Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Monika ALISCH, Susanne KÜMPERS a Jolanta PEREK-BIALAS. Ageing and Caring in Rural Environments : cross-national insights from Central Europe. In Kieran Walsh, Thomas Scharf, Sofie Van Regenmortel, Anna Wanka. Social Exclusion in Later Life : Interdisciplinary and Policy Perspectives. Cham: Springer, 2021. s. 223-236. International Perspectives on Aging, vol. 28. ISBN 978-3-030-51405-1. doi:10.1007/978-3-030-51406-8_17.
 2. UMEMURA, Tomotaka, Aneta SIROŇOVÁ, Lenka LACINOVÁ, Emiko TANIGUCHI a Tatsuya IMAI. Are one’s attachment avoidance toward a particular person and his/her placement of this particular person in the attachment hierarchy inversely overlapping? Four bifactor-analysis studies. Plos One. San Francisco: Public Library of Science, 2021, roč. 16, č. 1, s. "e0244278", 19 s. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0244278.
 3. SOURALOVÁ, Adéla, Kristýna KAYMAK MINAŘÍKOVÁ a Michaela ŽÁKOVÁ. Being Daughter and Mother : Middle-aged Women in Three-generation Living. Journal of Intergenerational Relationships. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2021, neuveden, neuveden, s. 1-18. ISSN 1535-0770. doi:10.1080/15350770.2021.1883179.
 4. PAVLÍČKOVÁ, Kristýna a Monika Gabriela BARTOSZEWICZ. Beyond bare numbers : the qualitative subtleties of free-riding on NATO’s engagement in the Middle East. Defense & Security Analysis. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2021, roč. 37, č. 2, s. 177-192. ISSN 1475-1798. doi:10.1080/14751798.2021.1919353.
 5. HAVLÍK, Vratislav a Vít HLOUŠEK. Differential Illiberalism : Classifying Illiberal Trends in Central European Party Politics. In Astrid Lorenz, Lisa H. Anders (eds.). Illiberal Trends and Anti-EU Politics in East Central Europe. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2021. s. 111-136. Palgrave Studies in European Union Politics. ISBN 978-3-030-54673-1. doi:10.1007/978-3-030-54674-8_5.
 6. ŠULKOVÁ, Veronika a Peter SPÁČ. Distribúcia verejných zdrojov ako nástroj mobilizácie volebnej podpory. Prípad alokácie hasičskej techniky na Slovensku. Sociológia - Slovak Sociological Review. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2021, roč. 53, č. 4, s. 377-399. ISSN 0049-1225. doi:10.31577/sociologia.2021.53.4.14.
 7. DVOŘÁK, Petr a Michal PINK. Dvacet let od obnovení krajského zřízení. Jak reprezentativní jsou krajská zastupitelstva? Acta Politologica. Praha: Univerzita Karlova, 2021, roč. 13, č. 3, s. 67-98. ISSN 1803-8220. doi:10.14712/1803-8220/13_2021.
 8. DAŇSOVÁ, Petra, Lenka LACINOVÁ a Dana SERYJOVÁ JUHOVÁ. Emoční práce a emoční regulace v rodičovství. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2021, roč. 65, č. 3, s. 222-238. ISSN 0009-062X. doi:10.51561/cspsych.65.3.222.
 9. AARTSEN, Marja, Kieran WALSH, Feliciano VILLAR, Ariela LOWENSTEIN, Ruth KATZ, Sigal Pearl NAIM, Andreas MOTEL-KLINGEBIEL, Anna WANKA, Anna URBANIAK, Thomas HANSEN a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Exclusion from Social Relations in Later Life and the Role of Gender : A Heuristic Model. Gender a výzkum / Gender and Research. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2021, roč. 22, č. 1, s. 16-35. ISSN 2570-6578. doi:10.13060/gav.2021.005.
 10. TOURNIER, Isabelle a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Introduction : Framing community and spatial exclusion. In Kieran Walsh, Thomas Scharf, Sofie Van Regenmortel, Anna Wanka. Social Exclusion in Later Life : Interdisciplinary and Policy Perspectives. Cham: Springer, 2021. s. 185-191. International Perspectives on Aging, vol. 28. ISBN 978-3-030-51405-1. doi:10.1007/978-3-030-51406-8_14.
 11. HORÁK, Filip, David LACKO a Adam KLOCEK. Legal Consciousness : A Systematic Review of its Conceptualization and Measurement Methods. Anuario de Psicologia Juridica. Madrid: Colegio Oficial de Psicologos de Madrid, 2021, roč. 31, č. 1, s. 9-34. ISSN 1133-0740. doi:10.5093/apj2021a2.
 12. DUDÁŠOVÁ, Ludmila, Jakub PROCHÁZKA, Martin VACULÍK a Timo LORENZ. Measuring psychological capital : Revision of the Compound Psychological Capital Scale (CPC-12). PLOS ONE. San Francisco: Public Library of Science, 2021, roč. 16, č. 3, s. 1-17. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0247114.
 13. KANIOK, Petr. Member States and Audible Communication within the EU Council Working Groups. Journal of Contemporary European Research. Cambridge: UACES, 2021, roč. 17, č. 1, s. 4-22. ISSN 1815-347X. doi:10.30950/jcer.v17i1.1059.
 14. ŠKVARENINA, Ondrej, Vlastimil HAVLÍK a Veronika DOSTÁLOVÁ. Migration, Corruption, and Ideological Centrism : Explanations of Anti-Establishment Attitudes in the Czech Republic. Sociológia. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2021, roč. 53, č. 3, s. 287-308. ISSN 0049-1225. doi:10.31577/sociologia.2021.53.3.11.
 15. DVOŘÁK, Petr a Stanislav BALÍK. Municipalities without elected councils : Causes of insufficient fulfilment of candidate lists in some municipalities in local elections in 2018. Politics in Central Europe. Sciendo (De Gruyter Open), 2021, roč. 17, č. 1, s. 57-82. ISSN 1801-3422. doi:10.2478/pce-2021-0003.
 16. JOB, Martin. Otevřené hranice a jejich nepřátelé? K současné diskusi v rámci teorie migrace. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2021, roč. 69, č. 2, s. 251-269. ISSN 0015-1831. doi:10.46854/fc.2021.2r.251.
 17. MACEK, David, Michal JABŮREK, Edita CHVOJKOVÁ a Šárka PORTEŠOVÁ. Problematika měření socio-emočních schopností u dětí : srovnatelnost faktorové struktury posuzovací škály mezi otci, matkami a pedagogy. Studia Paedagogica. Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2021, roč. 26, č. 1, s. 69-90. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2021-1-3.
 18. KLOCEK, Adam, Tomáš ŘIHÁČEK a Hynek CÍGLER. Psychometric evaluation of the Clinical Outcome in Routine Evaluation – General Population : Czech version. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2021, roč. 65, č. 2, s. 163-177. ISSN 0009-062X. doi:10.51561/cspsych.65.2.163.
 19. CÍGLER, Hynek a Adéla RUDÁ. Reliabilita a faktorová validita dotazníku SPARO. E-psychologie. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2021, roč. 15, č. 1, s. 16-39. ISSN 1802-8853. doi:10.29364/epsy.391.
 20. RECHTIK, Marek a Miroslav MAREŠ. Russian Disinformation Threat : Comparative Case Study of Czech and Slovak Approaches. Journal of Comparative Politics. Ljubljana: University of Ljubljana, 2021, roč. 14, č. 1, s. 4-19. ISSN 1338-1385.
 21. JABŮREK, Michal, Hynek CÍGLER, Šárka PORTEŠOVÁ a Adam ŤÁPAL. Searching for a more valid form of parental rating scales of preschoolers’ intellectual giftedness – development and validation of the Preschooler’s Ability Rating Scale (PARS). Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2021, roč. 65, č. 4, s. 317-335. ISSN 0009-062X. doi:10.51561/cspsych.65.4.317.
 22. HUBATKOVÁ, Barbora a Martin LAKOMÝ. Smíšený mód a online dotazování : mezinárodní praxe a tuzemská připravenost na implementaci. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 18, č. 1, s. 13-33. ISSN 1214-813X.
 23. AIDUKAITE, Jolanta, steven SAXONBERG, Dorota SZELEWA a Dorottya SZIKRA. Social Policy in the Face of a Global Pandemic : Policy Responses to the Covid-19 Crisis in Central and Eastern Europe. Social Policy and Administration. Hobokon: Wiley, 2021, roč. 55, č. 2, s. 358-373. ISSN 0144-5596. doi:10.1111/spol.12704.
 24. FUČÍK, Petr. Sociální participace ve vyšším věku ve vztahu k partnerské dráze. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2021, roč. 57, č. 2, s. 165-191. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/csr.2021.012.
 25. DVOŘÁK, Petr, Milan PODMANÍK a Michal PINK. Srovnání geografické reprezentativity vlád České republiky a Slovenské republiky. Sociológia - Slovak Sociological Review. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2021, roč. 53, č. 1, s. 26-48. ISSN 0049-1225. doi:10.31577/sociologia.2021.53.1.2.
 26. HUANG, Yi a Petr MACEK. The Effect of Gender Differences and Cognitive Empathy on the Encouragement of Social Competence for the Next Generation : Evidence from Chinese Parents. Journal of Clinical & Developmental Psychology. Messina: Center of Research and Psychological Intervention (CeRIP) of the University of Messina, 2021, roč. 3, č. 1, s. 1-9. ISSN 2612-4033. doi:10.6092/2612-4033/0110-2438.
 27. HEINISCH, Reinhard, steven SAXONBERG, Annika WERNER a Fabian HABERSACK. The effect of radical right fringe parties on main parties in Central and Eastern Europe : Empirical evidence from manifesto data. Party Politics. London: SAGE Publications, 2021, roč. 27, č. 1, s. 9-21. ISSN 1354-0688. doi:10.1177/1354068819863620.
 28. BRUSENBAUCH MEISLOVÁ, Monika. The EU as a Choice : Populist and Technocratic Narratives of the EU in the Brexit Referendum Campaign. Journal of Contemporary European Research. London: UACES, 2021, roč. 17, č. 2, s. 166-185. ISSN 1815-347X. doi:10.30950/jcer.v17i2.1207.
