quaternary protoberberine alkaloids. Phytochemistry. Oxford: Elsevier Science Ltd., 2007, roč. 68, č. 24, s. 150-175. ISSN 0031-9422. doi:10.1016/j.phytochem.2006.10.004.
 8. REESE, Marcel, Victor M SANCHEZ-PEDREGAL, Karel KUBÍČEK, Jens MEILER, Marcel J BLOMMERS, Christian GRIESINGER a Teresa CARLOMAGNO. Structural basis of the activity of the microtubule-stabilizing agent epothilone a studied by NMR spectroscopy in solution. Angewandte Chemie International Edition. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., 2007, roč. 46, č. 11, s. 1864-1868. ISSN 1433-7851.
 9. BARTL, Tomáš, Radek MAREK a Luděk BENEŠ. Syntéza a NMR spektroskopie modifikovaných purinových bází. In Syntéza a analýza léčiv. Bratislava: Gerthofer, 2007. s. 145-145. ISBN 978-80-968251-7-2.
 10. FIALA, Radovan a Vladimír SKLENÁŘ. 13C-detected NMR experiments for measuring scalar and dipolar coupling in RNA. In Viral RNA: Structure, Function and Targeting. 1. vyd. Heidelberg: EMBL, 2007. s. 39-39.
 11. 2006

 12. KOURAFALOS, Vassilios N., Panagiotis MARAKOS, Emmanuel MIKROS, Nicole POULI, Jaromír MAREK a Radek MAREK. Synthesis and tautomerism study of 7-substituted pyrazolo[3,4-c]pyridines. Tetrahedron. Norwich: Elsevier Ltd., 2006, roč. 62, č. 51, s. 11987-11993. ISSN 0040-4020.
 13. FIALA, Radovan a Pavel KADEŘÁVEK. The effect of chemical shift tensor asymmetry on relaxation behavior of base carbons in nucleic acid. In 21th NMR Valtice. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. s. 31-31. ISBN 80-86441-37-7.
 14. SANCHEZ-PEDREGAL, Victor M, Karel KUBÍČEK, Jens MEILER, Isabelle LYOTHIER, Ian PATERSON a Teresa CARLOMAGNO. The tubulin-bound conformation of discodermolide derived by NMR studies in solution supports a common pharmacophore model for epothilone and discodermolide. Angewandte Chemie International Edition. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., 2006, roč. 45, č. 44, s. 7388-7394. ISSN 1433-7851.
 15. ŘEHA, David a Vladimír SKLENÁŘ. Theoretical Study of the Effects of DNA Stacking Interactions on the NMR Chemical Shifts. In 21th NMR Valtice. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. s. 32-32. ISBN 80-86441-37-7.
 16. FIALA, Radovan. 13C-detected spin-state selective experiments for measuring scalar and dipolar coupling in nucleic acid bases. In 21th NMR Valtice. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. s. 33-33. ISBN 80-86441-37-7.
 17. 2005

 18. FIALA, Radovan a Lukáš ŽÍDEK. New NMR Methods for Conformational Studies of Biomolecules. Materials Structure. Praha: The Czech and Slovak Cryst. Assoc., 2005, roč. 12, č. 1, s. 23-24. ISSN 1211-5894.
 19. FIALA, Radovan a Vladimír SKLENÁŘ. 13C-Detected Experiments for NMR Spectroscopy of Nucleic Acids. In EUROMAR/EENC 2005. 1. vyd. Veldhoven: Utrecht University, 2005. s. 388-388.
 20. FIALA, Radovan. 13C-Detected Experiments for Nucleic Acids. In 20th NMR Valtice. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2005. s. 31-31. ISBN 80-210-3678-8.
 21. 2004

 22. MAREK, Radek. Effect of tautomerism, protonation, complexation, and intermolecular interactions on the shielding tensors and scalar couplings in purines. In VII Synthetic Chemistry Meeting and XXVI Finnish NMR Symposium. Jyväskylä, Finland: Department of Chemistry, University of Jyväskylä, 2004. s. 54-54. ISBN 951-39-1846-7.
 23. HOLÍK, Miroslav a Vladimír PROKS. MODELING SUBSTITUENT-DEPENDENCE OF THE TWIST AND SHIELDING IN A SERIES OF 4-SUBSTITUTED N-(4-NITROBENZYLIDENE)ANILINES. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Prague: Inst. Org. Chem. Bioch. Czech Acad. Sci., 2004, roč. 69, č. 8, s. 1566-1576. ISSN 0010-0765.
 24. MAĎAROVÁ, M., M. SIVÁK, L. KUCHTA, Jaromír MAREK a J. BENKO. Molecular, supramolecular and solution structures of peroxovanadium complexes with ON and O3N donor set ligands: two new types of cationic-anionic peroxovanadium(V) peroxovanadates(V). Dalton transactions : an international journal of organic chemistry. Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 2004, roč. 2004, č. 20, s. 3313-3320. ISSN 1477-9226.
 25. TOUŠEK, Jaromír, Radek MAREK, Jiří BRUS a Zdeněk TRÁVNÍČEK. Studium vlivu intermolekulárních inetrakcí na 15N NMR chemické posuny derivátů 6-benzylaminopurinu. In IV. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 40-40. ISBN 80-210-3319-3.
 26. MALIŇÁKOVÁ, Kateřina, Jaromír TOUŠEK, Michal HOCEK a Radek MAREK. Study of Structure and NMR Parameters of N-Substituted Purine Derivatives. In VII Synthetic Chemistry Meeting and XXVI Finnish NMR Symposium. Jyväskylä, Finland: Department of Chemistry, University of Jyväskylä, 2004. s. 84-84. ISBN 951-39-1846-7.
 27. SEČKÁŘOVÁ, Pavlína, Jaromír TOUŠEK, Michal HOCEK, Erkki KOLEHMAINEN, Vladimír SKLENÁŘ a Radek MAREK. Tautomeric Equilibria of Purine Derivatives Studied by Low-Temperature NMR Spectroscopy. In VII Synthetic Chemistry Meeting and XXVI Finnish NMR Symposium. Jyväskylä, Finland: Department of Chemistry, University of Jyväskylä, 2004. s. 85-85. ISBN 951-39-1846-7.
 28. 2003

