Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2009

  1. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky. 1. dotisk 1. vydání. Brno: MU Brno, 2009. 160 s. svazek č. 100. ISBN 978-80-210-4142-4.
  2. 2007

  3. ŠUBRTOVÁ, Jana. Einfluss der Projektmethode auf die Entwicklung der Schlüsselkompetenzen im Fremdsprachenunterricht. In Forschung im Doktorstudium am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007. s. 58-64. ISBN 978-80-210-4469-2.
  4. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Projektová výuka. In Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí. první. Brno: MSD s.r.o, 2007. s. 57-81. ISBN 978-80-86633-93-0.
  5. JANÍKOVÁ, Věra. Projektová výuka jako jedna z cest k rozvoji autonomie při učení se cizím jazykům. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007, roč. 131, č. 3, s. 9-13. ISSN 0323-0449.
  6. DOSEDLA, Martin. Projektový přístup a projektové řízení při výuce informatických předmětů. In XX. Didmattech 2007. Olomouc: Votobia, 2007. s. 285-288, 3 s. ISBN 80-7220-296-0.
  7. 2006

  8. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky. 2006. vyd. Brno: MU Brno, 2006. 160 s. Pedagogogická teorie, svazek 9. ISBN 80-210-4142-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 6. 2022 21:19