 29. FOSTER, Russell, Jan GRZYMSKI a Monika BRUSENBAUCH MEISLOVÁ. The Limits of EUropean Legitimacy : On Populism and Technocracy. Introduction to the Special Issue. Journal of Contemporary European Research. London: UACES, 2021, roč. 17, č. 2, s. 75-86. ISSN 1815-347X. doi:10.30950/jcer.v17i2.1237.
 30. NEMČOK, Miroslav, Olivera KOMAR, Nemanja BATRIĆEVIĆ, Michal TÓTH a Peter SPÁČ. The role of ethnicity in the perception of pork barrel politics : Evidence from a survey experiment in Slovakia. Politics. London: SAGE Publications, 2021, roč. 41, č. 2, s. 257-275. ISSN 0263-3957. doi:10.1177/0263395720920089.
 31. UMEMURA, Tomotaka, Lenka LACINOVÁ, Dana SERYJOVÁ JUHOVÁ, Lenka PIVODOVÁ a Hoi Shan CHEUNG. Transfer of Early to Late Adolescents’ Attachment Figures in a Multicohort Six-Wave Study : Person- and Variable-Oriented Approaches. Journal of Early Adolescence. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2021, roč. 41, č. 7, s. 1072-1098. ISSN 0272-4316. doi:10.1177/0272431620978531.
 32. SEDLÁKOVÁ, Tatiana a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Transitions in Old Age : The Meanings of Body from the Perspective of Older Adults with Acquired Impairment. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2021, roč. 57, č. 3, s. 315-342. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/csr.2020.032.
 33. ČEVELÍČEK, Michal, Adéla TARINOVÁ a Tomáš ŘIHÁČEK. Vnímané překážky vstupu do psychoterapie. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2021, roč. 65, č. 1, s. 1-13. ISSN 0009-062X. doi:10.51561/cspsych.65.1.1.
 34. SLADKÁ, Dominika. Vztah mezi koresidencí s prarodiči a školními výsledky patnáctiletých žáků z úplných a neúplných rodin. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2021, roč. 57, č. 1, s. 25-46. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/csr.2021.004.
 35. SHAH, Ahmad. Warlords, the United States, and the state of anarchy in Afghanistan. Central European Journal of Politics. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2021, roč. 7, č. 1, s. 46-75. ISSN 2464-479X. doi:10.24132/cejop_2021_1.
 36. SLADKÁ, Dominika. Z nesezdaného soužití do manželství : záleží na vzdělanostní homogamii? Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 18, č. 1, s. 141-158. ISSN 1214-813X.
 37. 2020

 38. BINDER, Werner. A Liberal Order Beyond Earth? Civil Sphere, “The Culture” and the Future of Liberalism. Russian Sociological Review. 2020, roč. 19, č. 4, s. 36-60. ISSN 1728-192X. doi:10.17323/1728-192x-2020-4-36-60.
 39. WRIGHT, Michelle a Sebastian WACHS. Adolescents' Cyber Victimization : The Influence of Technologies, Gender, and Gender Stereotype Traits. International Journal of Environmental Research and Public Health. Basel (Switzerland): MDPI, 2020, roč. 17, č. 4, s. 1-11. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph17041293.
 40. KODHEL, Elona. Albanian Higher Education Quality Assurance Reforms and Policy Convergence within the European Higher Education Area (2014-2019). Romanian Journal of European Affairs. Bucharest: Institutul European din România, 2020, roč. 20, č. 1, s. 89-108. ISSN 1582-8271.
 41. HAVLÍK, Vlastimil a Lenka KOMŮRKOVÁ. Alternativa, nebo doplněk stranické demokracie? Podpora technokratickému vládnutí v České republice. Acta Politologica. Praha: Univerzita Karlova, 2020, roč. 12, č. 2, s. 1-17. ISSN 1803-8220. doi:10.14712/1803-8220/30_2019.
 42. MACHÁČEK, Matěj. Analýza Íránských revolučních gard v kontextu jejich zařazení na seznam zahraničních teroristických organizací. Vojenské rozhledy. Brno: Univerzita obrany, 2020, roč. 29, č. 2, s. 92-106. ISSN 1210-3292. doi:10.3849/2336-2995.29.2020.02.092-106.
 43. BIELIK, Ivan. Application of natural language processing to the electoral manifestos of social democratic parties in Central Eastern European countries. Politics in Central Europe. Sciendo (De Gruyter Open), 2020, roč. 16, č. 1, s. 259-282. ISSN 1801-3422. doi:10.2478/pce-2020-0012.
 44. JURÁŠKOVÁ, Miluše, Pavel PILER, Lubomír KUKLA, Jan ŠVANCARA, Petra DAŇSOVÁ, Lukáš HRUBAN, Vít KANDRNAL a Hynek PIKHART. Association between Stress Urinary incontinence and Depressive Symptoms after Birth : the Czech eLSpAc Study. Scientific Reports. London: Nature publishing group, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1-7. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-020-62589-5.
 45. WACHS, Sebastian, Anke GÖRZIG, Michelle WRIGHT, Wilfried SCHUBARTH a Ludwig BILZ. Associations among Adolescents’ Relationships with Parents, Peers, and Teachers, Self-Efficacy, and Willingness to Intervene in Bullying : A Social Cognitive Approach. International Journal of Environmental Research and Public Health. Basel: MDPI, 2020, roč. 17, č. 2, s. 1-16. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph17020420.
 46. PAVLÍKOVÁ, Miroslava a Miroslav MAREŠ. "Barnevernet Steals Children" An Analysis of Russian Information Warfare Narratives in the Czech Disinformation Media. TRAMES : a Journal of the Humanities and Social Sciences. Tallinn: Estonian Academy Publishers, 2020, roč. 24, č. 4, s. 589-605. ISSN 1406-0922. doi:10.3176/tr.2020.4.07.
 47. HADJICHAMBIS, Andreas Ch., Pedro REIS, Demetra PARASKEVA-HADJICHAMBI, Jan ČINČERA, Jelle BOEVE-DE PAUW, Niklas GERICKE a Marie Christine KNIPPELS. Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education. 1st ed. Cham: Springer Open, 2020. 261 s. Environmental Discourses in Science Education, vol. 4. ISBN 978-3-030-20249-1. doi:10.1007/978-3-030-20249-1.
 48. MEIEROVÁ, Tamara. Conflicts Between Farmers and Conservationists : The Role of Communication in the Management of Natural Resources. Journal of Landscape Ecology. Czech Association for Landscape Ecology, 2020, roč. 13, č. 2, s. 129 - 149. ISSN 1803-2427. doi:10.2478/jlecol-2020-0013.
 49. WACHS, Sebastian, Alexander T. VAZSONYI, Michelle WRIGHT a Gabriela KŠIŇAN JISKROVÁ. Cross-National Associations Among Cyberbullying Victimization, Self-Esteem, and Internet Addiction : Direct and Indirect Effects of Alexithymia. Frontiers in Psychology. Lausanne: Frontiers Media SA, 2020, roč. 11, June, s. 1-10. ISSN 1664-1078. doi:10.3389/fpsyg.2020.01368.
 50. CHVÁTALOVÁ, Veronika. Czech Farmers' Experience with Bt Maize : Fulfilment, and the Opposite, of Monsanto's Promises. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita, 2020, roč. 68, č. 1, s. 25-38. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun202068010025.
 51. BALÍK, Stanislav a Petr FIALA. Československé volby 1935 a dolní parlamentní komora : rozdíly mezi poslanci pročeskoslovenských a antisystémových stran? Historický časopis. Slovak Academic Press, 2020, roč. 68, č. 2, s. 291-312. ISSN 0018-2575. doi:10.31577/histcaso.2020.68.2.5.
 52. PIVODOVÁ, Lenka, Petra DAŇSOVÁ a Lenka LACINOVÁ. Dotazník zmatení rolí pro adolescenty : Předběžné sdělení o vývoji sebeposuzovací metody. Testfórum. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2020, neuveden, č. 13, s. 31-60. ISSN 1805-9147. doi:10.5817/TF2020-13-12647.
 53. KRAUS, Josef. Early Warning Signals of Military Coups : A Case Study of Montenegro. Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2020, roč. 20, č. 1, s. 25-38. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.20.2020.01.025-038.
 54. KONEČNÁ, Lucie. East and South Africa : Spillover Effect of Conflicts. Conflict Studies Quarterly. 2020, roč. 2020, č. 30, s. 31-54. ISSN 2285-7605. doi:10.24193/csq.30.2.
 55. GOLDMAN, Daphne, Ralph HANSMANN, Jan ČINČERA, Vesela RADOVIĆ, Audronė TELEŠIENĖ, Aiste BALŽEKIENE a Jan VÁVRA. Education for Environmental Citizenship and Responsible Environmental Behaviour. In Andreas Ch. Hadjichambis, Pedro Reis, Demetra Paraskeva-Hadjichambi, Jan Činčera, Jelle Boeve-de Pauw, Niklas Gericke, Marie-Christine Knippels. Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education. 1st ed. Cham: Springer Open, 2020. s. 115-137. Environmental Discourses in Science Education, vol. 4. ISBN 978-3-030-20248-4. doi:10.1007/978-3-030-20249-1_8.
 56. ČINČERA, Jan, Marta ROMERO-ARIZA, Mirjana ZABIC, Marianna KALAITZIDAKI a María DEL CONSUELO DÍEZ BEDMAR. Environmental Citizenship in Primary Formal Education. In Andreas Ch. Hadjichambis, Pedro Reis, Demetra Paraskeva-Hadjichambi, Jan Činčera, Jelle Boeve-de Pauw, Niklas Gericke, Marie-Christine Knippels. Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education. 1st ed. Cham: Springer Open, 2020. s. 163-177. Environmental Discourses in Science Education, vol. 4. ISBN 978-3-030-20248-4. doi:10.1007/978-3-030-20249-1_11.
 57. SKULÍNEK, Michal. Evropská integrace v diskurzu českých politických stran v období let 1989 až 1998. Central European Journal of Politics. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2020, roč. 6, č. 1, s. 51-86. ISSN 2464-479X.
