Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

 1. STANDARA, Stanislav, Petr KULHÁNEK, Radek MAREK a Michal STRAKA. 129Xe NMR chemical shift in Xe@C60 calculated at experimental conditions: Essential role of the relativity, dynamics, and explicit solvent. Journal of Computational Chemistry. New York: John Wiley & Sons, 2013, roč. 34, č. 22, s. 1890-1898. ISSN 0192-8651. doi:10.1002/jcc.23334.
 2. 2012

 3. LANTTO, Perttu, Stanislav STANDARA, Sebastian RIEDEL, Juha VAARA a Michal STRAKA. Exploring new 129Xe chemical shift ranges in HXeY compounds: hydrogen more relativistic than xenon. Physical Chemistry Chemical Physics. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2012, roč. 14, č. 31, s. 10944-10952. ISSN 1463-9076. doi:10.1039/C2CP41240C.
 4. 2008

 5. PAZDERSKI, Leszek, Jaromír TOUŠEK, Andrzej WOJTCZAK, Jerzy SITKOWSKI, Lech KOZERSKI a Edward SZLYK. The crystal and molecular structure of potassium aquapentachloroiridate(III) and the 1H, 13C, 15N NMR coordination shifts in iridium(III) chloride complexes with 2,2'-bipyridine or 1,10-phenantroline. Polyhedron. Velká Británie: Elsevier Science Ltd., 2008, roč. 27/2008, č. 10, s. 3067-3078. ISSN 0277-5387.
 6. 2007

 7. MAREK, Radek, Antonín LYČKA, Erkki KOLEHMAINEN, Elina SIEVÄNEN a Jaromír TOUŠEK. 15N NMR Spectroscopy in Structural Analysis: An Update (2001-2005). Current Organic Chemistry. Hilversum: Bentham Science Publishers Ltd., 2007, roč. 11, č. 13, s. 1154-1205. ISSN 1385-2728. doi:10.2174/138527207781662519.
 8. 2006

 9. PAZDERSKI, Leszek, Edward SZLYK, Jerzy SITKOWSKI, Bohdan KAMIENSKI, Lech KOZERSKI, Jaromír TOUŠEK a Radek MAREK. Experimental and quantum-chemical studies of N-15 NMR coordination shifts in palladium and platinum chloride complexes with pyridine, 2,2 '-bipyridine and 1,10-phenanthroline. Magnetic Resonance in Chemistry. Wiley, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 163-170. ISSN 0749-1581. doi:10.1002/mrc.1740.
 10. TOUŠEK, Jaromír, Leszek PAZDERSKI a Radek MAREK. Kvantově chemické výpočty NMR parametrů Co a Au komplexů s dusíkatými heterocykly. In VI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: MU Brno, 2006. s. 104-105. ISBN 80-210-3943-4.
 11. MALIŇÁKOVÁ, Kateřina, Stanislav STANDARA, Zuzana ZACHAROVÁ, Jaromír TOUŠEK, Radek MAREK a Vladimír SKLENÁŘ. Substituted purines: Experimental and theoretical study of NMR parameters. In XXXIX Polish Seminar on NMR and its Applications. 2006.
 12. PAZDERSKI, Leszek, Jerzy SITKOWSKI, Jaromír TOUŠEK, Radek MAREK a Lech KOZERSKI. 1H, 13C, 15N NMR coordination shifts in Pd(II) and Pt(II) chloride complexes with quinolines and their relation to the molecular structure. In XXXIX Polish Seminar on NMR and its Applications. Krakov: Institute of Nuclear Physics, 2006. s. 40-40.
 13. 2005

