Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

 1. 2007

 2. ZOUHAR, Jan. Jan Patočka a Masarykovo pojetí dějin. Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2007, roč. 55, č. 3, s. 457-472. ISSN 0015-1831.
 3. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Marcel Gauchet: Dějinný úděl (recenze). In Sborník prací filozofické fakulty Masarykovy univerzity B 54. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 109. ISBN 978-80-210-4384-8.
 4. 2006

 5. DOKULIL, Miloš. Masarykovské návraty. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas Masarykiana + Akademické nakladatelství CERN + Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2006. 201 s. Heureka, sv. 11. ISBN 80-7204-429-X.
 6. 2005

 7. ZOUHAR, Jan. Hodnoty a dějiny. In Byt i povinność. 1. vyd. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. s. 259-264, 6 s. ISBN 83-7338-190-2.
 8. 2004

 9. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Dvě knihy o Florencii 16. st. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, B 51, č. 1, s. 168 - 173. ISSN 0231-7664.
 10. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Filozofie dějin: problémy a perepektivy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 295 s. ISBN 80-210-3593-5.
 11. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Filozofie dějin: problémy a perspektivy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 295 s. ISBN 80-210-3593-5.
 12. HORYNA, Břetislav. Krakovský fragment. K problému dějin v transcendentálním idealismu. In Kant redivivus. Průřezy dílem filosofa. 1. vyd. Brno: nakladatelství MU, 2004. s. 16-22, 7 s. ISBN 80-210-3384-3.
 13. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Roger Chartier: Au bord de la falaise - recenze. Filosofický časopis, Praha: FÚ AV ČR, 2004, roč. 52, č. 3, s. 499 -503. ISSN 0015-1831.
 14. 2002

 15. HROCH, Jaroslav. From Philosophical Hermeneutics to Depth Hermeneutics: Martin Heidegger,. Hans-Georg Gadamer and Carl Gustav Jung. In Between the Human and the Divine. Philosophical and Theological Hermeneutics. Ed. Andrzej Wiercinski. 1. vyd. Toronto: Hermeneutic Press, 2002. s. 492-501, 10 s. ISBN 0 9525333 2 4.
 16. HORYNA, Břetislav. Pojetí teorie poznání v Schellingových Světavěcích. In Bratislavské přednášky. první. Brno: Vydavatelství MU, 2002. s. 103-141, 37 s. Spisy katedry filosofie FF MU. ISBN 80-210-2963-3.
 17. 2000

 18. HROCH, Jaroslav. Jan Patočka a filozofická hermeneutika. In Jan Patočka, Češi a Evropa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. s. 36-40, 4 s. ISBN 80-210-24883-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 4. 2019 12:32