 58. ŘIHÁČEK, Tomáš, Jan ROUBAL a Katarína MOTALOVÁ. Facets of the psychotherapy relationship : a metaphorical approach. Research in Psychotherapy : Psychopathology, Process and Outcome. Milan: SPR Italia, 2020, roč. 23, č. 3, s. 311-319. ISSN 2239-8031. doi:10.4081/ripppo.2020.468.
 59. MÝLEK, Vojtěch, Lenka DĚDKOVÁ a Hana MACHÁČKOVÁ. Factors influencing interactions between adolescents and unknown people from the internet : Findings from five European countries. Children and Youth Services Review. Oxford: Elsevier, 2020, roč. 114, July, s. 1-9. ISSN 0190-7409. doi:10.1016/j.childyouth.2020.105038.
 60. KIM, Tae-Sik. Finding Larger Transnational Media Markets : Media Practices of the Vietnamese Diasporic Community. In Petr Szczepanik; Pavel Zahrádka; Jakub Macek; Paul Stepan. Digital Peripheries : The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. Cham, Switzerland: Springer Open, 2020. s. 201-214. Springer Series in Media Industries. ISBN 978-3-030-44849-3. doi:10.1007/978-3-030-44850-9_11.
 61. ILAVSKÁ, Adriana a Martin CHOVANČÍK. Formalized Scenario Building Apadpation for Conflict Prevention. In PLEŞCAN, Dorin Corneliu et al. PROCEEDINGS THE 16TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “STRATEGIES XXI” : STRATEGIC CHANGES IN SECURITY AND INTERNATIONAL RELATIONS, Volume 16, Part 2. Bucharest: “Carol I” National Defence University, 2020. s. 9-23. ISSN 2668-1994.
 62. ČINČERA, Jan, Bruce JOHNSON, Roman KROUFEK, Miloslav KOLENATÝ a Petra ŠIMONOVÁ. Frames in Outdoor Environmental Education Programs : What We Communicate and Why We Think It Matters. Sustainability. Basel: MDPI, 2020, roč. 12, č. 11, s. 1-14. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12114451.
 63. RIBERA PAYÁ, Pablo a José I. DÍAZ. Framing populism in France through the 2017 presidential election speeches by the leading candidates. Revista Española de Ciencia Política. Madrid: Asociacion Espanola de Ciencia politica y de la Administracion, 2020, neuveden, č. 52, s. 13-36. ISSN 1575-6548. doi:10.21308/recp.52.01.
 64. URBANOVSKÁ, Jana a Zdeněk KŘÍŽ. Germany and the Czech Republic : An Asymmetric Relationship in Search of a Strategy. In András Hettyey. Germany and Central Europe : Drifting Apart? Budapest: Dialóg Campus, 2020. s. 97-114. ISBN 978-963-531-122-4.
 65. FRANCESETTI, Gianni a Jan ROUBAL. Gestalt Therapy Approach to Depressive Experiences. Psychotherapie-Wissenschaft. Giessen: Psychosozial-Verlag, 2020, roč. 10, č. 2, s. 39-45. ISSN 1664-9591. doi:10.30820/1664-9583-2020-2-39.
 66. GÁMEZ-GUADIX, Manuel, Sebastian WACHS a Michelle WRIGHT. "Haters back off!" Psychometric Properties of the Coping with Cyberhate Questionnaire and Relationship with Well-being in Spanish Adolescents. Psicothema. Oviedo: Colegio Oficial de Psicologos Asturias, 2020, roč. 32, č. 4, s. 567-574. ISSN 0214-9915. doi:10.7334/psicothema2020.219.
 67. STEHLÍKOVÁ, Jolana, Tomáš ŘIHÁČEK, Eva KOSTOLANSKÁ a Hynek CÍGLER. Hong Psychological Reactance Scale : Factorial structure and measurement invariance of the Czech version. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2020, roč. 64, č. 6, s. 656-667. ISSN 0009-062X.
 68. METYKOVÁ, Monika. Hungarian media policy 2010 – 2018: the illiberal shift. In Joao Carlos Correia, Anabela Gradim, Ricardo Morais. Pathologies and dysfunctions of democracy in the media context. 2nd vol. Covilha, Beira (Portugalsko): Beira Interior University, 2020. s. 81-95. Communication Books. ISBN 978-989-654-648-9.
 69. KRAUS, Jakub, Robert ROMAN, Lenka LACINOVÁ, Martin LAMOŠ, Milan BRÁZDIL a Mats FREDRIKSON. Imagery-induced negative affect, social touch and frontal EEG power band activity. Scandinavian Journal of Psychology. Hoboken: Wiley, 2020, roč. 61, č. 6, s. 731-739. ISSN 0036-5564. doi:10.1111/sjop.12661.
 70. ČERNÝ, Ondřej a Petr OCELÍK. Incumbents’ Strategies in Media Coverage : A Case of the Czech Coal Policy. Politics and Governance. Lisbon: Cogitatio Press, 2020, roč. 8, č. 2, s. 272-285. ISSN 2183-2463. doi:10.17645/pag.v8i2.2610.
 71. ŠEDO, Jakub. Internal Conflicts in Works of Thucydides and Machiavelli. Vojenské rozhledy. Brno: Univerzita obrany, 2020, roč. 29, č. 1, s. 85-101. ISSN 1210-3292. doi:10.3849/2336-2995.29.2020.01.085-101.
 72. SZCZEPANIK, Petr, Pavel ZAHRÁDKA a Jakub MACEK. Introduction : Theorizing Digital Peripheries. In Szczepanik, Petr; Pavel Zahrádka; Jakub Macek; Paul Stepan. Digital Peripheries : The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. Cham: Springer Open, 2020. s. 1-31. Springer Series in Media Industries. ISBN 978-3-030-44849-3. doi:10.1007/978-3-030-44850-9_1.
 73. RUDOLF, Patrik, Petra HUBATKOVÁ, David KREMENÍK, Vít KRATOCHVÍL, Adam ŤÁPAL a Hynek CÍGLER. Inventář tendence k vině a hanbě (ITVAH) : pilotní studie. E-psychologie. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2020, roč. 3, č. 14, s. 49-65. ISSN 1802-8853. doi:10.29364/epsy.378.
 74. BÍZIK, Vladimír a Zdeněk KŘÍŽ. Je Turecko připraveno na válku se Sýrií? Vojenské rozhledy. Brno: Univerzita obrany, 2020, roč. 29, č. 3, s. 57-71. ISSN 1210-3292. doi:10.3849/2336-2995.29.2020.03.057-071.
 75. SLÁVIK, Martin. Ku koreňom dnešných dezinformačných kampaní. Aktívne opatrenia rozviedky komunistického Československa. Politické vedy. Banská Bystrica: Matej Bel University, 2020, roč. 23, č. 1, s. 178-201. ISSN 1335-2741. doi:10.24040/politickevedy.2020.23.1.178-201.
 76. MAREŠ, Miroslav. Leaderless Resistance : Development, Countering and Research of Insurgent Concept. Vojenské rozhledy. Brno: Univerzita obrany, 2020, roč. 29, č. 3, s. 41-56. ISSN 1210-3292. doi:10.3849/2336-2995.29.2020.03.041-056.
 77. BEGLEROVIĆ, Nađa. Milorad Dodik’s Use of Contentious Rhetoric in (De)constructing Bosnia and Herzegovina’s Identity : A Discourse-Historical Analysis. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2020, roč. 2020, č. 3, s. 113-132. ISSN 1731-7517. doi:10.14746/ssp.2020.3.6.
 78. SOLÉ, Jordi, Roger SAMSÓ, Emilio GARCÍA-LADONA, Antonio GARCIA-OLIVARES, Joaquim BALLABRERA, Teresa MADURELL, A. TURIEL, Oleg OSYCHENCO, David ÁLVAREZ-ANTELO, Ugo BARDI, Martin BAUMANN, Kat BUCHMANN, Iñigo CAPELLÁN-PÉREZ, Martin ČERNÝ, Óscar CARPINTERO, Ignacio DE BLAS, Carlos DE CASTRO CARRANZA, Jean-David DE LATHOUWER, Carmen DUCE, Lukas EGGLER, Kuishuang FENG, Noelia FERRERAS-ALONSO, Fernando A. FRECHOSO ESCUDERO, Klaus HUBACEK, Aled JONES, Romana KACLÍKOVÁ, Christian KERSCHNER, Christian KIMMICH, Luis Fernando LOBEJÓN, Pedro L. LOMAS, Gianluca MARTELLONI, Margarita MEDIAVILLA, Luis J. MIGUEL, Davide NATALINI, Jaime NIETO, Angel NIKOLAEV, Gonzalo PARRADO-HERNANDO, Stavroula PAPAGIANNI, Ilaria PERISSI, Christoph PLOINER, Lulin RADULOV, Paula RODRIGO, Laixiang SUN, Myrto THEOFILIDI, J. M. ENRÍQUEZ a Sara FALSINI. Modelling the Renewable Transition : scenarios and pathways for a decarbonized future using pymedeas, a new open-source energy systems model. Renewable and Sustainable Energy Reviews. Oxford: Elsevier, 2020, roč. 132, October, s. 1-13. ISSN 1364-0321. doi:10.1016/j.rser.2020.110105.
 79. MARADA, Radim. Odkaz Inocence Arnošta Bláhy v kontextu meziválečného modernismu. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 17, 2020 SPEC, s. 15-33. ISSN 1803-6104. doi:10.5817/SOC2020-S-15.
 80. PUNOVÁ, Monika a Kateřina VOJTĚCHOVÁ. Pohled dětí umístěných v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na přemístění do dětského domova. LOGOS POLYTECHNIKOS. 2020, roč. 11, č. 2, s. 125-141. ISSN 2464-7551.
 81. ŁUSZCZUK, Michał, Barbora PADRTOVÁ a Wojciech SZCZERBOWICZ. Political dimension of Arctic research. Oceanologia. Polish Academy of Sciences, Institute of Oceanology, 2020, roč. 62, 4, Part B, s. 608-621. ISSN 0078-3234. doi:10.1016/j.oceano.2020.03.008.
