Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

 1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Co je to vysvětlení? In Cesty k vědě: jak správně myslet a psát. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007. s. 139-146. ISBN 978-80-7182-223-3.
  Název anglicky: What is an Explanantion?
  RIV/00216224:14210/07:00020740 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Jastrzembská, Zdeňka (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: explanation; philosophy of science
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D., učo 11408. Změněno: 26. 6. 2009 20:11.
 2. HORYNA, Břetislav. Teorie vědy. Úvodní poznámky. In B. Horyna - J. Krob (eds.), Cesty k vědě. 1. vyd. Olomouc: nakladatelství Olomouc, 2007. s. 122-138, 16 s. 1. ISBN 978-80-7182-223-3.
  Název česky: Teorie vědy. Úvodní poznámky
  Název anglicky: The Philosphy of Science
  RIV/00216224:14210/07:00020302 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Horyna, Břetislav (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: methodology; philosophy of science; science of science; history of science
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D., učo 11408. Změněno: 10. 4. 2011 16:51.
 3. 2004

 4. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Proč vysvětlení není argument. Profil - Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 1-8. ISSN 1212-9097.
  URL
  Název anglicky: Why Explanation is not an Argument
  RIV: Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Jastrzembská, Zdeňka (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: explanation; logical empiricism; philosophy of science
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D., učo 11408. Změněno: 16. 3. 2012 13:49.
 5. 2003

 6. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Příspěvky k otázkám filozofie vědy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 150 s. Spisy Filozofické fakulty. ISBN 80-210-3224-3.
  Název anglicky: A Contribution to Questions of the Philosophy of Science
  RIV/00216224:14210/03:00011536 Odborná kniha. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Holzbachová, Ivana (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Philosophy of Science; History of the Philosophy of Science

  Změnila: Hana Holmanová, učo 1028. Změněno: 1. 11. 2004 10:59.
 7. 2001

 8. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Ernst Mach a vědecké poznání. Brno: MU, 2001. 11 s. SPFBU; B 48. ISBN 80-210-2622-7.
  Název anglicky: Ernst Mach and the Scientific Knowledge
  Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: History of Science; Philosophy of Science; Positivism; E. Mach

  Změnila: doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc., učo 2458. Změněno: 16. 11. 2001 12:12.
 9. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Věda a postmoderna v díle P. Feyerabenda a S. Toulmina. In Filosofie po postmoderně. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 109 - 113, 14 s. ISBN 80-210-2724-X.
  Název anglicky: Science and Postmodernity in the work of P. Feyerabend and S. Toulmin
  RIV/00216224:14210/01:00019679 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Holzbachová, Ivana (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Philosophy of Science; Postmodrnity

  Změnila: doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc., učo 2458. Změněno: 26. 5. 2006 10:00.
 10. 2000

 11. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Filozofické a metodologické problémy vědy. Vydání 2. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 135 s. ISBN 80-210-2394-5.
  Název anglicky: Philosophical and Methodological Problems of Science
  RIV/00216224:14210/00:00003392 Odborná kniha. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Philosophy of Science

  Změnila: doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc., učo 2458. Změněno: 16. 1. 2001 11:34.
  Přír. čísla: 2570004682, 2570004683, 2570004684, 2570004685, 2570207449, 4200421764, 4200421765, 4200421766
 12. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Věda a postmoderna v díle P. Feyerabenda a S. Toulmina. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, roč. 2000, B 47, s. 127-140. ISSN 0231-7664.
  Název anglicky: The Science and Post-modernism in the Works od P. Feyerabend and S. Toulmin
  RIV/00216224:14210/00:00003391 Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Post-modernism; philosophy of science

  Změnila: doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc., učo 2458. Změněno: 16. 1. 2001 12:06.
 13. 1992

 14. ŠVANDOVÁ, Blažena a Jan NOVOTNÝ. Dialog nejen o antropickém principu. Vesmír. Praha: AV ČR, 1992, roč. 71(1992), č. 9, s. 527-529. ISSN 0042-4544.
  Název anglicky: Dialog not only about the Anthropic principle
  RIV: Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: antropic; philosophy of science

  Změnila: RNDr. Blažena Švandová, Ph.D., učo 1421. Změněno: 29. 3. 2000 16:28.
Zobrazeno: 2. 2. 2023 23:12