Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. KUCHYŇKOVÁ, Petra. Rusko v české zahraniční politice. In KOŘAN, Michal. Česká zahraniční politika v roce 2008: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009, s. 190-206, 16 s. Analýza ÚMV, č. 1. ISBN 978-80-86506-78-4.

  2007

  1. FRANTÁL, Bohumil. Výzkum veřejného mínění k problematice využívání čistých zdrojů energie v obcích Moravské Budějovice, Blatnice, Zvěrkovice, Lukov, Jaroměřice nad Rokytnou a Bohušice. Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2007, 5 s.

  2006

  1. VAŠEČKA, Michal. Percepcia eurofondov občanmi Slovenska. In In: Beblavá, Emília - Beblavý, Miroslav (eds): Prejeme alebo využijeme eurofondy? 1. vydání. Bratislava: Transparency International Slovensko, 2006, s. 28-39. ISBN 80-89244-04-1.
  2. VAŠEČKA, Michal. Sociologický výskum antisemitizmu na Slovensku po roku 1989 v kritickej perspektíve. Sociológia. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2006, roč. 38, č. 4, s. 283-312. ISSN 0049-1225.

  2003

  1. RABUŠIC, Ladislav a Aleš BURJANEK. Česká veřejnost a imigranti aneb vláda míní, veřejnost však mění? Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje. Praha: Pedo, 2003, roč. 45, č. 2, s. 88-98. ISSN 0011-8265.
  2. VAŠEČKA, Michal. Relation of the majority people to the Roma. In In: Vašečka, Michal - Jurásková, Martina - Nicholson, Tom (eds): Čačipen pal o Roma. A Global Report on Roma in Slovakia. 1. vydání. Bratislava: Institute for Public Affairs, 2003, s. 227 - 236. Global reports. ISBN 80-88935-46-6.
  3. VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Ladislav RABUŠIC a Martina MAZÁČOVÁ. Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu veřejnosti. Zpráva z empirického výzkumu. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003, 67 s. Výzkumné zprávy.

  2002

  1. VASEČKA, Michal, Martina JURÁSKOVÁ, Elena KRIGLEROVÁ, Peter PULIŠ a Jana RYBOVÁ. Rómske hlasy. Rómovia a ich politická participácia v transformačnom období. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002, 168 s. Štúdie a názory. ISBN 80-88935-36-9.
  2. SIROVÁTKA, Tomáš, Wim VAN OORSCHOT a Ladislav RABUŠIC. Welfare state solidarity and support: the Czech Republic compared with the Netherlands. In World Poverty (edited by Peter Townsend and David Gordon). Bristol (UK): The Policy Press, 2002, s. 147-169. World Poverty. ISBN 1861343957.

  2000

  1. MAREŠ, Petr. The Entry of Czech Republic into the NATO in its Public Opinion Research Data. Czech Sociological Review. Praha: Academy of Science - IS, 2000, roč. 8, č. 1, s. 103-116. ISSN 1210-3861.

  1999

  1. MAREŠ, Petr. Česká a slovenská média o vstupu do NATO: obsahová analýza před madridským summitem. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999, roč. 6, č. 3, s. 271-282. ISSN 1211-3247.
  2. ŘEHÁK, Stanislav. Reflexe hranice ČR/SR obvatelstvem moravské strany pomezí. In Acta facultatis studiorum humanitatis et naturae universitatis prešoviensis. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 1999, s. 81-90. ISBN 80-88722-64-0.
  3. MAREŠ, Petr. Rozšíření NATO v datech výzkumu veřejného mínění. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 1999, 140 s.
  4. RABUŠIC, Ladislav a Tomáš SIROVÁTKA. The Czech Welfare State and its Legitimacy. Polish Sociological Review. Warsaw: Polish Academy of Sciences, 1999, roč. 126, č. 2, s. 239-253. ISSN 1231-1413.
  5. WINKLER, Jiří. Typy komunikace a interakce správních úřadů s občany. In Územní samospráva v ČR, SR a Rakousku. 1. vydání. Brno: MU, 1999, s. 87-93. samospráva. ISBN 80-210-2254-X.
  6. WINKLER, Jiří. Veřejné mínění jako projev veřejného zájmu. Editor: Ivan Malý. In Problémy definování a prosazování veřejného zájmu. 1. vydání. Brno: MU, 1999, s. 87-100. ISBN 80-210-2236-1.

  1997

  1. ŘEHÁK, Stanislav. Změny prostorových interakcí v názorech obyvatelstva moravsko-slovenského pomezí. Analýza výsledků terénního průzkumu. Výzkumná zpráva (GA ČR č. 205/95/1184). Brno: Katedra geografie Přírodovědecké fakulty MU, 1997, 33 s. interní tisk katedry, bez čísla svazku.

  1992

  1. MAREŠ, Petr, Libor MUSIL a Ladislav RABUŠIC. Fenomén moravanství. Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 1992, roč. 24, č. 1, s. 85-88. ISSN 0049-1225.

  1991

  1. RABUŠIC, Ladislav, Petr MAREŠ a Libor MUSIL. Sociální změna očima české veřejnosti. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1991, roč. 27, č. 6, s. 702-714. ISSN 0038-0288.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 7. 2024 14:09