 82. ŠAMAJOVÁ, Vendula a Hynek CÍGLER. Potenciál měření nesymbolických početních schopností pro časnou diagnostiku dyskalkulie. E-psychologie. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2020, roč. 14, č. 2, s. 1-23. ISSN 1802-8853. doi:10.29364/epsy.369.
 83. LAKOMÝ, Martin. Prevalence of activities in later life across European regions. Central European Journal of Public Policy. Sciendo, 2020, roč. 14, č. 2, s. 14-27. ISSN 1802-4866. doi:10.2478/cejpp-2020-0006.
 84. KLOCEK, Adam, Tomáš ŘIHÁČEK a Hynek CÍGLER. Psychometric Evaluation of the Czech Version of Group Cohesiveness Scale (GCS) in a Clinical Sample : A Two-Dimensional Model. Frontiers in Psychology. Lausanne: Frontiers Media S.A., 2020, roč. 11, December, s. 1-9. ISSN 1664-1078. doi:10.3389/fpsyg.2020.595651.
 85. SIROŇOVÁ, Aneta, Hynek CÍGLER, Stanislav JEŽEK a Lenka LACINOVÁ. Psychometric Characteristics of the ECR-RS, Structure of the Relationship between Global and Specific Attachment – Cross-Validation of the Results Using the Czech and Original Versions of the ECR-RS. Studia Psychologica. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2020, roč. 62, č. 4, s. 291-313. ISSN 0039-3320. doi:10.31577/sp.2020.04.806.
 86. HODAČOVÁ, Lenka, Hynek CÍGLER, Eva VACHKOVÁ a Jiří MAREŠ. Psychometrické vlastnosti české verze dotazníku obecné self-efficacy u populace hospitalizovaných pacientů. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2020, roč. 64, č. 6, s. 639-655. ISSN 0009-062X.
 87. FUČÍK, Petr. Public Attitudes Toward Shared Custody : The Czech Republic. In Mortelmans Dimitri. Divorce in Europe : New Insights in Trends, Causes and Consequences of Relation Break-ups. Cham: Springer Open, 2020. s. 253-270. European Studies of Population 21. ISBN 978-3-030-25837-5. doi:10.1007/978-3-030-25838-2_12.
 88. STOJAROVÁ, Věra. Quo vadis, Kosovo? : Security Challenges for a Small State. Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2020, roč. 20, č. 1, s. 5-24. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.20.2020.01.005-024.
 89. KHARRAZI, Ali, Yadong YU, Arun JACOB, Nemi VORA a Brian D. FATH. Redundancy, Diversity, and Modularity in Network Resilience : Applications for International Trade and Implications for Public Policy. Current Research in Environmental Sustainability. Amsterdam: Elsevier, 2020, roč. 2, December, s. 1-7. ISSN 2666-0490. doi:10.1016/j.crsust.2020.06.001.
 90. DOSEDĚL, Tomáš, Tereza MENŠÍKOVÁ a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Scaling Down the PGCM Scale to Assess Views on Ageing More Efficiently : Finding a New Alternative. International Journal of Environmental Research and Public Health. Basel: MDPI, 2020, roč. 17, č. 24, s. 1-12. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph17249414.
 91. PORTEŠOVÁ, Šárka, Michal JABŮREK, Martin TANCOŠ, Edita CHVOJKOVÁ a Simona VÁLKOVÁ. Shoda pedagogické nominace a skupinového testu inteligence při skríningu intelektového nadání – sonda do problematiky. Studia Paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 25, č. 3, s. 131-151. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2020-3-5.
 92. BARTOSZEWICZ, Monika Gabriela. Siła czy przesilenie? Działalność i znaczenie Państwa Islamskiego. Przegląd Bezpieczeństwa Publicznego. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2020, roč. 12, č. 22, s. 39-65. ISSN 2080-1335.
 93. SAXONBERG, steven a Tomáš SIROVÁTKA. Some thoughts about the interplay between welfare attitudes and populism. Problemy Polityki Społecznej. Warsaw: Faculty of Political Science and International Studies University of Warsaw, 2020, roč. 48, č. 1, s. 27-40. ISSN 1640-1808. doi:10.31971/16401808.48.1.2020.2.
 94. JANÁKOVÁ, Monika. Současné metody zážitkové pedagogiky ve vzdělávání dospělých v zahraničí. Envigogika. Praha: Univerzita Karlova, 2020, roč. 15, č. 1, s. 1-4. ISSN 1802-3061. doi:10.14712/18023061.610.
 95. PÍŽOVÁ, Kristýna a Monika PUNOVÁ. Spolupráce mezi základní školou a OSPOD z pohledu učitelů a sociálních pracovníků. Logos Polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická, 2020, roč. 11, č. 2, s. 5-19. ISSN 2464-7551.
 96. KOHOUTOVÁ, Anežka a Lenka LACINOVÁ. Studijní a pracovní strachy mladých dospělých. Psychologie a její kontexty. Ostrava: Ostravská univerzita, 2020, roč. 11, č. 1, s. 69-87. ISSN 1803-9278. doi:10.15452/PsyX.2020.11.0005.
 97. KRCMARIC, Daniel, Stephen C. NELSON a Andrew Lawrence ROBERTS. Studying Leaders and Elites : The Personal Biography Approach. Annual Review of Political Science. 2020, roč. 23, May, s. 133-151. ISSN 1094-2939. doi:10.1146/annurev-polisci-050718-032801.
 98. FRIDRICHOVÁ, Kateřina a Adriana ILAVSKÁ. TAKING A SNAPSHOT : Discovering Escalation Prone Countries Through Structural Conditions and QCA. Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2020, roč. 20, č. 2, s. 5-22. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.20.2020.02.005-018.
 99. FALTÝNKOVÁ, Anna, Lukas BLINKA, Anna ŠEVČÍKOVÁ a Daniela HUSAROVÁ. The Associations between Family-Related Factors and Excessive Internet Use in Adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health. Basel: MDPI, 2020, roč. 17, č. 5, s. 1-11. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph17051754.
 100. PINK, Michal a Adam FOLVARČNÝ. The Czech Pirate Party : A New Alternative, Not Only for the Young. Intersections : East European Journal of Society and Politics. Budapest: Centre for Social Sciences of the Hungarian Academy of Sciences, 2020, roč. 6, č. 4, s. 176-196. ISSN 2416-089X. doi:10.17356/ieejsp.v6i4.610.
 101. KVARDOVÁ, Nikol, Hana MACHÁČKOVÁ a David ŠMAHEL. The Direct and Indirect Effects of Online Social Support, Neuroticism, and Web Content Internalization on the Drive for Thinness among Women Visiting Health-Oriented Websites. International Journal of Environmental Research and Public Health. Basel: MDPI, 2020, roč. 17, č. 7, s. 1-14. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph17072416.
 102. MACHÁČKOVÁ, Hana a Michal TKACZYK. The Effect of Media and Political Beliefs and Attitudes on Trust in Political Institutions : A Multilevel Analysis on Data from 21 European Countries. Communication Today. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020, roč. 11, č. 2, s. 64-83. ISSN 1338-130X.
 103. PADRTOVÁ, Barbora. The effects of changing environment and human activities on the Arctic : Drivers and challenges in Svalbard. Czech Polar Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 10, č. 1, s. 83-93. ISSN 1805-0689. doi:10.5817/CPR2020-1-8.
 104. TAKÁCS, Lea, Vít KANDRNAL, Šárka KAŇKOVÁ, František BARTOŠ a Jiří MUDRÁK. The effects of pre- and post-partum depression on child behavior and psychological development from birth to pre-school age : a protocol for a systematic review and meta-analysis. Systematic Reviews. London: BioMed Central, 2020, roč. 9, č. 1, s. 1-7. ISSN 2046-4053. doi:10.1186/s13643-019-1267-2.
 105. HUBATKOVÁ, Barbora a Tomáš DOSEDĚL. The Expansion of Higher Education and Post-Materialistic Attitudes to Work in Europe : Evidence from the European Values Study. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2020, roč. 56, č. 6, s. 767-789. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/csr.2020.050.
 106. DOLEŽALOVÁ KŘEPELKOVÁ, Šárka, Jan KRAJHANZL a Roman KROUFEK. The Influence of Interaction with Nature in Childhood on Future Pro-environmental Behavior. Journal of Baltic Science Education. Siauliai: Scientia Socialis, 2020, roč. 19, č. 4, s. 536-550. ISSN 1648-3898. doi:10.33225/jbse/20.19.536.
 107. TELLO, Enric, Joan MARULL, Roc PADRO, Claudio CATTANEO a Francesc COLL. The Loss of Landscape Ecological Functionality in the Barcelona Province (1956-2009) : Could Land-Use History Involve a Legacy for Current Biodiversity? Sustainability. Basel: MDPI, 2020, roč. 12, č. 6, s. 1-15. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12062238.
 108. LAKOMÝ, Martin, Renata HLAVOVÁ, Hana MACHÁČKOVÁ, Gustav BOHLIN, Maria LINDHOLM, Michela G. BERTERO a Markus DETTENHOFER. The motivation for citizens’ involvement in life sciences research is predicted by age and gender. PLOS ONE. San Francisco, 2020, roč. 15, č. 8, s. 1-17. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0237140.
 109. KLEINER, Jan a Ondřej ŠUPKA. The Myanmar Conflict : A Role of Cyberspace in Counterinsurgency. International Journal of Cyber Criminology. 2020, roč. 14, č. 1, s. 254-266. ISSN 0974-2891. doi:10.5281/zenodo.3752991.
 110. RYBÁŘ, Marek a Milan PODMANÍK. The Politics of Appointment of Top Civil Servants : Career Backgrounds and Civil Service Politicization in the Czech Republic. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy. De Gruyter, 2020, roč. 13, č. 2, s. 75-92. ISSN 1337-9038. doi:10.2478/nispa-2020-0015.
 111. SHAH, Ahmad. The Post-9/11 US-Led State-Building in Afghanistan. Central European Journal of Politics. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2020, roč. 6, č. 1, s. 1-25. ISSN 2464-479X.
