Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

 1. KYNCL, Libor. Dary neziskovému sektoru snižující základ daně z příjmů právnických osob. In Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 175-181. Právnická fakulta. ISBN 978-80-244-1834-6.
  Název česky: Dary neziskovému sektoru snižující základ daně z příjmů právnických osob
  Název anglicky: Gifts for non-profit sector lowering Corporate Income Tax
  RIV/00216224:14220/07:00033802 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Kyncl, Libor (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Gift; non-profit sector; NGO; non-government organization; corporate; income tax; financial law; act
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 9. 4. 2010 18:25.
 2. REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Druhé aktualizované vydání. Druhé, aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 187 s. ISBN 978-80-86929-25-5.
  Název anglicky: Organizations of non profit sector. Basics of economy, theory and management. Second updated edition.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: non-profit organizations; governmental; public sector; public administration; non-profit sector;
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Změněno: 4. 6. 2009 10:29.
 3. MORAVČÍKOVÁ, Zuzana. Rodina z pohľadu antropológie občianskej spoločnosti. In Slovenská antropológia (buletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV). Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2007. s. 107 - 110. ISSN 1336-5827.
  Název česky: Rodina z pohledu antropologie občanské společnosti
  Název anglicky: The family from the viewpoint of the anthropology of the civil society
  Archeologie, antropologie, etnologie. slovenština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: family; relationships; civil society; anthropology; non-profit sector; non-governmental organisations
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Mgr. Zuzana Moravčíková, učo 53416. Změněno: 18. 6. 2008 16:45.
 4. 2005

 5. HYÁNEK, Vladimír. Kritika konceptu sociální ekonomiky. In Sociální ekonomika a sociální podnik, jejich kořeny a perspektivy. 1. vyd. Ústi nad Labem: Univerzita J.E.Purkyne, 2005. s. 214-225. ISBN 80-7044-608-3.
  Název anglicky: Review of the social economy concept
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: social company; non-profit sector; social economy

  Změnila: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D., učo 7274. Změněno: 18. 1. 2006 15:07.
 6. ŠKARABELOVÁ, Simona. Obecně prospěšná společnost jako sociální podnik. In Sociální ekonomika a sociální podnik, jejich kořeny a perspektivy. 1. vyd. Ústi nad Labem: Univerzita J.E.Purkyne, 2005. s. neuvedeno, 6 s. ISBN 80-7044-724-9.
  Název anglicky: Public benefit corporatin as an social enterprise
  RIV/00216224:14560/05:00014506 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Škarabelová, Simona (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: social company; non-profit sector; social economy

  Změnila: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D., učo 7274. Změněno: 24. 11. 2006 12:08.
 7. 2001

 8. KOZÁKOVÁ, Simona. Analýza transformace neziskového sektoru v ČR. In Veřejná ekonomika a správa 2001. první vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2001. s. 109-116. ISBN 80-7078-936-0.
  Název anglicky: Transformations Analysis of Non-Profit Sector in Czech Republic
  RIV/00216224:14560/01:00005459 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: non-profit sector; non-government organization; non-state organization; Czech Republic; problems of transformations

  Změnila: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D., učo 7274. Změněno: 7. 2. 2003 16:34.
 9. KOZÁKOVÁ, Simona. Struktura financování neziskového sektoru v Německu a Rakousku. Praha: Informační centrum nezisk.organizací, 2001. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor.
  Název anglicky: Structure of Financing Non-Profit Sector in Germany and Austria
  RIV/00216224:14560/01:00004324 Popularizační texty a aktivity. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Kozáková, Simona (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Structure of Financing; Non-Profit Sector; Germany; Austria

  Změnila: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Změněno: 22. 5. 2009 13:07.
 10. KOZÁKOVÁ, Simona. Struktura neziskového sektoru v Německu a Rakousku. Praha: Ministerstvo vnitra, 2001. Veřejná správa : týdeník vlády České republiky.
  Název anglicky: Structure of Non-Profit Sector in Germany and Austria
  RIV/00216224:14560/01:00004330 Popularizační texty a aktivity. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Kozáková, Simona (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Non-Profit Sector; Germany; Austria; Czech Republic; Public Service

  Změnila: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Změněno: 22. 5. 2009 13:07.
Zobrazeno: 25. 3. 2023 15:07