Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. KRČMAŘOVÁ, Gabriela a Petr SOJKA. CESNET Conference 2008, Second CESNET Conference on security, middleware and virtualization -- glue of future networks. Edited by Krčmařová G., Sojka P. prvni. Praha: CESNET, 2008. 152 s. ISBN 978-80-904173-0-4.
  CESNET 2008 conference homepage
  Název česky: CESNET Conference 2008, druhá konference CESNETu o bezpečnosti, middleware a virtualizaci -- základech budoucích sítí
  RIV/00216224:14330/08:00024329 Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu. Informatika. angličtina. Česká republika.
  Krčmařová, Gabriela (203 Česká republika) -- Sojka, Petr (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: advanced communications; communication technologies; grids; virtualization; middleware; security; proceedings
  Druh sborníku: předkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Změněno: 25. 3. 2010 18:49.
 2. 2007

 3. HLADILOVÁ, Šárka, Nela DOLÁKOVÁ a Pavla TOMANOVÁ PETROVÁ. Proceedings of the 15th Conference on Upper Tertiary. In Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Geology, Volume 36. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2007. s. 1-75. ISBN 978-80-210-4453-1.

  Klíčová slova anglicky: 15th Conference on Upper Tertiary; proceedings
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc., učo 2143. Změněno: 11. 1. 2008 15:09.
 4. KRATOCHVÍL, Vladimír. Účel a význam předsoudních a soudních stadií trestního řízení. In Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. s. 513 - 519. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-572-8.
  Název anglicky: The purpose and importance of forproceedings and proceedings stages of criminal procedure
  RIV/00216224:14220/07:00027780 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Kratochvíl, Vladimír (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: prosecution; proceedings

  Změnil: prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc., učo 634. Změněno: 15. 6. 2009 12:29.
 5. 2006

 6. KRČMAŘOVÁ, Gabriela a Petr SOJKA. CESNET Conference 2006, First CESNET Conference on Advanced Communications and Grids. Edited by Krčmařová G., Sojka P. prvni. Praha: CESNET, 2006. 180 s. ISBN 80-239-6533-6.
  CESNET 2006 conference homepage
  Název česky: CESNET Conference 2006, první konference CESNETu o pokročilých komunikacích a gridech
  RIV/00216224:14330/06:00015317 Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu. Informatika. angličtina. Česká republika.
  Krčmařová, Gabriela (203 Česká republika) -- Sojka, Petr (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: advanced communications; communication technologies; grids; proceedings
  Druh sborníku: předkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Změněno: 2. 2. 2015 11:49.
 7. HUMPOLÍČEK, Pavel, Martin JELÍNEK a Mojmír SVOBODA. Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno: MSD spol. s r.o., 2006. 96 s. ISBN 80-86633-58-6.
  Název česky: Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
  Název anglicky: Proceedings presented on the occasion of 80th anniversary of establishment of Department of Psychology at Faculty of Arts Masaryk university
  RIV/00216224:14210/06:00018479 Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Humpolíček, Pavel (203 Česká republika, garant) -- Jelínek, Martin (203 Česká republika) -- Svoboda, Mojmír (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: proceedings; anniversary; establishment; Department of Psychology; Masaryk university
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Změněno: 7. 1. 2010 09:57.
 8. 2004

 9. NEKUDA, Vladimír, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ a Pavel KOUŘIL. Archaeologia historica 29/04. Sborník příspěvků přednesených na XXXV. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením hranice v životě středověkého člověka. In Archaeologia historica 29/04. Sborník příspěvků přednesených na XXXV. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením hranice v životě středověkého člověka. první. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Kláštorisko, n. o. Levoča, Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2004. s. 1-626. ISBN 80-7275-049-6.
  Název anglicky: Archaeologia historica 29/04. XXXV. Conference Proceedings of Medieval Archaeologists of The Czech Republik and Slovakia. Primary thema: The Boundaries in the Life of Medieval Man
  RIV/00216224:14210/04:00010673 Stať ve sborníku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Nekuda, Vladimír (203 Česká republika) -- Měřínský, Zdeněk (203 Česká republika, garant) -- Kouřil, Pavel (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Conference; Proceedings; Medieval; Archaeology; Boundaries; Life

  Změnila: Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D., učo 9550. Změněno: 13. 12. 2004 16:24.
Zobrazeno: 29. 9. 2023 09:57