Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. URBANOVÁ, Ludmila. Intertextuality as a Merger of Patterns and Genres. In South Bohemian Anglo-American Studies No.2, The Dynamics of the Language System. České Budějovice: University of South Bohemia, Pedagogical Faculty. s. 55-61. ISBN 978-80-7394-066-9. 2008.
   Název česky: Intertextualita jako symbióza textových typů a žánrů
   RIV/00216224:14210/08:00029080 Stať ve sborníku. Jazykověda. angličtina. Česká republika.
   Urbanová, Ludmila (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: intertextuality; merger; patterns; genres; newspaper advertising; newspaper reporting
   Recenzováno: ano

   Změnila: prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc., učo 1958. Změněno: 30. 6. 2010 14:29.
  2. BURKE, Edmund K., Jakub MAREČEK, Andrew J. PARKES a Hana RUDOVÁ. Penalising Patterns in Timetables: Novel Integer Programming Formulations. In Operations Research Proceedings 2007. Berlin: Springer. s. 409-414. ISBN 978-3-540-77902-5. 2008.
   URL DOI
   Název česky: Penalizace vzorů v rozvrzích: Celočíselné formulace
   RIV/00216224:14330/08:00025638 Stať ve sborníku. Informatika. angličtina. Německo.
   Burke, Edmund K. (826 Velká Británie a Severní Irsko) -- Mareček, Jakub (203 Česká republika, garant) -- Parkes, Andrew J. (826 Velká Británie a Severní Irsko) -- Rudová, Hana (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: integer programming; course timetabling; patterns
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D., učo 3840. Změněno: 26. 6. 2009 13:51.

  2007

  1. BURKE, Edmund K., Jakub MAREČEK a Hana RUDOVÁ. Strengthened Integer Programming Formulation of Constraints Counting Matches of Patterns in Timetables. In Operations Research in the Service Industry. 2007.
   URL
   Název česky: Zesílené formulace celočíselného programování pro podmínky počítající výskyty vzorů v rozvrzích
   RIV/00216224:14330/07:00041526 Konferenční abstrakt. Informatika. angličtina. Německo.
   Burke, Edmund K. (826 Velká Británie a Severní Irsko) -- Mareček, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí) -- Rudová, Hana (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: integer programming; course timetabling; patterns
   Mezinárodní význam: ano

   Změnila: doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D., učo 3840. Změněno: 2. 5. 2011 08:37.

  2003

  1. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Sociální práce s Romy prizmatem hodnot Romů. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, roč. 4, č. 4, s. 105-118. ISSN 1213-6204. 2003.
   Název česky: Sociální práce s Romy prizmatem hodnot Romů
   Název anglicky: Social work with Roma by prismatic spectacles of Roma values
   RIV/00216224:14230/03:00030936 Článek v odborném periodiku. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
   Ševčíková, Stanislava (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Roma; social work; values; patterns
   Recenzováno: ano

   Změnila: Dipl.-Theol. Univ. Stanislava Ševčíková, Ph.D., MBA, učo 78509. Změněno: 2. 7. 2008 15:35.

  2001

  1. ANTOŠ, David a Petr SOJKA. Generování vzorů dělení slov v UNICODE. In Sborník druhého semináře o Linuxu a TeXu, SLT 2001. Brno: Konvoj. s. 23-32. ISBN 80-7302-009-2. 2001.
   URL
   Název anglicky: Hyphenation Pattern Generation for UNICODE
   RIV/00216224:14330/01:00002849 Stať ve sborníku. Využití počítačů, robotika a její aplikace. čeština. Česká republika.
   Antoš, David (203 Česká republika) -- Sojka, Petr (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: patterns;UNICODE;finite automata;natural language processing;language engineering

   Změnil: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Změněno: 18. 10. 2006 22:32.
  2. ANTOŠ, David a Petr SOJKA. Pattern Generation Revisited. In Proceedings of the Twelfth European TeX Conference. Kerkrade, The Netherlands: NTG. s. 7-17. 2001.
   Authors publication WWW page EuroTeX 2001 Proceedings WWW page
   Název česky: Generování vzorů
   Název anglicky: Pattern Generation Revisited
   RIV/00216224:14330/01:00004829 Stať ve sborníku. Využití počítačů, robotika a její aplikace. angličtina. Nizozemské království.
   Antoš, David (203 Česká republika) -- Sojka, Petr (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: patterns;UNICODE;finite automata;natural language processing;language engineering

   Změnil: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Změněno: 18. 10. 2006 22:34.