 29. MALIŇÁKOVÁ, Kateřina, Radek MAREK, Jaromír TOUŠEK a Michal HOCEK. Studium struktury a NMR parametrů N-substituovaných derivátů purinu. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 1117-1117. ISSN 0009-2770.
 30. 2002

 31. TOUŠEK, Jaromír, Roger DOMMISSE, Jiří DOSTÁL, Zdirad ŽÁK, Luc PIETERS a Radek MAREK. Configurations and conformations of sanguinarine and chelerythrine free bases stereoisomers. Journal of Molecular Structure. UK: Elsevier, 2002, roč. 613, č. 10, s. 103-113. ISSN 0022-2860.
 32. CHMELÍK, Josef, Monika NÁLEZKOVÁ, Hana KŘÍŽOVÁ, Nikola ZELINKOVA a Lukáš ŽÍDEK. Studium Major Urinary Protein I (MUP-I) pomoci NMR spektroskopie. Materials structure. Czech Republic: Czech and Slovak Crystallographic Associ, 2002, roč. 9, č. 1, s. 40. ISSN 1211-5894.
 33. 2001

 34. PETROVÁ, Pavla, Celine MONTEIRO, Catherine HERVE DU PENHOAT, Jaroslav KOČA a Anne IMBERTY. Conformational behavior of nucleotide-sugar in solution: Molecular dynamics and NMR study of solvated uridinediphosphate-glucose in the presence of monovalent cations. Biopolymers. John Wiley & Sons, Inc, 2001, roč. 58, č. 7, s. 617-635. ISSN 0006-3525.
 35. 2000

 36. SEČKÁŘOVÁ, Pavlína, Radek MAREK, Jiří DOSTÁL a Roger DOMMISSE. Structural studies of benzo[c]phenanthridine alkaloid free bases by NMR spectroscopy. Chem. Listy. Prague: Česká společnost chemická, 2000, roč. 94, č. 11, s. 1061-1062. ISSN 0009-2770.
 37. SLUKA, Radek a Miloš ČERNÍK. Syntéza fluorodi- a fluorotrifosforečnanů. In Pokroky v anorganickej chémii. Sborník prispevkov. Modra-Piesok, Slovensko: KU Bratislava, 2000. s. 40-41.
 38. 1999

 39. SLUKA, Radek a Miloš ČERNÍK. Metody přípravy katena-fluoropolyfosforečnanů. In 51. zjazd chemických spoločností. Zborník prispevkov 2. Nitra, Slovensko: Vydavatelstvo STU Bratislava, 1999. s. B-P038, 1 s. ISBN 80-227-1250-7.
 40. 1998

 41. DOSTÁL, Jiří, Radek MAREK, Jiří SLAVÍK, Eva TÁBORSKÁ, Milan POTÁČEK a Vladimír SKLENÁŘ. Sanguinarine Pseudobase: Re-examination of NMR Assignments Using Gradient-Enhanced Spectroscopy. Magnetic Resonance in Chemistry. New York: John Wiley, 1998, roč. 36, č. 11, s. 869-872. ISSN 0749-1581.
 42. 1997

 43. ČERNÍK, Miloš a Zdirad ŽÁK. Reakce fluorid-oxidů fosforečných s Lewisovými bazemi. In 50. sjezd chemických společností. Sborník abstrakt příspěvků. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. s. 33-34. ISBN 80-7067-745-7.
 44. 1990

 45. SEGER, Jiří, Milan KOUŘIL, Milan ALBERTI a Naďa PRONAYOVÁ. The Synthesis of Bromocyclophosphazenes. Z. Chem. 1990, roč. 1990, č. 30, s. 215-216. ISSN 0011-2232.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 11. 2022 11:43