Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2009

  1. BLAŽEK, Václav. On Messapic Declension. Linguistique Balkanique. 2009, roč. 47, č. 1, 5 s. ISSN 0324-1653.
  2. 2008

  3. ČORNEJOVÁ, Michaela. Charakter a funkce osobních jmen ve staročeské hře Mastičkář. In Onomastika a škola 8. 2008. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. s. 59-67. ISBN 978-80-7041-167-4.
  4. HLADKÁ, Zdeňka. Milá Jano, Jájo, Janičko... Materiál pro výzkum rodných jmen a hypokoristik. Čornejová, Michaela - Kosek, Pavel (eds.). In Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno: Host, 2008. s. 54-63. ISBN 978-80-7294-301-2.
  5. PLESKALOVÁ, Jana. Příspěvek k tvoření staročeských antroponym. JANYŠKOVÁ, I. - KARLÍKOVÁ, H. (ed.). In Varia Slavica. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 171-174. ISBN 978-80-7106-943-0.
  6. KŘÍSTEK, Michal. Vlastní jméno osobní v uměleckém překladu: český Huckleberry Finn 1893-2003. ČORNEJOVÁ, M. a KOSEK, P. (ed.). In Jazyk a jeho proměny : prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno: Host, 2008. s. 164-170. ISBN 978-80-7294-301-2.
  7. 2007

  8. PLESKALOVÁ, Jana. Das tschechische Personennamensystem. Brendler, A. - Brendler, S. (ed.). In Europaeische Personennamensysteme. Hamburg: baar, 2007. s. 741-748. Europaeische Personennamensysteme 1. ISBN 978-3-935536-65-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 6. 2022 06:03