  2000

  1. SOJKA, Petr. Competing Patterns for Language Engineering. In Proceedings of Third International Workshop on Text, Speech and Dialogue, TSD 2000. Heidelberg: Springer-Verlag. s. 157-162. ISBN 3-540-41042-2. 2000.
   URL
   Název anglicky: Competing Patterns for Language Engineering
   RIV/00216224:14330/00:00000123 Stať ve sborníku. Využití počítačů, robotika a její aplikace. angličtina. Německo.
   Sojka, Petr (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: patterns;finite automata;natural language processing;language engineering
   Druh sborníku: předkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Změněno: 15. 6. 2009 21:26.
  2. VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál. 264 s. ISBN 80-7178-291-2. 2000.
   Název anglicky: Psychology of the Human Communication
   Psychologie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: psychology; communication; verbal; nonverbal; patterns

   Změnil: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D., učo 56065. Změněno: 28. 11. 2000 11:51.
   Přír. čísla: 2570004165, 2570202102, 2570206907, 3129106046, 3201018089, 3201018109, 3201018142, 3201018143, 3201018144, 3201018145, 3201018164, 3201018811, 3201018818, 3201020850, 3201021789, 3201022224, 3201022225, 3201022226, 3201022227, 3201022228, 3201022783, 3201028984, 3201029781, 3201033494, 4200425159, 4200425160, 4240713801, 4240713819, 4240713835, 4240716616, 4240716679, 4240716754, 4240717457, 4240718375, 4240720345, 4240721963, 4240728017

  1999

  1. SCHENKOVÁ, Jana a Ondřej KOMÁREK. Oligochaeta of the Morava River Basin: Distribution Patterns, Community Composition and Abundance. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biology. Brno: Masaryk University, roč. 25, č. 1, s. 33-51, 1999.
   RIV/00216224:14310/99:00002160 Článek v odborném periodiku. Ekologie - společenstva. angličtina. Česká republika.
   Schenková, Jana (203 Česká republika, garant) -- Komárek, Ondřej (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: Oligchaeta; River; Distribution; Patterns

   Změnila: doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D., učo 1981. Změněno: 9. 12. 2009 13:36.
  2. SCHENKOVÁ, Jana a Ondřej KOMÁREK. Oligochaeta of the Morava River Basin: Distribution Patterns, Community Composition and Abundance. In Scripta. Brno: Masaryk University. s. 33-52, 19 s. Biology. ISBN 80-210-2241-8. 1999.
   Název anglicky: Oligochaeta of the Morava River Basin: Distribution Patterns, Community Composition and Abundance
   RIV/00216224:14310/99:00001540 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Ekologie - společenstva. angličtina. Česká republika.
   Schenková, Jana (203 Česká republika, garant) -- Komárek, Ondřej (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: Oligchaeta; River; Distribution; Patterns

   Změnila: doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D., učo 1981. Změněno: 11. 12. 2009 09:27.

  1994

  1. SOJKA, Petr a Pavel ŠEVEČEK. Hyphenation in TeX - Quo Vadis? In Proceedings of the 9th European TeX Conference, Gdaňsk, 1994. Gdaňsk: GUST. s. 59-68. 1994.
   Název česky: Dělení v TeXu -- kam kráčíš?
   Název anglicky: Hyphenation in TeX -- Quo Vadis?
   RIV/00216224:14330/94:00000044 Stať ve sborníku. Počítačový hardware a software. angličtina. Polsko.
   Sojka, Petr (203 Česká republika, garant) -- Ševeček, Pavel (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: hyphenation;patterns;LaTeX;TeX;hyphenation patterns;electronic publishing
   Druh sborníku: předkonferenční sborník
   Recenzováno: ano

   Změnil: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Změněno: 22. 6. 2009 17:50.
Zobrazeno: 13. 4. 2024 20:54