Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. WALTER, Aaron. Institutional Partisanship. Slovak Journal of Political Sciences, Slovakia: Katedra politológie - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2016, roč. 16, č. 2, s. 146-161. ISSN 1338-3140.
  Indexed version
  Název anglicky: Institutional Partisanship
  Politologie a politické vědy. angličtina. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: Partisanship, Rational Choice Theory, Congress, President
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Aaron Walter, MBA, Ph.D., učo 389235. Změněno: 28. 9. 2016 11:22.
 2. 2007

 3. EIBL, Otto. Koncept tematického vlastnictví, palčivosti témat a agendy setting v politologii. Politologický časopis, Brno: MPÚ, 2007, roč. 14, č. 2, s. 151-169. ISSN 1211-3247.
  Název anglicky: Issue Ownership, Issue Salience and Agenda Setting in Political Science
  RIV/00216224:14230/07:00022475 Článek v odborném periodiku. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Eibl, Otto (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: issue ownerwship; issue salience; agenda setting; campaigning; political communication; rational choice theory
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Otto Eibl, Ph.D., učo 65581. Změněno: 27. 8. 2007 12:16.
 4. 2005

 5. VYSUŠIL, Tomáš. Sociologická reflexe konfliktu mezi společností a přírodou : teoretické přístupy a empirická zkoumání. Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy uni, 2005, roč. 2 / 2005, č. 2, s. 43-70. ISSN 1214-813X.

  Klíčová slova anglicky: cultural theory; ecological communication; environmental sociology; new environmental paradigm; postmaterialism; rational choice theory; society at risk
  Recenzováno: ano

  Změnil: Ing. Tomáš Vysušil, učo 67878. Změněno: 3. 1. 2007 12:17.
 6. 2001

 7. RABUŠIC, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou? I. Praha: SLON, 2001. 261 s. EDICE STUDIE. ISBN 80-86429-01-6.
  Název anglicky: Where have all the children gone?
  RIV/00216224:14230/01:00005016 Odborná kniha. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Fertility; below replacement fertility; Second demographic transtion; value change; rational choice theory; value of children; population policy

  Změnil: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., učo 832. Změněno: 12. 12. 2001 12:49.
  Přír. čísla: 2570200772, 3129109679, 4200426659, 4200427021, 4200427022, 4240720882, 4240720883, 4240721155, 4240724598, 4240727781
Zobrazeno: 20. 3. 2019 09:00