 112. KNAPOVÁ, Lenka, Adam KLOCEK a Steriani ELAVSKY. The Role of Psychological Factors in Older Adults’ Readiness to Use eHealth Technology : Cross-Sectional Questionnaire Study. Journal of Medical Internet Reseach. Toronto: JMIR Publications, 2020, roč. 22, č. 5, s. 1-12. ISSN 1438-8871. doi:10.2196/14670.
 113. ZIMMERMANOVÁ, Lucie, Zdeněk KŘÍŽ a Eva DOLEŽELOVÁ. Thinking of Russia : Finnish Neutrality after the Cold War and the Influence of Russian Neighborhood on Finnish Cooperation with NATO. Central European Journal of International and Security Studies. Praha: Metropolitan Univesity Prague Press, 2020, roč. 14, č. 1, s. 9-30. ISSN 1802-548X.
 114. DEUZE, Mark, Gemma NEWLANDS, Johana KOTIŠOVÁ a Erwin VAN'T HOF. Toward a Theory of Atypical Media Work and Social Hope. Artha Journal of Social Sciences. Bengaluru: CHRIST (Deemed to be University), 2020, roč. 19, č. 3, s. 1-20. ISSN 0975-329X. doi:10.12724/ajss.54.1.
 115. FUČÍK, Petr. Trends in Divorce Acceptance and Its Correlates across European Countries. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2020, roč. 56, č. 6, s. 863-895. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/csr.2020.053.
 116. PINK, Michal, Aneta PINKOVÁ a Matěj POSPÍCHAL. Typologie českých ministrů – kdo jsou členové vlád? Acta Politologica. Praha: Univerzita Karlova, 2020, roč. 12, č. 1, s. 40-64. ISSN 1804-1302. doi:10.14712/1803-8220/27_2019.
 117. CORLET WALKER, Chrisitne, Angela DRUCKEMAN a Claudio CATTANEO. Understanding the (non-)Use of Societal Wellbeing Indicators in National Policy Development : What Can We Learn from Civil Servants? A UK Case Study. Social Indicators Research. Dordrecht: Springer, 2020, roč. 150, č. 3, s. 911-953. ISSN 0303-8300. doi:10.1007/s11205-020-02358-z.
 118. EL GHAMARI, Magdalena a Monika Gabriela BARTOSZEWICZ. (Un)Sustainable Development of Minors in Libyan Refugee Camps in the Context of Conflict-Induced Migration. Sustainability. Basel: MDPI, 2020, roč. 12, č. 11, s. 1-20. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12114537.
 119. MACEK, Jakub. Uses Genres and Media Ensembles : A Conceptual Roadmap for Research of Convergent Audiences. In Szczepanik, Petr; Pavel Zahrádka; Jakub Macek; Paul Stepan. Digital Peripheries : The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. Cham: Springer Open, 2020. s. 245-258. Springer Series in Media Industries. ISBN 978-3-030-44849-3. doi:10.1007/978-3-030-44850-9_14.
 120. MUŽÍK, Michal. Úzkost a hněv v politické psychologii. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2020, roč. 64, č. 6, s. 703-715. ISSN 0009-062X.
 121. POUROVÁ, Martina, Tomáš ŘIHÁČEK a Gregor ŽVELC. Validation of the Czech Version of the Relational Needs Satisfaction Scale. Frontiers in Psychology. Lausanne: Frontiers Media S.A., 2020, roč. 11, March, s. 1-11. ISSN 1664-1078. doi:10.3389/fpsyg.2020.00359.
 122. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Ladislav RABUŠIC. Value Modernisation in Central and Eastern European Countries : How Does Inglehart's Theory Work? Sociologický časopis. Praha: AV ČR, Sociologický ústav, 2020, roč. 56, č. 6, s. 699-740. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/csr.2020.033.
 123. ČINČERA, Jan, Bruce JOHNSON, Roman KROUFEK a Petra ŠIMONOVÁ. Values Education in Outdoor Environmental Education Programs from the Perspective of Practitioners. Sustainability. Basel: MDPI, 2020, roč. 12, č. 11, s. 1-12. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12114700.
 124. OSIČKA, Jan, Jörg KEMMERZELL, Maksymilian ZOLL, Lukáš LEHOTSKÝ, Filip ČERNOCH a Michèle KNODT. What's next for the European coal heartland? Exploring the future of coal as presented in German, Polish and Czech press. Energy Research & Social Science. Amsterdam: Elsevier, 2020, roč. 61, March, s. 1-27. ISSN 2214-6296. doi:10.1016/j.erss.2019.101316.
 125. FOLVARČNÝ, Adam a Lubomír KOPEČEK. Which conservatism? The identity of the Polish Law and Justice party. Politics in Central Europe. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2020, roč. 16, č. 1, s. 159-188. ISSN 1801-3422. doi:10.2478/pce-2020-0008.
 126. ČERNÝ, Vladimír. Zemské velitelství odbojové organizace Obrana národa na Moravě v letech 1939 a 1940. In Aleš Binar a kol. Ozbrojené síly a československý stát. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2020. s. 81-110. Vojenská historie, svazek 1. ISBN 978-80-7582-353-3.
 127. BÍZIK, Vladimír a Zdeněk KŘÍŽ. Žijeme v době bezprecedentního míru? : Steven Pinker a jeho percepce v odborné literatuře. Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2020, roč. 20, č. 1, s. 57-70. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.20.2020.01.057-070.
 128. 2019

 129. CHVÁTALOVÁ, Veronika. A critical evaluation of EFSA’s environmental risk assessment of genetically modifed maize MON810 for honeybees and earthworms. Environmental Sciences Europe. London: SpringerOpen, 2019, roč. 31, č. 1, s. 1-17. ISSN 2190-4707. doi:10.1186/s12302-019-0238-5.
 130. KŘEPELOVÁ, Tereza. A Methodological Turn in Political Philosophy : Making Political Philosophy More Scientific? Public Reason. Bucharest: University of Bucharest, 2019, roč. 11, č. 1, s. 77-92. ISSN 2065-7285.
 131. CERNIGLIA, Luca, Silvia CIMINO, Michela ERRIU, Stanislav JEŽEK, Carlos Arturo ALMENARA a Renata TAMBELLI. A 9-year longitudinal study on trajectories of aggressive and depressive symptoms in male and female children with overweight. BMC Research Notes. BioMed Central, 2019, roč. 12, October, s. 1-6. ISSN 1756-0500. doi:10.1186/s13104-019-4734-x.
 132. NEMČOK, Miroslav. Active and passive : two ways party systems influence electoral outcomes. European Political Science Review. Cambridge: Cambridge university press, 2019, roč. 11, č. 4, s. 451-467. ISSN 1755-7739. doi:10.1017/S1755773919000250.
 133. ŠIMONOVÁ, Petra, Jan ČINČERA, Roman KROUFEK, Šárka KŘEPELKOVÁ a Andreas HADJICHAMBIS. Active Citizens : Evaluation of a Community-Based Education Program. Sustainability. Basel: MDPI, 2019, roč. 11, č. 3, s. 1-10. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su11030663.
 134. WRIGHT, Michelle a Sebastian WACHS. Adolescents' Psychological Consequences and Cyber Victimization : The Moderation of School-Belongingness and Ethnicity. International Journal of Environmental Research and Public Health. Basel: MDPI, 2019, roč. 16, č. 14, s. 1-11. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph16142493.
 135. RINGLEROVÁ, Zuzana. An experimental exploration of diffuse and specific public support for the EU in the Czech Republic. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2019, roč. 55, č. 3, s. 291-318. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2019.55.3.468.
 136. VÍDENSKÁ, Lenka, Martin VACULÍK, Ludmila KAŠPÁRKOVÁ a Jakub PROCHÁZKA. An integrated model of work engagement : How the satisfaction of basic psychological needs explains the relationship between personality and work engagement. Psihologija. Beograd, 2019, roč. 52, č. 3, s. 265-284. ISSN 0048-5705. doi:10.2298/PSI181204004P.
 137. OBERLACK, Christoph, Diana SIETZ, Elisabeth Bürgi BONANOMI, Ariane de BREMOND, Jampel DELL'ANGELO, Klaus EISENACK, Erle C ELLIS, Graham EPSTEIN, Markus GIGER, Andreas HEINIMANN, Christian KIMMICH, Marcel TJ KOK, David MANUEL-NAVARRETE, Peter MESSERLI, Patrick MEYFROIDT, Tomáš VÁCLAVÍK a Sergio VILLAMAYOR-TOMAS. Archetype analysis in sustainability research : meanings, motivations, and evidence-based policy making. Ecology and Society. Wolfville: Resilience Alliance, 2019, roč. 24, č. 2, s. 1-19. ISSN 1708-3087. doi:10.5751/ES-10747-240226.
 138. KIMMICH, Christian a Sergio VILLAMAYOR TOMAS. Assessing Action Situation Networks : A Configurational Perspective on Water and Energy Governance in Irrigation Systems. Water Economics and Policy. Singapore: World Scientific Publishing Company, 2019, roč. 5, č. 1, s. 1-29. ISSN 2382-624X. doi:10.1142/S2382624X18500054.
 139. WACHS, Sebastian, Michelle WRIGHT, Ruthaychonnee SITTICHAI, Ritu SINGH, Ramakrishna BISWAL, Eun-mee KIM, Soeun YANG, Manuel GAMEZ-GUADIX, Carmen ALMENDROS, Katerina FLORA, Vassiliki DASKALOU a Evdoxia MAZIRIDOU. Associations between witnessing and perpetrating online hate in eight countries : The buffering effects of problem-focused coping. International Journal of Environmental Research and Public Health. Basel: MDPI, 2019, roč. 16, č. 20, s. 1-13. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph16203992.
 140. KŘEPELKOVÁ, Šárka, Jan ČINČERA a Roman KROUFEK. Becoming a Global Citizen through Participation in the Global Storylines Program. Sustainability. Basel: MDPI, 2019, roč. 11, č. 15, s. 1-13. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su11154162.
 141. BINDER, Werner a Dmitry KURAKIN. Biography and Form of Life : Toward a Cultural Analysis of Narrative Interviews. Sociológia - Slovak Sociological Review. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2019, roč. 51, č. 6, s. 563-583. ISSN 0049-1225. doi:10.31577/sociologia.2019.51.6.23.
