Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. JANÍKOVÁ, Věra. Qualität des fremdsprachlichen Unterrichts. In Dosahování a hodnocení kvality ve výuce cizích jazyků. 2009.
  2. JANÍKOVÁ, Věra. Qualität des fremdsprachlichen Unterrichts: ein facettenreicher Begriff. In Dosahování a hodnocení kvality ve výuce cizích jazyků. 1. vyd. Praha: Metropolitní univerzita, 2009, 14 s. ISBN 978-80-86855-45-5.
  3. REKTOŘÍK, Jaroslav a Marek PAVLÍK. Systém vzdělávání ve veřejné správě jako jedna z černých děr její reformy? In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru. první. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2009, s. 140-154. ISBN 978-80-7399-657-4.

  2008

  1. BOUREK, Aleš, Petr TŮMA, Alžběta BOURKOVÁ, Jaroslav TACHOVSKÝ a Jan ŽIŽKA. Assuring the health of health care systems. Do we understand the logics of using health care related indicators? 2008.
  2. SUCHÁNEK, Petr, Radoslav ŠKAPA, Ondřej ČÁSTEK, Michael DOLEŽAL, Eva ŠVANDOVÁ, Alena KLAPALOVÁ, Lenka JATERKOVÁ, Petr VALOUCH a Eva ŠTĚPÁNKOVÁ. Business Management in the Czech Republic. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 133 s. Skripta ESF MU, 2. ISBN 978-80-210-4662-7.
  3. BOUREK, Aleš, H. ed. LEGIDO-QUIGLEY, M. ed. MCKEE, E. ed. NOLTE a I.A. ed. GLINOS. Functions of the Czech Republic Centre of Health Care Quality. In: Assuring the Quality of Health Care in the European Union, A Case for Act. 2008. vyd. Cornwall: WHO - World Health Organization, 2008, 3 s. Studies Series No. 12. The European Observatory. ISBN 978-92-890-7193-2.
  4. BOUREK, Aleš, Petr TŮMA, Alžběta BOURKOVÁ, Lenka FORÝTKOVÁ a jaroslav TACHOVSKÝ. Indicators as signals for synchronization and collaboration in healthcare institutions. Lessons from CEEQNET (Central and Eastern Europe Quality Network) project. In Sborník příspěvků XXXI. dny lékařské biofyziky. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s. 27-30. ISBN 978-80-244-1985-5.
  5. NESHYBOVÁ, Jarmila. Model CAF v ČR a v zahraničí (komparační analýza). In IMEA Sborník příspěvků z VIII. mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů. 1. vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2008, s. 98-108, 10 s. ISBN 978-80-7372-331-6.
  6. BOUREK, Aleš, Petr TŮMA, Michal BŘEŇ, Alžběta BOURKOVÁ a Lenka FORÝTKOVÁ. Understanding indicators for healthcare quality management system in a systemic way. Vaxsjo: Allkopija Vaxjo, 2008, 7 s. Proceed. of C&C Intl. Conf, Cooperation&Competiton. ISBN 978-91-7636-616-5.
  7. VRBKA, Zdeněk. Zpráva o stavu a potřebách v oblasti testování informačních systémů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 30 s. INF-3/08-02/58. ISBN 978-80-210-4710-5.

  2007

  1. ADAM, Martin. The Dynamic-Semantic Scales within the Framework of Functional Sentence Perspective. Topics in Linguistics. Nitra: Faculty of Arts. Constantine the Philosopher University in Nitra., 2007, roč. 1, č. 1, s. 18-22. ISSN 3836-2007.
  2. HAMPEL, Thorsten, Tomáš PITNER a Marc STEINBRING. Virtuelle Gemeinschaften - die Qualität des Neuen Web - eine Taxonomie. In Workshop GeNeMe 07. 1. vyd. Dresden, Germany: TUDpress, 2007, s. 27-38. ISBN 978-3-940046-36-9.

  2006

  1. SUCHÁNEK, Petr, Radoslav ŠKAPA, Ondřej ČÁSTEK, Michael DOLEŽAL, Eva KUBÁTOVÁ, Alena KLAPALOVÁ, Martin KRIŠTOF a Petr VALOUCH. Business Management in the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 90 s. Skripta ESF MU, 1. ISBN 80-210-4147-1.
  2. JANÍKOVÁ, Věra. Die Qualität von Lehre und Unterricht vor neuen Herausforderungen! Kompetenzen - Standards - Module. 2006.
  3. KLAPALOVÁ, Alena. Kvalita jako konkurenční výhoda. In Obchod, jakost a fince v podnicích - determinanty konkurenceschpnosti IV. první. Praha: Katedra obchodu a financí, Česká zemědělská univerzita, 2006, s. 70-74. ISBN 80-213-1436-2.
  4. POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. Leadership as a Matter of Diversity. In ENIRDEM Conference 2006. 2006.
  5. NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Role regionu v přístupu k inovacím. In Česká ekonomika v procesu globalizace. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2006, s. 77-83. ISBN 80-210-4085-8.