 14. TOUŠEK, Jaromír, Leszek PAZDERSKI a Radek MAREK. Quantum chemical calculations of 15N NMR chemical shifts of Pd and Pt complexes with nitrogen containing heterocycles. In XXXVIII Polish Seminar on NMR and its Applications. Polsko, Krakov: Institute of Nuclear Physics, 2005. s. 10-10.
 15. STANDARA, Stanislav, Kateřina MALIŇÁKOVÁ, Zuzana ZACHAROVÁ, Jaromír TOUŠEK, Michal HOCEK a Radek MAREK. Theoretical and Experimental NMR Parametres of Substituted Purines. In XXXVIII Polish Seminar on NMR and its Applications. Polsko, Krakov: Institute of Nuclear Physics, 2005. s. 45-45.
 16. TOUŠEK, Jaromír, Kateřina MALIŇÁKOVÁ, Jiří DOSTÁL a Radek MAREK. Theoretical and experimental NMR study of protopine hydrochloride isomers. Magnetic Resonance in Chemistry. John Wiley & Sons, Ltd., 2005, roč. 43, č. 1, s. 578-581. ISSN 0749-1581.
 17. TOUŠEK, Jaromír, Leszek PAZDERSKI a Radek MAREK. Výpočty 15N NMR chemických posunů Pd a Pt komplexů s dusíkatými heterocykly. In V. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 93-94. ISBN 80-210-3637-0.
 18. MAREK, Jaromír, Kamila LUNEROVÁ, Jaromír TOUŠEK, Václav SUCHÝ a Radek MAREK. 2',4'-Dihydroxy-3-methoxy-a,b-dihydrochalcone and 2',4-dihydroxy-a,b-dihydrochalcone: supermolecular structures formed by O-H...O, C-H...O and stacking interactions. Acta Crystallographica Section C. International Union of Crystallography, 2005, C61, č. 1, s. 386-389. ISSN 0108-2701.
 19. 2004

 20. TOUŠEK, Jaromír, Radek MAREK, Jiří BRUS a Zdeněk TRÁVNÍČEK. Studium vlivu intermolekulárních inetrakcí na 15N NMR chemické posuny derivátů 6-benzylaminopurinu. In IV. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 40-40. ISBN 80-210-3319-3.
 21. TOUŠEK, Jaromír a Radek MAREK. Theoretical Calculations of 15N NMR Chemical Shifts of 6-benzylaminopurine Derivatives. In XXXVII Polish Seminar on NMR and its Applications. Polsko, Krakov: Polish academy of Sciences, 2004. s. 92-92.
 22. 2003

 23. TOUŠEK, Jaromír, Radek MAREK, Jiří BRUS a Zdeněk TRÁVNÍČEK. Kvantově chemické výpočty 15N NMR chemických posunů 6-benzylaminopurinu. Chem. listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003, roč. 97, č. 11, s. 1133-1134. ISSN 0009-2770.
 24. 2002

 25. TOUŠEK, Jaromír, Roger DOMMISSE, Jiří DOSTÁL, Zdirad ŽÁK, Luc PIETERS a Radek MAREK. Configurations and conformations of sanguinarine and chelerythrine free bases stereoisomers. Journal of Molecular Structure. UK: Elsevier, 2002, roč. 613, č. 10, s. 103-113. ISSN 0022-2860.
 26. TOUŠEK, Jaromír, Radek MAREK, Jiří BRUS, Lajos KOVÁCS a Dana HOCKOVÁ. Kvantově chemické výpočty tenzorů chemického stínění N7 a N9 substituovaných purinových derivátů. In III. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 44. ISBN 80-210-2776-2.
 27. 2000

 28. TOUŠEK, Jaromír, Radek MAREK, Jiří DOSTÁL, Roger DOMMISSE a Vladimír SKLENÁŘ. Konformační analýza a kvantově chemické výpočty chemických posunů báze sanguinarinu. In II. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2000. s. 37. ISBN 80-210-2265-5.
 29. TOUŠEK, Jaromír, Radek MAREK, Jiří DOSTÁL, Jiří SLAVÍK, Roger DOMMISSE a Vladimír SKLENÁŘ. Norsanguinarine-Quantum Chemical Calculations of the Chemical Shifts. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2000, roč. 94, č. 11, s. 1067. ISSN 0009-2770.
 30. 1999

 31. TOUŠEK, Jaromír, Radek MAREK, Jiří DOSTÁL, Roger DOMMISSE a Vladimír SKLENÁŘ. Quantum Chemical Calculations of the Chemical Shifts of Benzo[c]phenanthridine Alkaloids. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 1999, roč. 93, č. 11, s. 756-757. ISSN 0009-2770.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 11. 2022 19:33