 142. FANG, Delin, Bin CHEN, Klaus HUBACEK, Ruijing NI, Lulu CHEN, Kuishuang FENG a Jintai LIN. Clean air for some : Unintended spillover effects of regional air pollution policies. Science Advances. Washington, DC: American association for the advancement of science, 2019, roč. 5, č. 4, s. 1-10. ISSN 2375-2548. doi:10.1126/sciadv.aav4707.
 143. KOTIŠOVÁ, Johana. Creative nonfiction in social science : Towards more engaging and engaged research. Teorie vědy / Theory of Science. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2019, roč. 41, č. 2, s. 283-305. ISSN 1210-0250.
 144. HODULÁK, Vladan. Czech Republic. In Z. Pogatsa, K. Sum, L. Lungu, V. Hodulak, G. Ganchev, V. Šonje. In or out? : The Politics of Euro Accession for Eastern European Member States. Sofia: Friedrich Ebert Foundation, 2019. s. 41-50. ISBN 978-954-2979-51-7.
 145. HAVLÍK, Vlastimil. Czech Republic : No country for old parties. In Lorenzo De Sio; Mark Franklin; Luana Russo. The European Parliament Elections of 2019. Roma: Luiss University Press, 2019. s. 115-119. ISBN 978-88-6105-411-0.
 146. GOTTFRIED, Jaroslav. České normativní skóry Beckovy škály depresivity : metaanalýza. Testfórum : časopis pro psychologickou diagnostiku. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2019, Neuveden, č. 12, s. 30-46. ISSN 1805-9147.
 147. EISENACK, Klaus, Sergio VILLAMAYOR-TOMAS, Graham EPSTEIN, Christian KIMMICH, Nicholas MAGLIOCCA, David MANUEL-NAVARRETE, Christoph OBERLACK, Matteo ROGGERO a Diana SIETZ. Design and quality criteria for archetype analysis. Ecology and Society. Wolfville: Resilience Alliance, 2019, roč. 24, č. 3, s. 1-12. ISSN 1708-3087. doi:10.5751/ES-10855-240306.
 148. SKULÍNEK, Michal. Diskurz slovenských politických stran k evropské integraci od sametové revoluce do voleb v roce 1998. Acta Politologica. Praha: Univerzita Karlova, 2019, roč. 11, č. 3, s. 61-88. ISSN 1803-8220. doi:10.14712/1803-8220/7_2019.
 149. BRAJERČÍKOVÁ, Stanislava a Zdeněk KŘÍŽ. Divergencie v Nemecko-Poľskej bilateralnej kooperácii. Medzinárodné vzťahy. Bratislava: Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019, roč. 17, č. 3, s. 188-209. ISSN 1336-1562.
 150. HORA, Ondřej, Markéta HORÁKOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. Diversity of youth policy regimes and early job insecurity – towards an integrated approach. In Bjørn Hvinden, Christer Hyggen, Mi A. Schoyen and Tomáš Sirovátka. Youth Unemployment and Job Insecurity in Europe : Problems, Risk Factors and Policies. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019. s. 138-157. ISBN 978-1-78811-888-0. doi:10.4337/9781788118897.00014.
 151. WRIGHT, Michelle a Sebastian WACHS. Does parental mediation of technology use moderate the associations between cyber aggression involvement and substance use? A three-year longitudinal study. International Journal of Environmental Research and Public Health. Basel: MDPI, 2019, roč. 16, č. 13, s. 1-13. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph16132425.
 152. WRIGHT, Michelle a Sebastian WACHS. Does Peer Rejection Moderate the Associations among Cyberbullying Victimization, Depression, and Anxiety among Adolescents with Autism Spectrum Disorder? Children. Basel: MDPI, 2019, roč. 6, č. 3, s. 1-12. ISSN 2227-9067. doi:10.3390/children6030041.
 153. ENAKELE, Alkauthar Seun. Domestic violence against men : prevalence, implications, and consequences. Socialinis Darbas : Patirtis ir metodai. Kaunas: Vytautas Magnus University, 2019, roč. 2019, 24 (2), s. 29-43. ISSN 2029-0470. doi:10.7220/2029-5820.24.2.2.
 154. CÍGLER, Hynek, Aneta CVRČKOVÁ, Petra DAŇSOVÁ, Jozef HAŠTO, Miroslav CHARVÁT, Stanislav JEŽEK, Natália KAŠČÁKOVÁ, Lenka LACINOVÁ a Martin SEITL. Experiences in Close Relationships : České verze metod pro měření vazby vycházející z dotazníku ECR. E-psychologie. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2019, roč. 13, č. 4, s. 57-74. ISSN 1802-8853. doi:10.29364/epsy.359.
 155. ROUBAL, Jan. Experiment : lead the client by following him half a step behind. GTK Rivista di Psicoterapia. Istituto di Gestalt Therapy Hcc Kairos, 2019, Neuveden, č. 7, s. 79-97. ISSN 2039-5337.
 156. ČERNOCH, Filip, Lukáš LEHOTSKÝ, Petr OCELÍK a Jan OSIČKA. Exploring and explaining participation in local opposition : brown coal mining in Horní Jiřetín. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 64 s. ISBN 978-80-210-9501-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9501-2019.
 157. RIEDERER, Bernhard, Isabella BUBER-ENNSER a Zuzanna BRZOZOWSKA. Fertility Intentions and Their Realization in Couples : How the Division of Household Chores Matters. Journal of Family Issues. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2019, roč. 40, č. 13, s. 1860-1882. ISSN 0192-513X. doi:10.1177/0192513X19848794.
 158. URBANOVSKÁ, Jana. Germany and UN Peacekeeping : Winds of change or business as usual? Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2019, roč. 19, č. 2, s. 35-50. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.19.2019.02.035-050.
 159. KLOCEK, Adam, Martina ŠMAHELOVÁ, Lenka KNAPOVÁ a Steriani ELAVSKY. GPs’ perspectives on eHealth use in the Czech Republic : a cross-sectional mixed-design survey study. BJGP Open. London: Royal College of General Practitioners, 2019, roč. 3, č. 3, s. 1-12. ISSN 2398-3795. doi:10.3399/bjgpopen19X101655.
 160. FUJDIAK, Ina a Petr OCELÍK. Hyperlink networks as a means of mobilization used by far-right movements. Central European Journal of Communication. Wroclaw: Polish Communication Association, 2019, roč. 12, č. 2, s. 134-149. ISSN 1899-5101. doi:10.19195/1899-5101.12.2(23).2.
 161. HORTOVÁ, Simona a Adéla SOURALOVÁ. “I am not alone” : Intergenerational solidarity in three-generation households from the perspective of the older generation. Slovenský národopis. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2019, roč. 67, č. 2, s. 144-164. ISSN 1335-1303. doi:10.2478/se-2019-0008.
 162. MATOUŠEK, Oldřich, Pavel NAVRÁTIL a Tatiana MATULAYOVÁ. Ideál profesionalizace v sociální práci. Fórum sociální práce. Praha: Univerzita Karlova, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 28-39. ISSN 2336-6664.
 163. NĚMCOVÁ, Daniela. Identifikace souběhu intelektového nadání a dyslexie z pohledu učitelů. Svět nádání. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 2019, roč. 8, č. 1, s. 11-42. ISSN 1805-7217.
 164. MICHELE, Lukáš, Simona LIPTÁKOVÁ, Alexandra OCÁSKOVÁ, Hana HLOBILOVÁ, Tereza KAŠKOVÁ, Agáta PŘIKRYLOVÁ, Martin VACULÍK a Jakub PROCHÁZKA. Imaginace jídla a jeho konzumace : čím více na to myslíme, tím méně toho sníme. E-psychologie. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2019, roč. 13, č. 2, s. 1-12. ISSN 1802-8853. doi:10.29364/epsy.340.
 165. HVINDEN, Bjørn, Jacqueline O'REILLY, Tomáš SIROVÁTKA, Mi Ah SCHOYEN a Christer HYGGEN. Implications for policymaking. In Bjørn Hvinden, Christer Hyggen, Mi A. Schoyen and Tomáš Sirovátka. Youth Unemployment and Job Insecurity in Europe : Problems, Risk Factors and Policies. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019. s. 231-252. ISBN 978-1-78811-888-0. doi:10.4337/9781788118897.00019.
 166. MLEJNKOVÁ, Petra. Information and Psychological Operations as a Challenge to Security and Defence. Vojenské Rozhledy. Praha: Ministerstvo obrany ČR-OKP, 2019, roč. 28, č. 3, s. 83-96. ISSN 1210-3292. doi:10.3849/2336-2995.28.2019.03.083-096.
 167. WOZNICOVÁ, Adéla, Renata HLAVOVÁ, Petra DAŇSOVÁ a Lenka LACINOVÁ. Intenzivní rodičovství a jeho souvislost s kvalitou strategické pomoci (scaffolding) matky při společné hře s dítětem předškolního věku. E-psychologie. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2019, roč. 13, č. 3, s. 25-41. ISSN 1802-8853. doi:10.29364/epsy.349.
 168. HVINDEN, Bjørn, Jacqueline O'REILLY, Tomáš SIROVÁTKA a Mi Ah SCHOYEN. Introduction. In Bjørn Hvinden, Christer Hyggen, Mi A. Schoyen and Tomáš Sirovátka. Youth Unemployment and Job Insecurity in Europe : Problems, Risk Factors and Policies. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019. s. 1-22. ISBN 978-1-78811-888-0. doi:10.4337/9781788118897.00006.
 169. KATRŇÁK, Tomáš a Tomáš DOSEDĚL. Is Education Becoming a Weaker Determinant of Occupation? Educational Expansion and Occupational Returns to Education in 30 European Countries. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2019, roč. 55, č. 6, s. 821-851. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2020.55.6.493.
 170. BRAJERČÍKOVÁ, Stanislava. Is Germany Acting as a Civilian Power in German-Czech Relations? Central European Journal of Politics. Ústí nad Labem: UJEP, 2019, roč. 5, č. 2, s. 1-23. ISSN 2464-479X.