  2005

  1. MATYÁŠ, Václav a Ian O'NEIL. Password Quality and User Awareness. Password Quality and User Awareness. In Proceedings of the 4th Conference "Information Security Education". Moscow, 2005, s. 196-202. ISBN 5-7262-0565-0.

  2004

  1. ŠKARABELOVÁ, Simona. Komunikace jako nástroj kvality služeb poskytovaných veřejnou správou. In Public Adminstration 2004. 1. vyd. Pardubice: Univerzit Pardubice, 2004, s. 330-332. ISBN 80-7194-684-2.
  2. KLAPALOVÁ, Alena. Kvalita zboží. první. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 119 s. ISBN 80-210-3458-0.
  3. METELKOVÁ, Petra. Management kvality v cestovním ruchu. In VII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2004, s. 119-127, 8 s. ISBN 80-210-3549-8.
  4. ŠKARABELOVÁ, Simona. Neziskovky přesvědčily kvantitou, je čas na kvalitu. Praha: R-PRESSE, spol. s r.o., 2004.
  5. DVOŘÁK, Rudolf. O kvalitě - O tom, že kvalita je kvalitou vždy něčeho a vždy pro někoho. Tomáš Zdráhal, Petr Rys, Jan Melichar. In ZDRÁHAL, Tomáš a Petr RYS. Hodnocení kvality vysokých škol. První vydání. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2004, s. 13-20. ISBN 80-7044-543-2.
  6. SUCHÁNEK, Petr. Problematika jakosti v malých a středních podnicích. In Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti III. 1. vyd. Praha: ČZU PEF, 2004, s. 122-125. ISBN 80-213-1162-2.
  7. HOLČÍK, Jan. Zdraví a peníze. Časopis lékařů českých. Praha: ČLS JEP, 2004, roč. 143, č. 1, s. 4-8. ISSN 0008-7335.
  8. HOLČÍK, Jan. Zdraví a peníze - stručný komentář k dosavadní diskuzi. Časopis lékařů českých. Česká republika: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 143, č. 11, s. 137-138, 3 s. ISSN 0008-7335.

  2003

  1. RIPKA, Vojtěch. Uživatelský pohled na knihovny - komparace a poznámky k uživatelskému pohledu obecně. In Knihovna a architektura 2003 : knihovny bez bariér. Praha: Státní technická knihovna, 2003, s. 46-51, 88 s. ISBN 80-86504-11-5.

  2001

  1. REKTOŘÍK, Jaroslav. Aktuální problémy legislativy organizací neziskového nestátního sektoru v ČR. In Ekonomika neziskového sektoru a rozvoj regionu. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Pukyně Ústí nad Labem, 2001, s. 91-96. Sborník z mezinárodní konference k VZ 135 10006. ISBN 80-7044-345-6.
  2. ROCH, Tomáš, Mojmír MEDUŇA, Julian STANGL, Anke HESSE, Rainer T LECHNER, Guenther BAUER, G. DEHLINGER, L. DIEHL, U. GENNSER, Elisabeth MÜLLER a Detlev GRÜTZMACHER. Interface roughness in SiGe quantum-cascade structures from x-ray reflectivity studies. Journal of Applied Physics. USA: American Institute of Physics, 2001, roč. 91, č. 11, s. 8974-8978. ISSN 0021-8979.
  3. MALACH, Antonín. Kvalita a efektivnost v oblasti školství. In Vzdělávání a reforma veřejné správy 2.díl. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, s. 76-81. ISBN 80-210-2684-7.
  4. SALAJKOVÁ, Iva. Veřejné publikování informací o kvalitě zdravotnických služeb. Zdravotnictví v České republice. Praha: Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 2001, roč. 4, 3-4, s. 159 - 160. ISSN 1213-6050.

  1993

  1. POL, Milan. K indikátorům kvality práce školy. Slavkov: Setkání majtelů a pracovníků soukromých podnikatelských škol, 1993. Modernizace vzdělávacího procesu.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 7. 2024 01:28