Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

  1. VYBÍRAL, Zbyněk. Nepřijatelné zkreslení překladu Gregoryho Batesona. Psychoterapie. Brno: FSS MU, 2007, roč. 1, 3-4, s. 209-213. ISSN 1802-3983.

  2005

  1. VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2005, 320 s. Studium. ISBN 80-7178-998-4.

  2002

  1. VYBÍRAL, Zbyněk. Jak rozumět pojmu "pattern" u G. Batesona? A jak mu rozumět v sobě? Konfrontace - časopis pro psychologii. Hradec Králové, 2002, roč. 13, č. 2, s. 97-99. ISSN 0862-8971.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 5. 2024 04:12