 171. ROUBAL, Jan, Michal ČEVELÍČEK a Tomáš ŘIHÁČEK. Jak jednoduše provést a napsat případovou studii : Vodítka pro psychoterapeuty v praxi. Psychoterapie. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 13, č. 1, s. 22-39. ISSN 1802-3983.
 172. MAREŠ, Miroslav. Jihadist Foreign Terrorist Fighters : Contemporary Threats and Challenges in East Central Europe. Vojenské rozhledy. Ministerstvo obrany ČR, 2019, roč. 28, č. 3, s. 3-15. ISSN 1210-3292. doi:10.3849/2336-2995.28.2019.03.003-015.
 173. BUREŠOVÁ, Barbora a Stanislav BALÍK. Kdo jsou iniciátoři místních referend v ČR? Acta Politologica. Praha: Univerzita Karlova, 2019, roč. 11, č. 2, s. 18-38. ISSN 1804-1302. doi:10.14712/1803-8220/30_2018.
 174. HORŇÁČEK, Josef. Labor Relations in SMEs: Beyond Trade Unions. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2019, roč. 15, č. 2, s. 20-32. ISSN 1801-7118.
 175. MAĎAR, Tomáš. Lagging Colossus Or A Mature Cyber-Alliance? 20 Years of Cyber Defence in NATO. Obrana a Strategie. Brno (Czech Republic): University of Defence, 2019, roč. 19, č. 1, s. 5-22. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.19.2019.01.005-022.
 176. HRONOVÁ, Tereza a Adéla SOURALOVÁ. Managers, Consumers, Visitors : Roles of Caring Relatives in Emerging Home-based Eldercare in the Czech Republic. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2019, roč. 16, č. 2, s. 7-24. ISSN 1214-813X. doi:10.5817/SOC2019-2-7.
 177. ČINČERA, Jan, Grzegorz MIKUSINSKI, Bohuslav BINKA, Luis CALAFATE, Cristina CALHEIROS, Alexandra CARDOSO, Marcus HEDBLOM, Michael JONES, Alex KOUTSOURIS, Clara VASCONCELOS a Katarzyna IWINSKA. Managing Diversity : The Challenges of Inter-University Cooperation in Sustainability Education. Sustainability. Basel: MDPI, 2019, roč. 11, č. 20, s. 1-16. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su11205610.
 178. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Ladislav RABUŠIC. Marriage, Childbearing and Single Motherhood : Trends in Attitudes and Behaviour in Czechia and Slovakia from 1991 to 2017. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 16, č. 2, s. 25-50. ISSN 1214-813X. doi:10.5817/SOC2019-2-25.
 179. JUSKO, Jakub, Peter SPÁČ a Petr VODA. Meno ako výhoda? Experimentálny výskum zameraný na efekt poradia na listine. Sociológia - Slovak Sociological Review. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2019, roč. 51, č. 4, s. 339-366. ISSN 0049-1225. doi:10.31577/sociologia.2019.51.4.16.
 180. DOSTALÍK, Jan, Zbyněk ULČÁK, Lucie SOVOVÁ, Lukáš KALA, Radoslava KRYLOVÁ a Vojtěch PELIKÁN. Metodika hodnocení zahrádkářských lokalit (MEZA). Urbanismus a územní rozvoj. Ústav územního rozvoje, 2019, XXII, č. 1, s. 13-23. ISSN 1212-0855.
 181. ZÁLIŠ, Ladislav, Jakub PROCHÁZKA a Martin VACULÍK. Mind the silver bullet thinking : A multilevel study on the impact of manager trait mindfulness on subordinate objective job performance. Frontiers in Psychology. Lausanne: Frontiers Research Foundation, 2019, roč. 10, September, s. 1-6. ISSN 1664-1078. doi:10.3389/fpsyg.2019.02171.
 182. ČURDOVÁ, Jitka a Martina POUROVÁ. Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2 – Recenze metody. Testfórum : časopis pro psychologickou diagnostiku. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2019, neuveden, č. 12, s. 6-12. ISSN 1805-9147. doi:10.5817/TF2019-12-12447.
 183. ELAVSKY, Steriani, Lenka KNAPOVÁ, Adam KLOCEK a David ŠMAHEL. Mobile Health Interventions for Physical Activity, Sedentary Behavior, and Sleep in Adults Aged 50+ : A Systematic Literature Review. Journal of Aging and Physical Activity. Champaign, IL: Human Kinetics Publication, 2019, roč. 27, č. 4, s. 565-593. ISSN 1063-8652. doi:10.1123/japa.2017-0410.
 184. MACEK, David. Nadání a osobnost - přehled a zhodnocení výzkumných poznatků zabývajících se tématem studia osobnosti nadaných žáků. Svět nádání. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 2019, roč. 8, č. 1, s. 43-60. ISSN 1805-7217.
 185. PAVLÍKOVÁ, Miroslava a Jan HANZELKA. Nástroje ruských aktivních opatření ve vybraných zemích EU. Politické vedy. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Banská Bystrica, 2019, roč. 22, č. 1, s. 108-131. ISSN 1335-2741. doi:10.24040/politickevedy.2019.22.1.108-131.
 186. BRUSENBAUCH MEISLOVÁ, Monika. Negotiating Post-Brexit EU-UK Relations : Challenges, Choices and Opportunities for Czechia. In Lucie Tungul. Economics, Politics and Europe : The Czech Centre-Right’s Solutions to the Political Challenges of 2020. Prague: Wilfried Martens Centre for European Studies, Konrad-AdenauerStiftung,TOPAZ, 2019. s. 85-92. ISBN 978-80-88350-05-7.
 187. LAKOMÝ, Martin, Renata HLAVOVÁ a Hana MACHÁČKOVÁ. Open Science and the Science-Society Relationship. Society. New York: Springer, 2019, roč. 56, č. 3, s. 246-255. ISSN 0147-2011. doi:10.1007/s12115-019-00361-w.
 188. KANIOK, Petr a Magda KOMÍNKOVÁ. Parliamentary Questions : Expressions of Opposition(s) within the European Parliament? Baltic Journal of European Studies. Warsaw: Sciendo, 2019, roč. 9, č. 1, s. 33-56. ISSN 2228-0588. doi:10.1515/bjes-2019-0003.
 189. KIMMICH, Christian, Louise GALLAGHER, Birgit KOPAINSKY, M. DUBOIS, C. SOVANN, C. BUTH a Christian BRÉTHAUT. Participatory modeling updates expectations for individuals and groups, catalyzing behavior change and collective action in water-energy-food nexus governance. Earth's Future. Washington: American Geophysical Union, 2019, roč. 7, č. 12, s. 1337-1352. ISSN 2328-4277. doi:10.1029/2019EF001311.
 190. KOHOUTOVÁ, Anežka, Petra DAŇSOVÁ a Lenka LACINOVÁ. Partnerské strachy v období mladé dospělosti. E-psychologie. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2019, roč. 13, č. 4, s. 37-56. ISSN 1802-8853. doi:10.29364/epsy.358.
 191. HORA, Ondřej, Markéta HORÁKOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. Policy adaptation to address early job insecurity in Europe. In Bjørn Hvinden, Christer Hyggen, Mi A. Schoyen and Tomáš Sirovátka. Youth Unemployment and Job Insecurity in Europe : Problems, Risk Factors and Policies. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019. s. 158-183. ISBN 978-1-78811-888-0. doi:10.4337/9781788118897.00015.
 192. BEK, Tomáš. Práce za pokladnou : Flexibilní organizace v supermarketech a prekarizace práce. Sociologický časopis. Praha: AV ČR, Sociologický ústav, 2019, roč. 55, č. 1, s. 61-86. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2019.55.1.448.
 193. PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. Preference aktivního životního stylu v kontextu věku a míry ekonomického, sociálního a kulturního kapitálu. Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2019, roč. 51, č. 2, s. 198-218. ISSN 0049-1225. doi:10.31577/sociologia.2019.51.2.10.
 194. VYBÍRAL, Zbyněk. Psychoterapeuti chybují II : O čem mluvíme, když mluvíme o nezamýšlených a negativních účincích psychoterapie? Psychoterapie. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 13, č. 2, s. 122-137. ISSN 1802-3983.
 195. BRUSENBAUCH MEISLOVÁ, Monika. Relations between the Czech Republic and the United States : From Honeymoon to Hangover? In Anna Péczeli. The Relations of Central European Countries with the United States. Budapest: Dialóg Campus, 2019. s. 57-78. ISBN 978-963-531-086-9.
 196. ŽILINČÍK, Samuel. Relevantnosť Clausewitza pre súčasné občianske vojny. Politické vedy. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Banská Bystrica, 2019, roč. 22, č. 3, s. 192-212. ISSN 1335-2741. doi:10.24040/politickevedy.2019.22.3.192-212.
 197. KVARDOVÁ, Nikol, Monika RADIMECKÁ, Marie DRÁPALOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Reliabilita a konstruktová validita metody Relationship Assessment Scale. Testfórum. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2019, roč. 7, č. 12, s. 17-29. ISSN 1805-9147. doi:10.5817/TF2019-12-12123.
 198. KRAUS, Josef. Religious Extremism as a Cause of Armed Conflicts : Indicators and Early Warning Systems. Vojenské rozhledy. Praha: Ministerstvo obrany ČR-OKP, 2019, roč. 28, č. 3, s. 16-25. ISSN 1210-3292. doi:10.3849/2336-2995.28.2019.03.016-025.
 199. ŠMÍDOVÁ, Iva, Lucie VONDRÁČKOVÁ a Robert MIKULÍK. Rozhodování a informovanost pacientů o CMP : hledání smysluplných cest. Urgentní medicína. MEDIPRAX CB, 2019, roč. 22, č. 4, s. 38-42. ISSN 1212-1924.
 200. HORÁK, Pavel. Řízení, správa a realizace politiky trhu práce v ČR v poreformním období a principy veřejné administrativy. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019, roč. 13, č. 6, s. 8-19. ISSN 1802-5854.
 201. SPÁČ, Peter. Slovakia : continuation of electoral earthquakes. In Lorenzo De Sio; Mark Franklin; Luana Russo. The European Parliament Elections of 2019. Roma: Luiss University Press, 2019. s. 239-244. ISBN 978-88-6105-411-0.
