Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

  1. MAREŠ, Kamil. Comparing Case Studies of Privatizationof Brewing Companies in CEE Countries. In East meets West: sociological sonde into economics and working culture in the Czech Republic. 2007.
  2. MAREŠ, Kamil a Ildikó ERDÉI. From local to international and vice versa : Comparing five case studies of privatization in food and drink industry. In Dioscuri Project Final Conference. 2007.

  2006

  1. PALETA, Tomáš. Strukturální změny České ekonomiky ve světle privatizace a podpory malého a středního podnikání. Brno: CVKSČE, 2006.
  2. ŽÍDEK, Libor. Transformace české ekonomiky, 1989-2004. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006, 304 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 80-7179-922-X.
  3. PALETA, Tomáš. Vybrané strukturální změny České ekonomiky jako důsledky privatizace. In Česká ekonomika v procesu globalizace - Konkurenceschopnost a hospodářská politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 116-126, 10 s. ISBN 80-210-4089-0.

  2005

  1. BURUIANA, Alina. Discutii in jurul privatizarii Český Telekom. Tribuna Economica. Bukurešť, 2005, č. 2, s. 74-76. ISSN 1018-0415.
  2. KVIZDA, Martin a Jindřiška ŠEDOVÁ. Privatizace a akciové společnosti - k některým institucionálním aspektům konkurenceschopnosti české ekonomiky. Brno: CVKSČE MU, 2005.

  2004

  1. BURUIANA, Alina. Investitiile straine in Cehia. Tribuna Economica. Bukurest, 2004, roč. 15, č. 18, s. 71-72. ISSN 1018-0451.
  2. FUCHS, Kamil a Alina BURUIANA. Privatizace v Rumunsku a její paralely s českou privatizací. Acta Academica Karviniensia. 2004, roč. 2004, č. 1, s. 54-63, 283 s. ISSN 1212-415X.
  3. BURUIANA, Alina. Privatizace v Rumunsku v období 1992-2003. Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2004, roč. 2, s. 13-23, 85 s. ISSN 1213-2446.
  4. FUCHS, Kamil a Alina BURUIANA. Privatizarea in Republica Ceha nu a adus rezultatele scontate. Adevarul economic. Bukurest, 2004, roč. 14, 14/2004, s. 22-23, 16 s. ISSN 1220-6156.

  2003

  1. TOMÁŠEK, Marcel. Nezakonito gospodarstvo u poslijeprivatizacijsko doba - koliko daleko od temelja novog sustava? Primjer korporacijskog upravljanja i bankarskog sektora u Češkoj Republici. Financijska Teorija i Praksa. Zagreb: Institut za Javne Financje, 2003, roč. 27, č. 1, s. 145-157. ISSN 1332-3970.
  2. MUSIL, Petr, Dana DOBEŠOVÁ, Martin KVIZDA, Zdeněk TOMEŠ a Libor ŽÍDEK. The Transformation of the Czech Economy. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2003, 193 s. skriptum. ISBN 80-210-3292-8.

  2002

  1. FUCHS, Kamil. Místo privatizace v procesu transformace. In Specifika transformačního procesu ČR. 1. vyd. Brno: Masarykovy universita, 2002, s. 40-51. Sborník prací ESFMU. ISBN 80-210-2783-5.
  2. TOMÁŠEK, Marcel. Privatisierung, Post-Privatisierung und der Rechtsstaat - Das Beispiel der Tschechischen Republic. Boulanger Ch (ed). In Recht in der Transformation : Beitrage zur Debatte. Berlin: Berliner Debatte Wissenschaftsverlag, 2002, s. 62 - 77, 15 s. ISBN 3-931703-46-0.
  3. FUCHS, Kamil. Privatizace v České republice - selhání hospodářské politiky. In Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách III. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU, 2002, s. 66-72. sborník z mezinárodní konference. ISBN 80-248-0178-7.
  4. FUCHS, Kamil. Some Problems of Czech Privatization. In Second Joint International Symposium Transition Countries Joining European Union. 1. vyd. Karviná: Canakkale Onsekiz Mart University Canakkale, Turkey, 2002, s. 30-36. ISBN 975-8100-22-X.
  5. FUCHS, Kamil. Soukromé vlastnictví a privatizace v transformaci české ekonomiky. In Economic theory and practise in present time and in the future. 1. vyd. Banská Bystrica: UMB, 2002, s. 12-19. Acta oeconomica No 7. ISBN 80-8055-592-3.
  6. FUCHS, Kamil. Soukromé vlastnictví a privatizace v transformaci české ekonomiky. In Ekonomická teória a prax - dnes a zajtra. 1. vyd. Banská Bystrica: EF UMB, 2002, s. 153-160. ISBN 80-8055-639-3.
  7. FUCHS, Kamil. The theoretical problems of privatization. AlPari, Economics Journal. Alma - Ata, Kazachstán.: ZAO, 2002, VI, č. 6, s. 31 - 35, 9 s. ISSN 1562-5397.

  2001

  1. TOMÁŠEK, Marcel. Privatization, Post-privatization and the Rule of Law in the Czech Republic. WeltTrends. Berlin: Berliner Debatte Wissenschaftsverlag, 2001, roč. 31, léto, s. 31 - 45, 14 s. ISSN 0944-8101.
  2. FUCHS, Kamil. Prywatyzacja w czeskiej republice - problem. Teoria a praktyka. In Dokonania wspolczesnej mysli economicznej - teorie ekonomiczne a polityka gospodarcza panstw. 1. vyd. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2001, s. 239-248. prace naukowe. ISBN 83-7246-054-X.
  3. FUCHS, Kamil. The Teoretical and Practical Problems of Privatization. In Future of the Banking. 1. vyd. Karviná: School of Business Administration, 2001, s. 37-46. Privatization of the Banking Sector. ISBN 80-7248-129-0.

  2000

  1. DOLEŽAL, Michael. Approach of the Czech Republic Towards International Investments. In Economic Theory and Transformation. 1. vyd. Brno: ESF MU Brno, 2000, s. 30-37, 154 s. ISBN 80-210-2402-X.

  1996

  1. SOUČEK, Václav. 4. Globalizing education in Alberta: Teachers' work and the options to fight back. In Educational 'Restructuring' and Teachers' Political Activism in the 1990s. Toronto, Canada: Our Schools/Our Selves,, 1996, s. 35-69, 34 s. Our Schools/Our Selves, #45, Spring 1996.

  1995

  1. DOLEZAL, Michael. Privatization in Eastern Europe. první. Maastricht, The Netherlands: University of Limburg, 1995, 12-16, 32. Von Nell-Breuning Summer School in Market Ethics.

  1994

  1. ŘEHÁK, Stanislav a Violette REY. Prémices géographiques de la grande privatisation en 1992. Paris: ENS Fonteney-aux-Roses, 1994, 15 s. ISBN 2 902126 07 7.
  2. MUSIL, Libor a Petr MAREŠ. The Entitelment Mentality and Legitimacy of Privatization in Industry. In SPFFBU. G35, 1994. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994, s. 78-97. SPFFBU G 35. ISBN 80-210-0925-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 7. 2024 14:04