Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2016

  1. WALTER, Aaron. Institutional Partisanship. Slovak Journal of Political Sciences, Slovakia: Katedra politológie - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2016, roč. 16, č. 2, s. 146-161. ISSN 1338-3140.
  2. 2007

  3. EIBL, Otto. Koncept tematického vlastnictví, palčivosti témat a agendy setting v politologii. Politologický časopis, Brno: MPÚ, 2007, roč. 14, č. 2, s. 151-169. ISSN 1211-3247.
  4. 2005

  5. VYSUŠIL, Tomáš. Sociologická reflexe konfliktu mezi společností a přírodou : teoretické přístupy a empirická zkoumání. Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy uni, 2005, roč. 2 / 2005, č. 2, s. 43-70. ISSN 1214-813X.
  6. 2001

  7. RABUŠIC, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou? I. Praha: SLON, 2001. 261 s. EDICE STUDIE. ISBN 80-86429-01-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 2. 2019 13:04