 202. KEREKEŠ, Daniel, Michal PINK a Jakub ŠEDO. Slovenské stranické zemětřesení 2016. Pomohla by malá volební reforma? Sociológia - Slovak Sociological Review. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2019, roč. 51, č. 1, s. 64-83. ISSN 0049-1225. doi:10.31577/sociologia.2019.51.1.4.
 203. MENSINK, Wouter, Lucia ČEMOVÁ, Elisa RICCIUTI a Annette BAUER. Social Innovation in Community Development : Self-organisation and Refugees. In Helmut K. Anheier, Gorgi Krlev, Georg Mildenberger (ed.). Social Innovation : comparative perspectives. 1st ed. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. s. 224-254. Routledge Studies in Social Enterprise & Social Innovation. ISBN 978-1-138-06836-0.
 204. ALMENARA, Carlos Arturo, Hana MACHÁČKOVÁ a David ŠMAHEL. Sociodemographic, Attitudinal, and Behavioral Correlates of Using Nutrition, Weight Loss, and Fitness Websites : An Online Survey. Journal of Medical Internet Research. Toronto: JMIR Publications, 2019, roč. 21, č. 4, s. 1-9. ISSN 1438-8871. doi:10.2196/10189.
 205. POSPÍŠIL, Ivo. Soudní judikatura a dotváření či přetváření práva? Příklady z aplikace zákona o svobodném přístupu k informacím. Právní prostor. Ostrava: Atlas Consulting, 2019, roč. 2019, květen, s. nestránkováno, 2 s. ISSN 2336-4114.
 206. DAŇSOVÁ, Petra, Ondřej BOUŠA, Lenka LACINOVÁ, Petr MACEK, Hynek CÍGLER a Zuzana TOMÁŠKOVÁ. Subjective Health Complaints in Fifteen-Year-Old Czech Adolescents : The Role of Self-Esteem, Interparental Conflict, and Gender. Studia psychologica : an international journal of research and theory in psychological sciences. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2019, roč. 61, č. 4, s. 258-270. ISSN 0039-3320. doi:10.21909/sp.2019.04.787.
 207. SIROVÁTKA, Tomáš, Martin GUZI a steven SAXONBERG. Support for market economy principles in European post-communist countries during 1999-2008. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2019, roč. 55, č. 3, s. 319-345. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2019.55.3.469.
 208. POSPÍŠIL, Ivo. Systémová podjatost v judikatuře Nejvyššího správního soudu. Právní prostor. Ostrava: Atlas Consulting, 2019, roč. 2019, č. 12, s. 1-10. ISSN 2336-4114.
 209. SOVOVÁ, Lucie a Radoslava KRYLOVÁ. The countryside in the city? Rural-urban dynamics in allotment gardens in Brno, Czech Republic. Moravian Geographical Reports. Brno: AV ČR, Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences, 2019, roč. 27, č. 2, s. 108-121. ISSN 1210-8812. doi:10.2478/mgr-2019-0009.
 210. BUREŠOVÁ, Barbora a Stanislav BALÍK. The Discussion of Possible Savings based on the Efficiency Argument in the Smallest Municipalities? The Case Study of the Vysočina Region. Politics in Central Europe. Sciendo (De Gruyter Open), 2019, roč. 15, č. 2, s. 333-354. ISSN 1801-3422. doi:10.2478/pce-2019-0020.
 211. HRABÁLEK, Martin a Sylvie BURIANOVÁ. To Intervene or Not to Intervene? Positions of the Member States Towards the Article 18 of the European Border and Coast Guard Proposal. Slovenská politologická revue. Trnava: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2019, roč. 19, č. 1, s. 43-59. ISSN 1335-9096. doi:10.34135/sjps.190103.
 212. ŘIHÁČEK, Tomáš a Jan ROUBAL. Využívání psychoterapeutických technik v praxi. E-psychologie. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2019, roč. 13, č. 1, s. 1-17. ISSN 1802-8853. doi:10.29364/epsy.335.
 213. KRPEC, Oldřich a Vladan HODULÁK. War and international trade : Impact of trade disruption on international trade patterns and economic development. Brazilian Journal of Political Economy. 2019, roč. 39, č. 1, s. 152-172. ISSN 0101-3157. doi:10.1590/0101-35172019-2854.
 214. LIŠKOVÁ, Kateřina a Andrea BĚLEHRADOVÁ. ‘We Won’t Ban Castrating Pervs Despite What Europe Might Think!’ : Czech Medical Sexology and the Practice of Therapeutic Castration. Medical History. Cambridge: Cambridge University Press, 2019, roč. 63, č. 3, s. 330-351. ISSN 0025-7273. doi:10.1017/mdh.2019.30.
 215. DOLEŽAL, Petr, Michal ČEVELÍČEK, Tomáš ŘIHÁČEK, Jan ROUBAL, Roman HYTYCH a Lucia UKROPOVÁ. Why did she leave? Development of working alliance in a case of psychotherapy for depression. Research in Psychotherapy : Psychopathology, Process and Outcome. PAGE Press, 2019, roč. 22, č. 2, s. 150-164. ISSN 2239-8031. doi:10.4081/ripppo.2019.354.
 216. SLAVÍK, Lukáš a Pavel POSPĚCH. Youtuberství jako konstrukce, destrukce a reparace soukromí. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2019, roč. 55, č. 2, s. 135-159. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2019.55.2.456.
 217. HADAROVÁ, Lenka. Za oponou autenticity minulosti : Vytváranie dobových historických ukážok druhej svetovej vojny. Cargo. Praha: Česká asociace pro sociální antropologii (CASA), 2019, roč. 16, 1-2, s. 75-95. ISSN 1212-4923.
 218. GAŽOVÁ, Lívia. Zaobchádzanie s obsahom o západnom plánovaní v československých architektonických časopisoch 1945–1970. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 16, č. 1, s. 123-144. ISSN 1214-813X. doi:10.5817/SOC2019-1-123.
 219. 2018

 220. ŠLESINGEROVÁ, Eva. Biopower imagined : Biotechnological art and life engineering. Social Science Information. London: SAGE, 2018, roč. 57, č. 1, s. 59-76. ISSN 0539-0184. doi:10.1177/0539018417745164.
 221. DOLEJŠÍ, Marek. Bosňácký faktor v současném džihádismu. Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2018, roč. 18, č. 1, s. 5-20. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.18.2018.01.005-022.
 222. DANEBACK, Kristian, Ylva BJERELD, Hana MACHÁČKOVÁ, Anna ŠEVČÍKOVÁ a Lenka DĚDKOVÁ. Bullied Online but Not Telling Anyone : What Are the Reasons for Not Disclosing Cybervictimization? Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2018, roč. 23, č. 4, s. 119-128. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2018-4-6.
 223. KIRKOSOVÁ, Kateřina. Jak se vám líbí. Komunikační strategie českých beletristických nakladatelství. Slovo a smysl. Praha: Univerzita Karlova, 2018, roč. 15, č. 30, s. 128-144. ISSN 1214-7915.
 224. CATTANEO, Claudio, Joan MARULL a Enric TELLO. Landscape Agroecology. The Dysfunctionalities of Industrial Agriculture and the Loss of the Circular Bioeconomy in the Barcelona Region, 1956-2009. Sustainability. Basel: MDPI, 2018, roč. 10, č. 12, s. 1-22. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su10124722.
 225. KIRKOSOVÁ, Kateřina. Přemluv bábu, pobav sebe : postmoderní estetika v občanském politickém diskurzu. Filozofie dnes. Univerzita Hradec Králové, 2018, roč. 10, č. 2, s. 175-207. ISSN 1804-0969.
 226. BRZOZOWSKA, Zuzanna a Monika MYNARSKA. Short-term fertility intentions and their realisation in Poland. Studia Demograficzne. 2018, roč. 2018, 2 (174), s. 25-36. ISSN 0039-3134. doi:10.33119/SD.2018.2.2.
 227. FRIDRICHOVÁ, Kateřina. Using the flipped classroom approach to teach qualitative comparative analysis. In Gabriela Pleschová, Agnes Simon. Early career academics' reflections on learning to teach in Central Europe. London: SEDA, 2018. s. 41-49. ISBN 978-1-902435-63-3.
 228. LACINOVÁ, Lenka, Petr MACEK, Tomotaka UMEMURA, Dana SERYJOVÁ JUHOVÁ, Eliška HORSKÁ, Lenka PIVODOVÁ, Jakub KRAUS a Petra DAŇSOVÁ. Všichni moji blízcí : adolescenti a dospělí kolem nich. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 115 s. ISBN 978-80-210-9161-0.
 229. 2017

 230. ŠLESINGEROVÁ, Eva. BioArt a SciArt. Proplétání věcí, těl a technologií. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. Praha: Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, 2017, roč. 2017, č. 23, s. 40-60. ISSN 1802-8918.
 231. MRVA, David. Použití bezpilotních prostředků Islámským státem : Povaha hrozby. Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2017, roč. 17, č. 2, s. 83-99. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.17.2017.02.083-100.
 232. HOMOLKOVÁ, Lenka. Voter policy emphasis and party electoral manifestos : Assessing parties’ reflections of voter policy shifts in the 2010 and 2013 Czech parliamentary elections. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2017, roč. 19, č. 1, s. 25-54. ISSN 1212-7817. doi:10.5817/CEPSR.2017.1.25.
 233. ŠLESINGEROVÁ, Eva. Život jako biotechnologické umělecké dílo : Antropologie a umění živého. The Journal Of Culture. Praha: Etnologický ústav Praha, 2017, roč. 6, č. 1, s. 2-7. ISSN 2336-7849.
 234. 2016

 235. VAN BOKHORST, Lindsey G., Lenka KNAPOVÁ, Kim MAJORANC, Zea K. SZEBENI, Adam TÁBORSKÝ, Dragana TOMIC a Elena CANADAS. "It's Always the Judge's Fault" : Attention, Emotion Recognition, and Expertise in Rhythmic Gymnastics Assessment. Frontiers in Psychology. Lausanne: Frontiers Media SA, 2016, roč. 7, July, s. 1-7. ISSN 1664-1078. doi:10.3389/fpsyg.2016.01008.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 10. 2021 18:43